Group: Sveda Esperanto Sverige


Norrköping: Grupo 3, Rilatoj


Ulla Luin
November 11, 2010 - 15 comments - 1 686 visits

La tria grupo dum la konferenco en Norrköping, 9-10 oktobro 2010, ricevis la taskon diskuti pri: Rilatoj inter loka klubo, nacia organizaĵo kaj membroj.
Tomio kaj Ulla havas la taskon raporti, kaj la raporto devas esti preta antaŭ la fino de la jaro. Antaŭ tio necesos pli da diskuto.
Tomas Q Nilsson kaj Ulla Luin
15 comments - The latest ones
Ulla Luin
Ulla Luin
Resumo pri la temoj de la diskuto en laborgrupo 3 en Norrköping:
- La membroj (do ne nur klubaj reprezentantoj) de SEF havu la rajton voĉdoni en la jarkunveno (pri tio la grupanoj samopiniis).
- Ĉu voĉdonrajto por ĉiuj havas influon je la maniero pagi membrokotizon en la kluboj, kaj je la laboro de la kluboj?
- Ĉu membrokotizo necesas, kaj se jes, por kiuj aktivecoj necesas esti paganta membro, kaj je kiuj aktivecoj eblas partopreni sen pagi kotizon?
- Interretaj forumoj: SEF bezonas starigi interreta(j)n forumo(j)n apud tiuj kiuj jam ekzistas en la interreto. Kio estu la rolo de ĝi/ili, kaj ĉu la estraro de SEF respondecu pri ili?
- Pri ŝanĝo de la statuto de SEF ni ne diskutis (sed ja eble estis subkomprenite ke tia ŝanĝo necesas).
Tomas Q Nilsson kaj Ulla Luin
6 years ago.
Sten Svenonius
Sten Svenonius
Laŭ mia memoro la raporto devus esti preta ĝis la 31/10?
6 years ago.
Ulla Luin
Ulla Luin
Kelkaj personaj opinioj pri la diskutoj de la tria grupo, "Riatoj inter loka klubo, nacia organizaĵo kaj membroj".

- Unu membro unu voĉo
La sola punkto, pri kiu la grupo 3 en Norrköping havis unu saman opinion, estis la ideo ke ĉiuj membroj de SEF havu rajton voĉdoni en la jarkunveno. (En la nuna statuto, reprezentantoj de la kluboj havas tiun rajton.)

- Membrokotizo en kluboj de SEF
Ĉu voĉdonrajto por ĉiuj havas influon je la maniero pagi membrokotizon en la kluboj, kaj je la laboro de la kluboj? Mi ne bone komprenis la diskuton en Norrköping je tiu punkto. Mi kredas, ke ni eble parolis pri malsamaj aferoj, sed uzante la samajn vortojn.
El vidpunkto de rajto voĉdoni en la jarkunveno, ja estas egale, en kiu maniero la kotizo venas al SEF. El la vidpunkto de la membronombro, erara decido povas signifi perdon de membroj (kaj mono), aŭ duoblan laboron por la klubaj kasistoj.
Ne estu konkurenco inter la kluboj kaj SEF pri la membroj!

- Ĉu membrokotizo?
En la konferenco en Norrköping estis diskuto, ĉu necesas membrokotizo. En la interreto oni povas esti senpage membro de tre multaj diskutlistoj (la kostojn kovras reklamo, kaj oni devas mem pagi ian interretan abonon kaj maŝinaron). Multaj senpagaj aktivecoj okazas je loka kaj landa niveloj, en aŭ ekster organizaĵoj.
Sed mi opinias, ke SEF havu membrokotizon, kaj ke SEF havu la eblecon ankaŭ fari/daŭrigi aktivecojn kiuj kostas monon. Decidojn pri tio oni faras en la jarkunveno.

- Interretaj forumoj
La mondo estas granda kaoso, kaj la interreto same. Homoj diskutas en multaj lokoj pri ĉiuj temoj, ĉu persone ĉu interrete. La sveda esperantomovado, aŭ pli precize SEF, bezonas krome forumo(j)n kun pripensitaj celoj kaj celgrupoj, kaj la estraro de SEF respondecu pri ĝi/ili.
Ekzemple la membrogazeto La Espero devus parte aperi en interreta forumo kun pli aktualaj informoj, en kombino kun iom ŝanĝita papera eldono. Antaŭ decido pri ŝanĝo necesas aparta diskuto pri celo, celgrupo(j), enhavo, kostoj, respondeco, tekniko, homaj fortoj, lingvo(j), ofteco ktp.

- Statut-ŝanĝo pri voĉdono en SEF
SEF bezonas ŝanĝi la statuton, tiel ke ĉiuj membroj havos rajton voĉdoni en la jarkunveno. Ni ŝanĝu nur tion kio necesas por tiu celo! Statutŝanĝo estas tre temporaba laboro, kaj forprenas fortojn de pli gravaj aktivecoj. Se ni volas aktivi en alia maniero ol nun, ĉiuj aliaj proponitaj ideoj eblas, laŭ la nuna statuto.

/ Ulla Luin
6 years ago.
Arild
Arild
Pri la statutoj kaj voĉdonrajto: Laŭ mia kompreno de la nunaj statutoj, ne estas tiel ke ĉiu klubmembro havas unu voĉon, sed ĉiu 50-o de membraro rajtigas al klubo sendi unu peranton. Ĉu mi miskomprenis? (Ja ne vere gravas ĉar estos baldaŭ malaktuale.)
6 years ago.
Ulla Luin
Ulla Luin
Jes Arild, vi pravas. Por fari decidon pri ŝanĝo de la statuto, necesas atenti pri klubaj reprezentantoj en la jarkunveno. Vi trovas la nunan statuton je la adreso:
http://www.esperanto.se/medlem/texter/SEF_stadgar_jan08.pdf

Kaj la punkto, pri kiu vi skribas, estas:
9.4 Varje till förbundet ansluten esperantoförening äger rätt till årsmötet sända ett ombud för
varje påbörjat 50-tal medlemmar.

