Group: Sveda Esperanto Sverige


kien iru la sveda esperantomovado


Bengt Åradsson
July 26, 2010 - 41 comments - 8 514 visits

Baldau SEF dissendos inviton al granda renkontiĝo oktobre en Norrköping pri la sveda esperantomovado. Jam longe multaj membroj volas diskuti la estontecon de nia movado en Svedio. En tiu ĉi diskutrondo mi esperas ke multaj volas diskuti la temon kaj proponu ideojn pri nia adaptiĝo al movado tauga por la moderna tempo.
41 comments - The latest ones
Siv Burell
Siv Burell
Kiam la gotenburga e-klubo vizitis Sten Svenonius (vidu foton kaj blogo sur mia paĝo!) ni komencis diskuti. Poste Sten sendis ”Tankar om det framtida arbetet för esperanto i Sverige” , ”Förslag till stadgar för esperanto.se (arbetsnamn)” och ”Organisation för esperanto.se”.
Eble vi jam legis ilin – sed ankaŭ petu al Sten ke li enmetu ilin en Sveda Esperanto, Sverige.
Li ja estas membro de Ipernity.
7 years ago.
GiTa
GiTa
Bengt, tio estas bona ideo. Mi jam skribis pri sama afero kiel Siv en privata letero al vi. Espereble vi ricevis ĝin.
Amike
Birgitta
7 years ago.
Bengt Åradsson
Bengt Åradsson
Kiam ni dissendos la inviton al la renkontigxo en Norrköping (9-10/10) ni ankau dissendos la proponon de Sten kaj komentojn de Ulla.

Cxu vi dumtempe au jam antaue pripensis la estontecon de la sveda esperantomovado?

Amike /Bengt Olof
7 years ago.
Siv Burell
Siv Burell
Ne multe, sed restas tempo kaj ni povus kunveni loke kaj kun la tekstoj de Sten kiel startpunkto pludiskuti.
7 years ago.
GiTa
GiTa
Finns det något annat forum för svenska esperantister? Här verkar det vara dåligt med aktiviteten precis som på svenska gruppen i Facebook!
7 years ago.
Siv Burell
Siv Burell
Jag har passerat medelåldern med god marginal, vilket inte hindrar mig från att skriva ner några tankar. Det är inte några förslag på organisationsförändringar, bara spridda tankar inför Norrköpingsträffen. Hoppa ner till svenskraderna den som vill. En natt, då det var för varmt att sova ville jag motionera hjärncellerna. Andra löser korsord, jag vill göra något med "rim och reson". Take it or leave it! Prenu au lasu (vad xdet nu kan heta på esperanto)!

Min logas Esperanto
kaj ĝia mondrigard’
sed kie ĝi troviĝas
la tuta hombrigad’
kun emo por legado
kaj sperto pri skribado
kaj ofta babilado
en skajpo kaj en ver’

Var finns ni, alla esperantoanvändare? SEF, klubbarna, Face-book och Ipernityanvändare bör hjälpas åt att skapa kontakter mellan esperantister som bor inom samma område eller som har liknande intressen. Ex. en ung stockholmare spelar gitarr och vill gärna få kontakt med andra musiker för att bilda en esperantogrupp.

Jan Björklund, vi forgesis
proponi al lernej’
la lingvon kiu ĉesis
torturi al pere’
lernanton sen la emo
fiksiĝi je la temo
de gramatika premo
sed esti metiist’

Sätt i system att regelbundet skriva till politiker. Ge gärna exempel på lyckade esperantoprojekt i skolor runt om i världen. Något för SEJU /TEJU ?
Esperanto som tillval också på yrkesinriktade linjer med målet att skapa kontakter med yrkesfolk i andra länder. Utbildningen avslutas med en ”esperantoresa”

Se la lernejo fuŝas
je lingvolernosci’
ni al medio puŝas
ekzemple televid’
Do verku teatraĵojn
kun esperantajn aĵojn
kaj prenu unu paŝon
kaj poste ankaŭ pli.

Ordna skrivarkurser på svenska med esperantoteman.

