Group: Tibor Sekelj


Jaro 2012 - Jaro de Tibor Sekelj


Arno Lagrange
May 21, 2012 - 379 visitsTibor Sekelj naskiĝis la 14an de februaro 1912 : Eŭropa Esperanto-Unio proklamis la jaron 2012 « La Jaro de Tibor Sekelj » pro la 100-jariĝo de lia naskiĝo.Ĉi tie estu listigitaj eventoj ligitaj al ĉi tiu jubileado.


Universala Kongreso en Kopenhago kaj agado de EEU , de Zlatko Tišljar - Pajo, 2an de Aŭgusto 2011
2012 – LA JARO DE TIBOR SEKELJ, oktobro 2011
LABORPLANO DE EEU POR 2012 , novembro 2011, p6 punkto 5:

«Okaze de Eŭropa Jaro de Tibor Sekelj, kiun proklamis EEU, organizi kaj stimuli landajn asociojn organizi multajn agadojn dediĉitajn al tiu granda Eŭropa esploristo kaj verkisto (rondaj tabloj, eldono de liaj libroj en diversaj lingvoj, ekspozicioj, prelegoj, literaturaj vesperoj, prezentoj de novaj libroj »Francio : Bildprezento pri la vivo kaj la verko de Tibor Sekelj, Arno Lagrange, Le Caylar, 15a de oktobro 2011, Verniolles, 10a de decembro 2011, Romans 22a de junio 2012
Vizaĝoj: La mondvojaĝanto kiu revenis, Spomenka Štimec
Roterdamo: Tibor Sekelj omaĝita dum malferma tago de UEA, 26a de novembro 2011


La prelego de Spomenka Štimec pri la mondvojaĝanto, ĵurnalisto, verkisto kaj movada aganto Tibor Sekelj (1912-1988) en la Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA 2011-11-26, estis filmita kaj ĝi estas nun spektebla en la Reta Kinejo de Universala Esperanto-Asocio. La 40-minutan filmon De Akonkagvo al Unesko redaktis Francisco L. Veuthey.Senta: TAGOJ DE TIBOR SEKELJ 17-19a de februaro 2012

Esperanto-societo de vojvodina urbeto Senta organizis la 17-an kaj 18-an de Februaro en Domo de kreitaĵoj en Senta Tagojn de Tibor Sekelj.

Partoprenis esperantistoj el Senta, Subotica, Segedo kaj Beogrado. Estis malfermita ekspozicio pri Tibor Sekelj kaj pri tiu mondkonata esperantisto parolis Erĵebet Sekelj (vidvino de Tibor), Aranka Laslo, sekretariino de Subotica E-societo, Ljiljana Sekelj, filino de lia frato Antonije, Tereza Kapista, Boriša Miliĉeviĉ kaj Dimitrije Janiĉiĉ.

Restado en Sento, kovrita per neĝo, estis tre agrabla kun bona esperanta etoso. En Biblioteko de Senta, krome, estas ekspoziciita parto de muzeaj objektoj kiujn kolektis Tibor Sekelj. (Laŭ En urbeto Senta, Serbio: TAGOJ DE TIBOR SEKELJ)
Berlino Tibor-Sekelj-aranĝo la 27an de februaro 2012 je 19h30 en danziger50

Nia Tibor-Sekelj-aranĝo la 27an de februaro 2012 je 19h30 en Danziger 50 okazas enkadre de mondvasta omaĝo en diversaj lokoj sur la tero instigita de Eŭropa Esperanto-Unio por la Tibor-Sekelj-Jaro 2012.


De Mendoza ĉe la plej alta monto de Ameriko Akonkagvo, sur kiun Sekelj grimpis dufoje kun ekspedicio famiĝinte poste kiel ĵurnalisto, etnologo, mondvojaĝanto… ĝis Subotica en Serbio, kie li en la lastaj jaroj de lia vivo estris muzeon ordiginte trezoron da etnologiaj objektoj okazas kunvenoj.


En nia aranĝo d-ro Detlev Blanke rakontos personajn rememorojn pri Tibor Sekelj . Li ankaŭ aŭdigos sonbendojn kun partoj de prelegoj de Sekelj, kiujn li registris mem.


Tibor Sekelj en 1978 estis en Berlino kaj prelegis en la tiutempa „Club der Kulturschaffenden“, ( hodiaŭ Hamburger Landesvertretung in Berlin, Jägerstraße) pri siaj vojaĝoj „Tra kvin kontinentoj“.


Fritz Wollenberg prelegos superrigarde pri lia vivo kaj pri liaj verkoj kun bildoj kaj filmetoj el interreto.


