Group: Poems


Mi defiis min mem


Andreo Peetermans
August 24, 2011 - 5 comments - 735 visits

Ĉar mi bone scias, ke mi ofte spertas malfacilojn en la serĉado de bonaj rimoj, mi proponis al mi kiel defion fari tradukon de la unuaj strofoj de la Dia Komedio de Dante Alighieri. La rimoskemo estas ABA BCB CDC DED EFE FGF ktp; la unuopaj versoj konsistas el kromsilabaj kvinjamboj.
Interesus al mi scii kiel antaŭaj tradukintoj solvis la problemojn kiujn mi renkontis.

Je certa tempo meze de l' vivado
travagis mi arbaron en malhelo,
ne plu sekvanto de la rekta pado.

Ho kia peno diri kun fidelo
pri tiu loko tiel korpremplena
ke min rekroĉe kaptas timanhelo!

Apenaŭ mort' impresas pli venena;
[sed por rakonti pri la bon' trovita]
mi ja komencu per priskribo jena.


--------------------------------------------------
Jen la originala teksto de la unuaj tri strofoj:

Nel mezzo del cammin di nostra vita
mi ritrovai per una selva oscura,
ché la diritta via era smarrita.


(En la mezo de la vojo de nia vivo
mi trovis min en malhela arbaro,
ĉar la rekta vojo estis perdita.)

Ahi quanto a dir qual era è cosa dura
esta selva selvaggia e aspra e forte
che nel pensier rinova la paura!


(Aĥ, kiel malfacile estas diri kia ĝi estis,
tiu ĉi arbaro sovaĝa kaj aspra kaj forta(?)
kiu en la penso renovigas la timon!)

Tant'è amara che poco è più morte;
ma per trattar del ben ch'i' vi trovai,
dirò de l'altre cose ch'i' v'ho scorte.


(Ĝi estas tiel amara ke la morto estas malmulte pli [amara];
sed por rakonti pri la bono kiun mi trovis tie,
mi parolos pri la aliaj aferoj kiujn mi rimarkis tie.)
Comments
Roland Platteau
Roland Platteau
la dafio estis granda, kaj vi sukcesis superi ĝin bonege
6 years ago.
Blazio VAHA  (n.s. WACHA, Balázs)
Blazio VAHA (n.s. W…
Jes, Andreo PEETERMANS sukcesis tre bone.

Jen estas versio de Kolomano KALOCSAY [ka-lo-ĉa-i]:

Je l' vojomez' de nia vivo tera
mi trovis min en arbareg' obskura,
ĉar perdiĝinta estis vojo vera.

Ho, ve eĉ diri, kia lok' terura
estas ĉi kruda, pena dens' arbara,
revekas timon eĉ memoro nura.

Eĉ mort' apenaix esas pli amara,
Sed pri renkontita ĉio,
por ke l' trovita Bono iĝu klara.


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Surbaze de DANTE ALIGHIERI: Infero. En la traduko de K. Kalocsay. Librofako de Literatura Foiro, La Chaŭx-de- Fonds/Milano, 1979, paĝo 33.
6 years ago. Edited 6 years ago.
Andreo Peetermans has replied to Blazio VAHA (n.s. W…
Jam delonge mi deziras legi la kaloĉajan tradukon de Infero... Dankon pro la citaĵo!

Mi tamen miras pri la dua verso de la tria tercino: ĉu eble vi miscitis ĝin?
6 years ago.
Blazio VAHA  (n.s. WACHA, Balázs)
Blazio VAHA (n.s. W…
Mi retajpos la trian tercinon, eble mi ne eraros:


Eĉ mort' apenaŭ estas pli amara, 7.
Sed traktos mi pri renkontita ĉio,
por ke l' trovita Bono iĝu klara.

---------------------

Do li traktos, priparolos ĉion, kion li renkontos, por ke fine oni komprenu la Bonon, Li trovos/trovis ankaŭ Bonon (aŭ li konas la bonon).

Ĉu Kalocsay scias pli pri sekretoj, ol Danto?
6 years ago.
Andreo Peetermans has replied to Blazio VAHA (n.s. W…
Pli bone: li traktos, priparolos ĉion, kion li renkontis, ĉar kiam la poeto versigas sian historion, li jam revenis de la vojaĝo.

Pri la filozofiaj signifoj de tiu lasta verso oni povus disputi, sed laŭ mi unuavice temas pri tio ĉi: Dante volas rakonti pri sia vizito al la Paradizo, sed por ke li povu komenci fari tion, li unue devas rakonti pri la Inferaj malagrablaĵoj per kiuj lia vojaĝo komenciĝis.
6 years ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Poems