Kaj verku nun pop-kanton
por sveda televid´’
tutcerte la elsendon
por esp’o estos fid’
Per Gessle povas kanti
kaj esti la peranto
de nova esperanto
al ĉiu adorant´

Kontakta Per Gessle och erbjud honom ett antal esperantosånger att välja på. Ge honom en minikurs i esperantouttal. 16 % har röstat för att han ska sjunga på esperanto. http://www.spraktidningen.seKuraĝaj Don Ki Ĵotoj
troviĝas en Vermland’
jen unu el la motoj:
”Ni faru Samarkand’
el Esperanto-Gården
ni logu homojn norden
al universitato
kun esperanta tem’! ”

För 2011 planeras ett esperantouniversitet på Esperantogården. Hela esperanto-Sverige bör stödja projektet

Mi sentas min tutsola
kun mia lingvosci’
kun lernolibroj por la
lernantoj, eble vi
sur vin nun taskon prenu
kaj al vi tuje venu
tre ĉarmaj gejunuloj
ŝatantaj lerni pli.

Traditionella esperantokurser fungerar väl fortfarande, men nya lärare behövs. Stöd ILEI-se med idéer!

Por esti polulara
la lingvo esperant’
ispiron nun elstara
el iu eksterland’
tutcerte ni bezonas
kontaktoj ĉiam bonas
kun fremdaj vizitantoj
kun esperantosci’

Inbjud unga utländska esperantister! SEF samordnar klubbarnas åtagande för gästerna. Ordna skolbesök!

EAF-agadas
prospera por Finnland’
imiton do faradas
en nia propra land’
Ni uzu Iperniton
kaj formu tuj la riton
rezigni la eviton
esprimi klare sin.

Vi behöver ett forum, där idéer samlas och kommenteras. SEF/SEJU-utskicken måste man ju själv samla. Ipernity gör jobbet enklare! Sveda Esperanto Sverige är en användbar gruppsajt!

Fortsätt och gör listan längre - och påpeka ev. fel!
önskar
Siv
7 years ago.
M. Strid #ЄЭ# has replied to Siv Burell
Bravo Siv! Bone inspiran tekston vi faris. Kaj dankon pro via apogo al SUN 2011 (http://www.ipernity.com/blog/103276/266599).
7 years ago. Edited 7 years ago.
GiTa
GiTa
Bravo, Siv! Naturligtvis är även den som passerat medelåldern välkommen. Men synpunkter från yngre personer saknas. Och det är ju för de unga esperantos framtid i Sverige borde vara viktigast.
7 years ago.
Siv Burell
Siv Burell
Tack Gita!
Nu får vi hoppas att fler tar sig in i gruppen och delar med sig av sina synpunkter!
7 years ago.
GiTa
GiTa
Om någon undrar, så har jag tagit bort en kommentar. Den skrevs innan Ullas och Stens inlägg visades på Ipernity. Min kommentar råkade hamna efter dessa, varför den inte längre passade in i sammanhanget.
7 years ago.
M. Strid #ЄЭ#
M. Strid #ЄЭ#
Dankon pro diroj kaj komentoj, mi bezonos relegi kaj pripensi denove. Nur aldonemas kelkajn mallongajn punktojn:

Divido de sveda esperantistaro en plurajn organizojn estas historia afero (SEI kunlaborigas "ruĝan" SLEA'n kun "burĝa" SEF) kiu miaopinie de'tre'longe finludis sian rolon. En moderna tempo, kiam homoj alkutimiĝis paroli kaj diskuti unuj kun aliaj ĉiunrespekte, disinteresiĝo devas solvebli per iaspecaj nefirmaj sekcioj.

Gravega tasko estas profesieca propagando laŭ modernaj metodoj kaj pensmanieroj. Ni (almenaŭ mi) urĝe bezonas sciojn pri tio.

Pri klubo vivo mi apenaŭ havas sperton, sed interna vivo inter espoj en- kaj eksterlande estas grava por logi kaj daŭrigi membrojn. Interreto kaj Skajpo nuntempe helpas nin, ĉu ni sufiĉe lerte uzas ilin?

