Group: Lingva helpejo


adinato


rughulo
By rughulo
July  2, 2017 - 42 comments - 249 visits

Dum Sat- kongreso 2016 erudiciulo prezentis nomojn de stilfiguroj en Esperanto .

Unu el ili estis la " adinato " . Kio ĝi estas?

The topic of this discussion has been edited by rughulo 7 months ago.

42 comments - The latest ones
Riŝo
Riŝo
de.wikipedia.org/wiki/Adynaton
(en 14 lingvoj, sed ne ankoraŭ en Esperanto). El la greka ἀδύνατος/ον (adynatos/on): neebla, neniam, neniuokaze, sub neniu kondiĉo.
Ekzemplo el la Biblio: Estas pli facile por kamelo trairi trueton de kudrilo, ol por riĉulo eniri en la regnon de Dio. (Mt 19,24)
9 months ago. Edited 9 months ago.
rughulo
rughulo
Kiel oni dirus ĝin esperante?
9 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Kompreneble: a-di-na-to, kun akcento sur na..
9 months ago.
rughulo
rughulo
En esperanto oni ne volapukas...
9 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Okazas esceptoj...
9 months ago.
rughulo
rughulo
Volapukistoj volapukas- esperanto- esperas krom la adinatuloj !
9 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Ankaŭ iuj esperantistoj foje volapukas, bedaŭrinde.
9 months ago.
rughulo
rughulo
adinatulojn vi ne trovas en PIV - sed "adinato " estas neologismo - ne volapukaĵo
8 months ago.
Pierre Levy has replied to rughulo
Mi ne komprenas kial vi elvokas volapukon.
La klarigo donita de Riŝo estas sufiĉa.
"Adinato" nur estas unu plia nobla kaj grekdevena sed senutila neologismo.
Ni jam havas "neeblo", "neeblaĵo", "neebleco", pli precizajn ol "adinato".
8 months ago. Edited 8 months ago.
rughulo
rughulo
La klarigo de Rikardo estas en la krokodila germana lingvo. La volapukaĵo estas sInonimo de krokodilaĵo . La ekzemplo el biblio : mat. 19,24 estis simpla mistraduko.
8 months ago.
Pierre Levy has replied to rughulo
La germana lingvo nepre ne estas krokodila, sed via uzo de "krokodila" estas ja krokodila.
Nome, ĝi donas al la slanga "krokodili" sencon, kiun ĝi ne havas sed celas forpuŝi varbotojn
for de Esperanto.
Tamen la klarigo de Rikardo estas tute en Esperanto. La donita ekzemplo citita el la biblio
en Esperanto estas mistraduko de kio?
8 months ago.
rughulo
rughulo
gamla = kamelo gamta = ŝnuro , fadeno ( originalo el la aramea )

tial la "adinato " neeblaĵo (neblaĵo) estas falsa
8 months ago.
Pierre Levy has replied to rughulo
Mi ne komprenas tiun (krokodilan aŭ ne) galimation.
Kio estas falsa kaj kio estus ĝusta?
Gratulon por via erudicia scio de la aramea lingvo.
8 months ago.
rughulo
rughulo
"La regno de dio " tamen jam estas neeblaĵo
8 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Ne temas pri la regno de dio, sed pri la regno de Dio.
8 months ago.
rughulo
rughulo
Nek ekzistas regno de dio minuskla - ne regno de Dio kun majusklo.

La fantazia regno estas neeblaĵo aŭ adinato.

La fadeno ne estas galimatio - sed ĝin facile oni tredas tra kudriltruo Mt. 19,24
8 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Ich verstehe nicht.
8 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
La antikvaj faraonoj kaj romiaj imperiestroj estis dioj.
Ilia kulto estis deviga. Ili regis regnojn, respektive Egiption kaj Romion.
Fantazia regno estas ebla en fantazia kunteksto.
Kio estas "kudriltruo Mt. 19,24?
8 months ago.
rughulo
rughulo
Neniu homo estis kaj estas dio - nek kun majuskloj nek kun minuskloj.

La adinaton- neeblaĵon kudriltruon vi trovus en la nova testamento biblio Mateo 19 versiklo 24
8 months ago.
Pierre Levy has replied to rughulo
En la antikvo, homo tre bone povis esti dio.
Sed ankoraŭ nun.
Mi konas tiun biblieron. Mistraduko aŭ ne, kamelo ne povus pasi tra tiu "kudriltruo."
Restas, ke kiel multaj aliaj barbarismoj, "adinato" nur estas balasto.
8 months ago.
rughulo
rughulo
En pratempo homoj sin deklaris " dio " -- sed evidente tio ja estis kaj estas simpla mensogo.

Vi ankaŭ povus plenrajte nomi ĝin neeblaĵo aŭ adinato.

La " adinato " ne estas barbarismo , sed fak- termino , laste- sed ne balaste .

La riĉulo tamen povus trairi la kudriltruon.
8 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Riĉulo kiel malriĉulo fine nepre plensukcese trairos la kudriltruon de la morto.
8 months ago.
rughulo
rughulo
Nek ekzistas kudriltruo de morto- nek regno de dio - sed probable riĉulo kaj malriĉulo .