/ Ulla Luin
6 years ago.
Ulla Luin
Ulla Luin
Propono pri statutŝanĝo

Mi transdonis al la estraro de Sveda Esperanto-Federacio proponon pri statutŝanĝo. La intenco estas solvi la deziron ke ĉiu membro havu voĉdonrajton dum la jarkunveno de SEF, ne nur klubaj reprezentantoj.

Voĉdonrajto por ĉiu membro estis unu el la punktoj, pri kiuj ni diskutis dum la konferenco en Norrköping, kaj la tria laborgrupo raportis pri tia deziro. Por solvi tiun simplan deziron necesas ŝanĝoj en pli ol 20 lokoj de la statuto.

Diskuto pri statuto povas esti tre temporaba, kaj ĝi ne estas interesa por la laboro pri esperanto en Svedio. Tial mi proponas, ke ni diskutu la statutŝanĝon dum la venontaj monatoj en tiu ĉi forumo, kaj ne dum la malmultaj horoj da jarkongreso en majo. En la jarkunveno, la propono devas esti tiom preta, ke oni povas diri jes aŭ ne.

La statuto estas svedlingva.

Mia propono estas formala propono al la jarkunveno, laŭ la nun valida statuto paragrafo 9.13.

La teksto troviĝas en pdf-formato je la adreso http://www.ipernity.com/doc/162806. Laŭ la priskribo de ipernity devas ebli elŝuti ĝin de tie, sed ne legi ĝin rekte sur la ekrano. Tiu kiu volas ricevi ĝin kiel aldonaĵon en retletero aŭ per papera poŝto, povas skribi al mia adreso, kiu troviĝas sub Tyresö en la jarlibro de UEA.

/ Ulla Luin
6 years ago.
GiTa
GiTa
Ulla, rimarku, ke nur PRO-membroj povas elŝuti la dokumenton!

Amike
Birgitta
6 years ago.
Agneta Emanuelsson has replied to GiTa
Kio estas PRO-membro?
Amike Agneta
6 years ago.
GiTa has replied to Agneta Emanuelsson
Pro-membro en Ipernity kostas iomete kaj oni havas pli da ebloj utiligi la forumon. Legu pli per "helpo" kaj poste skribu kaj serĉu "pro-kontoj". (Vidu en via propra paĝo supre.)
Mi ankoraŭ ne estas PRO, tamen mi povas multon legi, aŭskulti, vidi, ktp.
6 years ago.
Ulla Luin
Ulla Luin
La statutpropono (svedlingva) nun estas legebla ankaŭ je la adreso http://www.esperanto.se/medlem/texter/SEF_arbetsblad_stadgar_2010_12_10.pdf
/ Ulla Luin
6 years ago.
GiTa
GiTa
Koran dankon!
6 years ago.
Ulla Luin
Ulla Luin
Nova versio de la statutpropono (svedlingva) survojas, kun dato 2011-02-18.

Same kiel antaŭe, la celo estas ke ĉiu membro havu voĉdonrajton je la jarkunveno. En la nova versio, ankaŭ la voĉdonrajto de la kluboj restas. Por aranĝi tion, necesas ŝanĝoj en kelkaj aliaj partoj de la statuto.

La malnova propono kun dato de decembro nun estas malaktuala.

Mi skribos tie ĉi, kiam la nova versio kun dato 2011-02-18 estas trovebla en interreta paĝo, kaj donos la interretan adreson.

/ Ulla Luin
6 years ago.
Ulla Luin
Ulla Luin
Denove!

Plia nova versio de la statutpropono (svedlingva) de Sveda Esperanto-Federacio survojas. Mi revenos pri ĝi post kelkaj tagoj.
(La dua versio, kun dato 2011-02-18, kiu do baldaŭ estos malaktuala, troviĝas je la adreso http://www.esperanto.se/medlem/texter).

/ Ulla Luin, 2011-03-02
6 years ago.
Ulla Luin
Ulla Luin
La valida versio de la statutpropono (svedlingva) havas daton 2011-03-04, kaj vi trovas ĝin je la adreso http://www.esperanto.se/medlem/texter/SEF_arbetsblad_stadgar_2011_03_04.pdf

Se venas pliaj ŝanĝproponoj, mi proponas ke oni notu la proponojn por eventuala posta laboro pri la statuto. Ĉiu ŝanĝo ĝis nun havis sekvon ke necesis ankaŭ ŝanĝoj en aliaj paragrafoj. La jarkunveno decidu jes aŭ ne al la propono kun dato 2011-03-04.

/ Ulla Luin, 2011-04-30
6 years ago.
Ulla Luin
Ulla Luin
La ŝanĝita statuto de Sveda Esperanto-Federacio nun troviĝas en interreto, post decido de la jarkunveno en majo 2011.
http://www.esperanto.se/medlem/texter/SEF_stadgar_maj_2011.pdf

Sub ĝi vi trovos ankaŭ la statutproponon de 2011-03-04, kune kun la malnova statuto, se vi deziras referenci al ĝi.
/ Ulla Luin, 2011-06-11
6 years ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Sveda Esperanto Sverige