Organiza vivo koncentriĝu pri tiuj tri kampoj. (Mi pensas ke mia opinio tute kongruas kun jen supraj.):
* Merkatigo, propagando, reklamo, nomu ĝin kiel ajn, sed ni per lertaj kaj profesieskaj metodoj atingu la mensojn kaj animojn de la svedoj.
* Ĝuigi niajn membrojn kaj same nemembrajn espojn, por ke ili amegu esperantumi kaj neniam volu forlasi ĝian vivan ĉiutagon. Por tio ni eluzu kaj malnovajn agadmanierojn kaj novajn teĥnikojn.
* Formala estrado de movado, membraro, anoncilo, jarkunvenoj, elektado ktp. Tio venu iel "laste" kiam ni parolas pri niaj faroj, ne tiel kvazaŭ ĝi malgravus, sed tiel ke la ĝoja kaj interesa fokuso restu je la du unuaj punktoj kaj la tria, formalaĵoj, estu la baza linio sur kiu la domo staras.

Krome, mi havas apartan demandon. Ĝi temas pri havaĵoj:
Ĉu estas saĝe unuigi la ideanajn organizojn kun la ekonomiaj kooperativoj, aŭ ili restu disaj? Oni pesu ŝparon de formala laboro kontraŭ postulo pri ekonomia respondeco pri komuna posedo.
7 years ago. Edited 7 years ago.
Siv Burell
Siv Burell
Liksom Martin tycker jag att vi först ska prata igenom verksamheten, utgå från den och sedan organisatoriskt göra allt för att underlätta den. Om varje organisation spaltar upp sin verksamhet i prioriteringsordning kan det bli lättare att se var dubbelarbete görs.

Att ha ÖVERBLICK över gemensamma tillgångar är viktigt.
Vilket material finns? Hur fungerar marknadsföreingen? Hur ser ”vårt ansikte utåt /inåt” ut?
Förslag: En förteckning på gemensamt material görs. Ståvepa, utställningsramar, broschyrer, affischer, Ska finnas på nätet, med bilder där så behövs. (Ungefär som på Blocket) Bokningsbart.
En detalj (kan inte låta bli att gå ner på detaljnivå, då följande är aktuellt inför bokmässan:) I många sammanhang är digitala fotoramar, 10’ eller 15 ’ en bra lösning (Jag tror att den Wim visade på SEF-kongressen var 10’) Kostnad: allt från 800:- till 2000:- . Fördel, man slipper riskera sin egen dator. Folk kommer nära utställaren, lockad av rörliga (inte röriga) bilder, som lika gärna kan vara bara korta texter. Hokan Lundbergs broschyr ”Upptäck esperanto” upplevs helt annorlunda i digital version. Jag har gjort ett hårt bantat förslag, som jag skickade till Hokan igår. Vi får se om han accepterar det. Det handlar ju om upphovsmannarätt. Blir folk intresserade vill de säkert köpa eller få broschyren.

Ansvarig(a) bör finnas för att hålla materialförteckningen aktuell och för att hålla i transportlogistiken.
...................

Martin skriver: Gravega tasko estas profesieca propagando laŭ modernaj metodoj kaj pensmanieroj. Ni (almenaŭ mi) urĝe bezonas sciojn pri tio.

Mitt förslag: använd en del fondmedel till utbildning i marknadsföring av intresserade personer, som sedan delar med sig av sina kunskaper.

Martin skriver: * Merkatigo, propagando, reklamo, nomu ĝin kiel ajn, sed ni per lertaj kaj profesieskaj metodoj atingu la mensojn kaj animojn de la svedoj.

Mitt förslag: Skaffa in ett antal av den här broschyren: ”Entreprenoj, landoj, homoj kaj organizoj negocas, produktas valoraĵojn, gajnas monon”.
...........................
7 years ago.
GiTa
GiTa
Jag hittade nyss en blogg via Facebook. Den kan kanske vara intressant i denna diskussion:

http://www.transparent.com/esperanto/esperanto-kaj-la-interreto-esperanto-and-the-internet