En literaturo kaj ankaŭ ĉiutaga lingvo ekzistas adinato kaj neeblaĵo .
8 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Ankaŭ "morto" ne "ekzistas": ĝi nur estas fino de vivo.
En ĉiutaga lingvo ekzistas multaj vortoj, kiuj ne rilatas al reale ekzistantaj estaĵoj.
Oni nomas ilin abstraktaj vortoj.
8 months ago.
rughulo
rughulo
Kompreneble la morto neniam estas abstrakta- sed reala . Ĉiuj esprimoj de homoj rilatas al materio - eĉ la "stilfiguro " mem ekzistas reale - ĝi ekz. desegnas la neeblaĵon.

La fama metaforo : " ŝipo en dezerto " ilustras la veran ekziston.
La " dizerto" ankaŭ estas reala - same la deserto . Vivu la adinato! Bonan apetiton!
8 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Sendube via deliro estas reala. Vi ja ĵus nerekte asertis, ke falsaj dioj kaj la unika Dio reale
ekzistas. Tamen vi asertas, ke vi estas radikala ateisto.
Gefrate via.
8 months ago. Edited 8 months ago.
rughulo
rughulo
Kara s-ano- la falso kaj parodokso , adinato,maleblaĵo , mensogo, deliro , havas kialon materi -(ism ) an. Mi asertas tute rekte, kaj senĝene radikale la neekziston de dio .

ruĝ - gefrate via Dieter Rooke
Volonté mi klarigas al vi la materian bazon de ruĝ - ge- kaj - frat
8 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Pri senĝene radikale asertita neekzisto de dio konsentas kun vi ĉiu radikale
religia judo, kristano aŭj islamano.
Tamen vi reale malfalse malabstrakte asertis iom pli frue, ke dio kaj Dio materie ekzistas.
Volonte mi legos vian klarigon pri la materia bazo de "ruĝ - ge- kaj - frat".
Gefrate via.
8 months ago.
rughulo
rughulo
Vi pravas: Parodokse multaj di- kredantoj neas la ekziston de dio!
La ekzisto de dio bazas sin sur la materia realo- fulmotondro, tajdo, universo ne estas facile klarigeblaj - ili estas neeblaĵoj ( adinatoj) por barbaroj.
Mia propono pri materia bazo de ruĝ-ge- frat - e kompreneble estis ironia, ĉar jam dek jarojn diskutata.
8 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Ĉu malatente aŭ intence vi konfirmas per silento vian pli fruan aserton pri materia ekzisto de Dio?
Gefrate via.
8 months ago.
rughulo
rughulo
Bv. relegi mian klarigon pri la ne- ekzisto de dio .

ĝi estas adinato- neeblaĵo - ĉar vi ne volas kompreni barbaraĵon.

ruĝ- gefrate via
8 months ago.
Pierre Levy has replied to rughulo
Via klarigo pri la ne-ekzisto de dio aŭ Dio kolizias kun via aserto pri la materia ekzisto de ambaŭ estaĵoj.
Gefrate via.
8 months ago.
rughulo
rughulo
Neniam mi asertis la materian ekziston de ambaŭ estaĵoj .

Ion vi konfuzis aŭ ne komprenis.

La adinato simple esprimas neeblaĵon .
8 months ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Ekzemple, komprenigi al iu konato de ambaŭ ni, ke "gefrate" ne estas ekzakta traduko de la germana "geschwisterlich", kaj ke la germana ne estas "krokodila" lingvo, ke SAT ne estas "FA de UEA", ke kunveno de UEA-anoj en SAT-kongreso ne estas "komuna kongreso de SAT kaj UEA", ke referendumo servas al nenio por la organizado de SAT-Kongreso, ktp, estas adinatoj.
Gefrate via.
8 months ago.
rughulo
rughulo
Kara Petro,
Organizado de SAT kongreso certe ne estas adinato - vi bv. atente legi la freŝan n-ron de S-ulo .
Vi ne respondis mian aserton pri neekzisto de dio. Kial ?
7 months ago.
Pierre Levy has replied to rughulo
Dio kaj dioj ekzistas aŭ ne, sendepende de nia kredo.
Gefrate via.
7 months ago.
rughulo
rughulo
Se virkoko krias sur sterkaĵo estos bona vetero - aŭ merdaĵo .

Sed tio ne estas adinato- sed alia stilfiguro !
7 months ago.
Pierre Levy has replied to rughulo
Tiu stilfiguro meritas gratulon pro eleganteco.
Gefrate via.
7 months ago. Edited 7 months ago.
rughulo
rughulo
Eble ĝi estas stilfiguro parodie paralelisma , ĉar ĉiam estos bona aŭ malbona vetero .
Krome ĝi imitas la vian elegantan aserton pri ekzisto de dio !

Vivu la adinato!
7 months ago.
Pierre Levy has replied to rughulo
Adinato ne povas ekzisti kaj ankoraŭ malpli "vivi"!
Gefrate via
7 months ago.
rughulo
rughulo
adinato estas stilfiguro- kiu esprimas neeblaĵon .

La unua respondo de Riŝo estas tute ĝusta.
7 months ago.
Pierre Levy has replied to rughulo
Jes.
7 months ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Lingva helpejo