De la kuratoro de la muzeo en Senta (Serbio) proksime de Subotica mi ricevis kelkajn fotojn. Tiu ĉi muzeo disponas pri ĉirkaŭ 600 etnologiaj objektoj, kiujn Sekelj hejmen kunportis el diversaj mondpartoj.


Pri la aktualeca de la agado de Sekelj Fritz indikos per kelkaj ekzemploj, nome la Guapore-projekto de la Etnologiaj Muzeoj en Berlin, Wien, Basel kaj Leiden, kiun priskribas d-ro Andreas Schlothauer en Kunst&Kontext eldono 01 2011 akcentante la signifon de la etnologiaj objektoj, el kiuj nur malmultaj estas ekspoziciataj, por la indigenaj popoloj, iliaj kulturoj kaj memkonscio. Li mencias verkon de Sekelj, kiu esplorekspediciis ankaŭ tra kelkaj regionoj en Sudameriko.


La Berlinale-filmo „Xingu“ rakontas pri fama indiana teritorio en Brazilo kaj pri la malkovroj kaj penoj de esploristoj gardi la indianojn kaj ĝiajn kulturon kaj landon.


Tiu ĉi brazila filmo antaŭ la „Umweltgipfel Rio+20“ estos montrata en la kinejoj de Brazilo.


Sekelj apartenis al la fruaj malkovrintoj de tiu ĉi regiono kaj priskribas multon proprasperte. Rivero en tiu teritorio nomiĝas laŭ li Tibor.


El lia abunda verkaro estos voĉlegata dum la aranĝo. Liaj vojaĝpriskriboj, rakontoj kaj poeziaĵoj priskribas eksterordinarajn proprajn travivaĵojn, aventurojn, vivspertojn ofte enhavantajn interesajn etnologiajn detalojn.


Kelkaj origine ekestis en Esperanto kaj estis tradukitaj en aliaj lingvoj, kelkaj ekestis en aliaj lingvoj kaj estis esperantigitaj.


Kun kelkaj ankaŭ hodiaŭ legindaj libroj de Sekelj vi konatiĝu au refreŝigu vian konatiĝecon dum la aranĝo: „Mondo de travivaĵoj“, „Tra Lando de Indianoj“, „Ĝambo rafiki“, „Nepalo malfermas sian pordon“, „Kumeŭaŭa, la filo de la ĝangalo, „Kolektanto de ĉielarkoj“, ankaŭ gemanlingva libro “Durch Brasiliens Urwälder zu wilden Indianerstämmen“ kaj aliaj.


D-ro Detlev Blanke klarigos la gravan laboron, kiun faris Sekelj per eldono de Geografia Revuo kaj per kunlaboro en muzeologia vortaro Dictionarium Museologicum.


„Ĝuste la grandnombro da internaciaj renkontoj min instruis alte taksi la valoron de komuna lingvo…ni povas postuli de ĉiu klera homo lerni unu lingvon facilan, neŭtralan, kiel dua lingvo por ĉiuj.“ skribis Sekelj.


Komparu la vikipedian artikolon pri Tibor Sekelj!

Subotica : inter la 18-a kaj 20-a de majo 2012 : Ronda Tablo: vivo kaj verko de Tibor Sekelj Subotica 18a-20a de majo 2012.... kun pluraj akompanaj programeroj. Vidu bildojn

La laborojn de la ronda tablo eblas rete sekvi sur la retejo de la urbo Subotica. Djordje Dragojlovich kaj Mile Tasić surbendigis serblingvan interparolon por la loka televido en Subotica, City, iuspecan talk-show, dediĉitan al la centjara datreveno de naskiĝo de Tibor, kaj (partete) al la Tago de libro.. Kiu ajn interesiĝas, povas rigardi ĝin sabaton, la 10-an de decembro, je 22,30 laŭ la mezeŭropa tempo -- jen la adreso: www.rtvcity.com/rtv-city-streaming/gledajte-tv

Djordje malkaŝis kelkajn detalojn rilate la programon kiun oni preparas por majo 2012-a, kvankam ne ĉio estas ankoraŭ fiksita.


Saint-Aignan , nacia franca kongreso , 25a ĝis 29a de majo 2012: ekspozicio kaj omaĝa programero


Mendoza, Argentino : «Okaze de la centjariĝo de Tibor Sekelj, -kiu loĝadis en Argentino dum 15 jaroj- ni komencis prepari ankaŭ eblan omaĝon... ĉefe ĉi tie en la urbo Mendoza, proksime de la monto Akonkagvo, kiun li heroe surgrimpis du fojojn

(vidu "Tempesto-ŝtormo-super Akonkagvo") kaj plantis en la pinto la verdan flagon. », Roberto Sartor

Bonvolu sciigi aliajn iniciatojn

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Tibor Sekelj