Amike
Birgitta
7 years ago.
Siv Burell
Siv Burell
Innan någon kommer och säger att det inte går, säger jag att idén verkar mycket tilltalande.
7 years ago.
Siv Burell
Siv Burell
Varken i DropBox eller här tycks det komma några nya inlägg. Någon berättade att Gunnar Gällmo skickat synpunkter. Hittar dem inte, men de kanske finns i hans blogg ?
7 years ago.
M. Strid #ЄЭ# has replied to Siv Burell
Kio estas Dropboks?
7 years ago.
GiTa has replied to M. Strid #ЄЭ#
Kaisa har föreslagit, att vi ska ladda ned "Drop-box". Så där ligger en del åsikter från esperantister. Jag förstår inte, varför allt inte kan finnas på Ipernity. Här kan man ju direkt skriva sina synpunkter på inläggen.
Men fråga Kaisa, eftersom det är hon, som sköter om drop-box.
Hälsningar
Birgitta
7 years ago.
GiTa
GiTa
Det finns några rader från "Gunnar" i DropBox, men jag tror det är skrivet av Gunnar O. För övrigt tycker jag, att det är trist, att det kommer så få kommentarer. Betyder det, att man vill skrota verksamheten i Sverige, eller vill man ta bort SEF eller struntar man i hur det går?
7 years ago.
Siv Burell
Siv Burell
Liksom Sten tycker jag att Ipernity är ett alldeles utmärkt forum, som ger impulser från hela världen. Jag var skeptisk i början, men nu ... oj vilka möjligheter som finns! Ett varmt tack till Birgitta Anevik, som lockade in mig!
Varför har finska esperantister lyckats ena sig om EAF-agadas, medan svenskar -
trots flera försök – inte har fastnat för ett gemensamt diskussionsforum. Är vi rädda för att uttrycka åsikter som inte passar in i ”the main stream”? Skogen skulle vara ganska tyst om bara de som sjunger vackrast - eller vågar sjunga - skulle höras. Jag tycker att alltför få esperantister uttrycker sina åsikter. Konflikträdsla eller ointresse? Tekniska problem förknippade med Ipernity borde kunna lösas på klubbnivå. Internet är trots allt billigaste och snabbaste kommunikationsvägen.
7 years ago.
GiTa
GiTa
Jag håller med Siv att det är konstigt, att svenska esperantister inte kan enas om ett diskussionsforum. Nu finns åsikter om "esperantos framtid i Sverige" spridda, några här och några på drop-box.
På Ipernity är det lätt att diskutera, men på drop-box kan man bara läsa inlägg, som antagligen kommit till Kaisa personligen. Jag har frågat några, om de läst i drop-box, men jag får bara svaret:"Vad är det?"
7 years ago.
M. Strid #ЄЭ#
M. Strid #ЄЭ#
Mi petas ke iu ĉi tien metu tiujn mesaĝojn kiujn iu endropboksigas, ĉar mi ne slalomos inter forumoj kaj verŝajne ne unikas per tio.

Sveda espa movado hodiaŭ konsistas el SEF, SEI, SLEA, ILEI-sveda, KELI, Eldona kaj E-G. Miaopinie, tiu bezono de sep estraroj kun jarkunvenoj, revizio ktp estas malbezone granda laborŝarĝo al malkreskanta membrararo. Kaj venis ideo glatigi la agadan platformon, pri kio temas ĉi diskuto.

Mi do provas RESUMI kelkajn konkludojn el ĉi supra diskuto:
El tiuj sep organizoj post reorganizo restos esperanto.se=SEF, SLEA, KELI, Eldona kaj E-G. Situacioj onte de SEI kaj ILEI-sveda ne klariĝis al mi.

Alian konkretan ŝanĝoproponon mi ne povis distili el supra diskuto, sed eble iu povas helpi min.

Sed ĉu 28-procenta malgrandigo de organiza rutinlaboro estos sufiĉa rezulto de jena klopodo? Ne!
Mi volas agendigi jenon:

1. Kiujn organizojn nia movado ne plu bezonas havi en aparte memstaraj asocioj? Konsekvence, kiujn sekciojn have eo.se-sef? (Tiun mallongigon mi ne ŝatas).

2. Kion postulu la rezulta ĉeforganizo de la membroj (kotize k.c.)? Kion de kluboj? Kaj kion ofertu al ili?

3. Kiajn novajn servojn, rutinojn, kutimojn kaj agadojn per interreto enkonduku Esperanto.se?


Pensante ke mi komprenas IDEON DE TOMIO, kiun GiTa ne, mi volas klarigi ĝin laŭ mia interPreto, iom aldonante por adapti al aliaj deziroj ankaŭ:

Ofertoj, prezoj kaj kotizoj je diversaj niaj aranĝoj oni variu. Tiel, ke kelkaj volas dormi en hotelo, aliaj kontentas pri matraco sur planko aŭ eĉ kunportos mem sian matracon. Kelkaj volas manĝi "profesie" kuiritan manĝaĵon ĉe komuna tablo, al alia eble konvenos kunportita sandviĉo aŭ memzorga kuirejo. Por plaĉi al ambaŭ, eble ni eĉ kreu kutimon ke ĉiuj, kun aŭ sen propra manĝaĵo, kun aŭ sen antaŭmenditaj pladoj, tamen manĝu kune ĉe sama tablo en bona etoso?
Vojaĝkostojn ni ne eskapus, ĉar rezulto de petveturado foje ne kongruas kun programaj horaroj. Kaj kostojn de materialoj iu devas pagi, ĉu membroj ĉu fondaĵoj aŭ aliaj.
7 years ago. Edited 7 years ago.
GiTa
GiTa
Ett tips i sista minuten!
Varför inte försöka arbeta på att få en svensk esperantostad? I Hertzberg (am Hartz) har man lyckats bra med att skapa Tysklands "Esperanto-urbo".
Några krav är, att platsen ligger lätt-tillgängligt, alltså att det finns bra allmänna kommunikationer dit. Dessutom bör det finnas intressanta platser och sevärdheter för turister i närheten.
Jag tror att en Esperantostad skulle märkas mera i lilla Sverige än i Tyskland!

Hälsningar
Birgitta
7 years ago.
Siv Burell
Siv Burell
Alla tänker i personer, men få vågar säga det högt. Jag gillar klarspråk.
Utan Kajsas info-utskick skulle jag inte veta så mycket om vad som händer i esperantovärlden.
Birgitta, Lidköping med vikingaskeppet Sigrid Storråda, Läckö slott och Kinnekulle som turistmål skulle faktiskt kunna vara en värdig esperantostad - men hur får vi fler esperantister till stan?
Alla som kandiderar till någon post i Esperanto-Sverige skulle förstås först tjänstgöra en månad var i Lidköping med uppgift att trolla fram unga esperantister där. Lyckas de inte går posten till någon annan. Eller hur???
7 years ago.
GiTa
GiTa
Jättebra förslag, Siv! ;- )
7 years ago.
GiTa
GiTa
Dankon karmao pri viaj opinioj. Mi ĵus skribis al Janko, ĉar mi ne legis tion, kion vi skribis ĉi tie.
Viajn planojn dokumenti "kiel ni pensas en la klubo ...." mi ege ŝatas.
Mi legis iom de kio skribis Janko en face-book kaj petis lin klarigi la proponojn de SEJU.

Amike
Birgitta
7 years ago.
Siv Burell
Siv Burell
Ankaŭ mi antaŭvidas vian dokumenton, karmao. Mi kunsentas kun vi: kiam oni renkontas personojn, kiuj ne parolas esperanton, kompreneble oni vere bezonas esperanton. Kun nur svedoj ŝajnas strange paroli alian lingvon - se oni ne kunsentas alie.
Sed ĉu vere estas problemo por junuloj, se gravaj decidoj en jarkunvenoj kaj en ”krizdiskutoj” okazas en la sveda lingvo por ke ĉiu nuaco plenvalore efiku? Neniu eksterlandano ja ĉeestis en Norrköping. La ”junuloj” (el kiuj la plejparto fakte ne estis tre junaj) volis respekton por siaj vidpunktoj, sed fakte montris malrespekton al la majoritato, kiam (iu el) ili deklaris: ”Parolu esperanton – aŭ ni foriru!” Diplomatio estas bezonata, se oni volas bonan etoson inter la generacioj. Mi bedaŭras ke vi ne ĉeestis.
7 years ago.
GiTa
GiTa
Laŭ mia kompreno SEJU estas parto de SEF. Do, se vi forlasis SEF:on, vi ankaŭ forlasis SEJUn.

Se mi eraras, bonvolu ekspliki la strangan aferon!
7 years ago.
Siv Burell
Siv Burell
Bengt-Olof, du gjorde ett beundransvärt arbete som värd för Norrköpingsmötet. Hoppas du har fått erkännande för det! Vad jag saknar nu är inlägg i debatten från dig eller någon annan ur SEFs styrelse. Så vitt jag kan se har ingen därifrån skrivit något (med undantag av Carl, som ju tyvärr har hoppat av). Det är väl snart dags för någon sammanfattning och något förslag för framtiden ?
7 years ago.
GiTa
GiTa
Vi skribis "...kaj flegi la kontakton/komunikon inter SEJU kaj SEF". Do, ankaŭ vi havis la respondecon por ke la kunlaboro bone funkciu, ĉu?
7 years ago.
GiTa
GiTa
Kompreneble mi ne kulpigas vin pri la incidento en Norrköping. Sed pro tio ke vi forlasis SEF-on, mi supozis, ke estas io grava afero, kiu kaŭzis vian eksiĝon, ne nur la informo, kiun vi ricevis de du aŭ tri indignaj Seju-anoj.
Se oni faras tian drastan decidon ( forlasi SEFon) devas troviĝi gravaj kaŭzoj antaŭe.
Ĉar aliaj partoprenintoj en la kongreso ja diras, ke estis bona kaj inspira kunveno.
7 years ago.
GiTa
GiTa
Se estus tiel, kiel vi skribas, do mi komprenas la agon de SEJU.
Neniu kun kiu mi parolis post la kunveno diris, ke esperanto estis malpermesita.
7 years ago.
Siv Burell
Siv Burell
Ĉu ne estas granda frakaso en malgranda glaso. (La vortaro de Vilborg ankaŭ diras: ” ŝtormo en tetaso” - ne akvotaso !) ? Unu el miaj leteramikoj skribis :

"Tiuj gejunuloj en Svedio rememorigas min pri mia propra junaĝo. En la okdekaj jaroj, kiam mi aĝis nur iom pli ol dudek jarojn, la gejunuloj neniel povis kompreni kaj akcepti la pliaĝulojn en Hispana Esperanto-Federacio. Nu, la tempo pasis, kaj la tiama junularo venis al la estraro de la Federacio... por esti kontestata de posta junularo. Tia estas la vivo: ribelema junularo atakas pliaĝulojn, ĝis posta junularo atakas ilin siavice.
En la eta marĉo de esperantistoj kvar aŭ kvin ranoj ŝajne faras multe da bruo, sed post la bruo venas tempo por semi kaj rikolti”.

Pardonon junuloj, mi ne volas ofendi vin, sed kaj SEJU kaj SEF kaj ĉiu esperantisto respondecas pri la paco en Sveda Esperantujo. Bv. ne plu senti vin atakitaj de ni maljunuloj! Tute ne estis la intenco en Norrköping. Io iris mise.
Ĉu ne estas tempo enterigi la tomahokon? Rigardu antaŭen. Laŭ mi estas tempo trovi iun, kiu volus kunigi la diversajn grupojn, vojaĝi por inspiri al klubaktivecoj, preni kontakton kun aliaj landoj por denove havi vizitojn de eksterlandanoj, logi al debatojn en Ipernity, informi, inspiri al novaj informiloj...... mallonge dirite esti la nabo en la rado. Sten diris ke en Malmö oni havas dungiton. Se Malmö sukcesis – kompreneble la tuta lando ankaŭ povas havi dungiton – almenaŭ dum unu jaro, ĝis la movado trovis sian novan vojon.
7 years ago.
Siv Burell
Siv Burell
ESPERANTO VIVOS MALGRAU LA ESPERANTISTOJ skribis Zlatko Tishljar en 1997.
Jes, certe ! La plej multaj esperantistoj klopodas labori por la celoj de esperanto senpage kaj ofte kun propraj grandaj elspezoj - sed okazas ke plendoj de aliaj estas tro oftaj ol laŭdoj, laŭ mia sperto. Eble esperantistoj estas ekstremaj individualistoj.

-Carl, vi skribis: « En tiu diraĵo mi detektas la kutime svedan timon pri konfliktoj » Eble, sed konfliktoj bonas nur se la ”partioj” aŭskultas unu la alian. Se oni barikadas sin malantaŭ ŝtonitaj tezoj oni atingas nenion. Krome oni devas akcepti diversajn tipojn de esperantistoj, ankaŭ tiujn kiuj timas konfliktojn, ĉu ne? Nun sufiĉe multaj tamen partoprenis en la debato kaj volas esprimi proprajn vidpunktojn. Komence mi dubis pri la vivo de ideoj.

Vi skribis: ”Alivorte dirite, mi opinias ke oni ĝenerale (kaj ni ĉiuj specife) povas esti amikoj sen nepre konsenti pri ĉio. Temas plejparte pri kapablo mature diskuti aferojn”.
Saĝe dirite!
Sed - mi demandas min ĉu estis mature eviti diskuton kaj nur diri: ”Parolu esperanton, aŭ ni foriru ! ». Malrespekton por la majoritata decido la junuloj fakte montris. La ”majoritato » ekmiris pro la neatendata reago de la junuloj, kaj momente estis konfuzo.
Bedaŭrinde ankaŭ mi ne partoprenis de la komenco sed mi almenaŭ aŭdis ke Bengt-Olof proponis ke la sveda estu la laborlingvo de la tagoj. Sed tabuo paroli esperanton ne troviĝis
laŭ mi, nur ŝato ke ĉiu komprenu ĉion .
Vi skribis : Mi simple ne konas SEJU-anon, kiu pretus eniri tian organizon kiel SEF, eĉ por helpi plibonigi ĝin » Mi tre multe bedaŭras ke vi ne troviĝas en la kerno de SEF (jes certe en SEJU, sed sejuano vi ne daŭre estos dum tro multaj jaroj) .

Do, vi ne volas plibonigon kaj evoluon de SEF. Tial restas por vi revolucio. Do, faru ĝin !
Skizu novan SEF ...aŭ SEJSEF. Ne nur diru kio ne estu (kotizo, papera gazeto k.t.p) sed ankaŭ kiel funkcianta ” SEJSEF” estus organizata. Kiel ĉiu membro (se estus membroj? ) povus havi informon kaj doni informon? Kiel disvastigi bonajn ideojn ? Kiel oni havu kontakton kun la lernejoj, la studentoj? Kiel oni produktu bonajn informilojn ? Kiel oni kontinue havu kontakton kun E-movadoj en aliaj landoj ? Kiel oni trovu estraranojn kiuj estus akceptitaj de la tuta lando? ? Kiel trovi sufiĉe junan personon kun granda sperto, kiu pretas esti la nabo en la E-rado? Ĉi tiu persono devas havi salajron – alie vi nur trovos pensiulojn. Kaj kiel solvi la ekonomian situacion?
Ĉu oni devas havi tempolimon por homoj esti en la estraro de la diversaj E-organizoj , ekz. tri jaroj.

Mi esperas resti amiko de vi, Carl – kun malsamaj vidpunktoj.
Amike!
Siv
7 years ago.
Siv Burell
Siv Burell
Vi ankaŭ tre sperte parolas kaj skribas angle. Ĉu vi havas la saman sintenon pri la angla kiel pri esperanto?
7 years ago.
Siv Burell
Siv Burell
Först kränkt vinner!!
7 years ago.
Siv Burell
Siv Burell
Mi bedaŭras ke mia skribo antaŭ 5 semajnoj kaŭzis tiom da reago - sed ne tuj, nur post pli ol 4½ semajnoj.
Mi ripetas mian skribon – ĉar vi ne facile trovos la originalon inter la multaj komentoj. Mi diris: « Ĉu vere estas problemo por junuloj, se gravaj decidoj en jarkunvenoj kaj en krizdiskutoj » okazas en la sveda lingvo por ke ĉiu nuanco plenvalore efiku? Neniu eksterlandano ja ĉeestis en Norrköping. La ”junuloj” (el kiuj la plejparto fakte ne estis tre juna(j) volis respekton por siaj vidpunktoj, sed fakte montris malrespekton al la majoritato, kiam (iu el) ili deklaris : ’parolu esperanton – aŭ ni foriru!’ Estas la lasta frazo kiu instigis la junulojn al vortbatalado anstataŭ komenti diversajn proponojn por la estonteco.
La vero estas ke mi perceptis kaj komprenis la situacion ekzakte tiel ke mi skribis? Ĉu guste - cu malguste? La propono de la prezidanto ja estis ke ni uzu la svedan por la krizdiskutoj. En mia menso ne ekis la ideo, ke ni ne uzu la saman lingvon. Mi pensis, ke ni elektus aŭ la svedan – aŭ esperanton, ne ambaŭ. Laŭ mi la majoritato elektis la svedan. Se la majoritato elektus esperanton, kompreneble mi ankaŭ trovus tion en ordo.

Pasis pli ol 4½ semajnoj kiam subite vi Janko vekiĝis kaj diris ”Damne , ne metu vortojn en mian buŝon !”. Ne, mi ne metis vortojn en vian buŝon.
Mi ne skribis ke Janko diris ion. Mi skribis « iu el » inter parentezoj – indikante ke mi ne estis certa kiu aŭ kiuj diris tion.

Carl, vi diras ke la la sinteno de la junuloj ne estis « Parolu esperanton, aŭ ni foriru ! » Tiuokaze bone ! Do, mi interpretas la foriron el la ĉambro de iu – sen nomo – ne kiel demonstracio – sed nur por kapti freŝan aeron.

Ĉu estas kutimo en SEJU, Carl kaj Janko, uzi ”damne” kiu signifas (en la verba
formo « damni »): « Kondamni al la suferoj de la infero ».

Ne gravas por mi. Mi ne kredas je la infero, sed la stilon mi ne ŝatas.
7 years ago.
M. Strid #ЄЭ#
M. Strid #ЄЭ#
Bertil,

Via lingvo estas bonstila kaj viaj ideoj interesaj. Mi tamen ŝatus ke vi estu pli konkreta detale pri viaj proponoj. Ekzemple, kiun komunan strategion rekomendu, laŭ via opinio, tiu elektota komisiono? El kiaj konkretaj agoj ĝi konsistas?
6 years ago.
Agneta Emanuelsson
Agneta Emanuelsson
Mi finfine denove trovis cxi tiun diskuton.
Bedaurinde mi nun uzis kelkajn horojn por iom tralegi
la diversajn diskuterojn. Estas tro longaj kaj mi ne havas tempon.
Mi mem, same kiel multaj aliaj esperantistoj, uzas Facebook kaj aliajn lokojn surrete.
Mi ne trovas la estraron de SEF cxi tie. Kial ne cxiuj esperantistoj aligxu al la plej uzata?
Bertil havas bonajn ideojn pri estontaj kongresoj, sed samtempe mi opinias ke la kongreso en Stockholmo estis tre agrabla kaj bone organizita!!!
Kial inviti Lu?
Amike Agneta
6 years ago.
Agneta Emanuelsson
Agneta Emanuelsson
Mi forgesis mencii ke du membroj de la estraro jam antau sep monatoj skribis kaj klarigis ...
6 years ago.
M. Strid #ЄЭ#
M. Strid #ЄЭ#
.
Dankon, Olof.
.
Sed Bertil, tiu sama alineo komenciĝas per la frazo "La aktiveco de la Esperanto-movado estas tiel granda, ke en multaj institucioj kaj organizaĵoj neesperantistaj ekzistas “esperantaj organizounuoj“, establitaj dank’ al la movado."
Do tamen gravas la movado por atingi tiun unuan sojlon, pri kiu skribis Jerzy.
.
Poste li ankaŭ diras ke "La kulturado de Esperanto (de la movado) apartenas preskaŭ nur al la spirita aktivosfero. Se estas tiel, mi proponas serĉi la bremsantajn faktorojn unuavice en tiu sfero: en la psiko de la individuoj, en la sociaj mekanismoj de la movado, en la esperanta kulturo (vastasence)."
Mi komprenas tion tiel ke estas bezonata ia nova komuna spirito, ia moderna fajro, kiu kaptos la homojn por la espa lingvo kaj malhezitigos ilin (kaj nin) pri ĝia tuja utilo kaj nepro.
.
6 years ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Sveda Esperanto Sverige