Group: Lingva helpejo


ologio


rughulo
By rughulo
September 14, 2011 - 11 comments - 916 visits

iu asertis ke la sufikso "ologio" ne ekzistas .
En nPIV p.809 legiĝas. La vortfino olog(i) o aperas en iuj neanalizeblaj sciencaj terminoj ( biologio , ekologio, geologio , topologio )

tian aserton mi trovas erara: ĉar ja ekzistas la radikoj bio geo-centr eko top.

Por mi estas tute klara: ĉiu vorto estas analizebla
11 comments - The latest ones
Riŝo
Riŝo
bi-ologio, ek-ologio, ge-ologio, top-ologio: bi-, ek-, ge-, top- ne estas veraj radikoj, sed en

esperant-ologio, psik-ologio, soci-ologio: esperant-, psik-, soci- estas radikoj.

Fakte -ologio estas pseŭdosufikso grekdevena (-logia "scienco") aŭ neoficiala sufikso en esperanto laŭ PMEG:
bertilow.com/pmeg/vortfarado/neoficialaj_afiksoj/sufiksoj/index.html

Ekzemple por la faklingve internacia ornitologio eblus diri esperantlingve birdologio.
6 years ago.
Tjeri
Tjeri
Birdostudado ankaŭ taŭgas.
6 years ago.
Anĉjo PacHorano (Andrea Fontana)
Anĉjo PacHorano (And…
"ologio" tute ne estas oficiala vorto de EO.
Provi koncepti ĝin kiel pseŭdosufikson (do eksplicite ne kiel oficialan sufikson), ne aldonas al ĝi eĉ iom pli da oficialeco.
Cetere, mi taksas aparte netaŭge analizi vortojn kiel "esperantologio" - se ni volas ĉiukoste inventi novajn sufiksojn - jene: "esperant-ologio", pro tio ke laŭ la etimologia vidpunkto ja ekzistas la greka vorto "logos" sed tute ne la vorto "ologos"...
Do, se ni vere volus inventi (aŭ oficialigi) novajn sufiksojn, tre pli taŭgus analizi "esperantologio" kiel "esperant-o-log-i-o"... (mi atentigas ke, en la realo, nek ekzistas oficiala sufikso "-log-", nek oficiala sufikso "-i-")
6 years ago. Edited 6 years ago.
Raŝi - Audino
Raŝi - Audino
Log estas mallongigo de LOGARITMO. "log m" estas la eksponento, per kiu oni devas pontenci 10 por ekhavi m. :-)
6 years ago.
rughulo
rughulo
en PIV ekzistas "ologio kiel neoficiala vortfino" Ĝi estas vaste uzate inter ni E-istoj . Iam ĝi oficialiĝos- eble tio jam okazis per la oficialaj aldonoj de AdE
En ĉia scienco oni uzas fakterminojn- tial ankaŭ en la nia lingvo.

La sufikso " i" jam estis uzata de Z. kaj ankaŭ- " ologio" .
En mia profesio la kuracistoj certege preferas birdostudon al ornitologio - kaj neniu saĝulo diras : otorinolaringologio

ekzemplo el " la bona lingvo" de C. Piron
6 years ago.
Anĉjo PacHorano (And… has replied to rughulo
Tie ĉi al mi interesas nur kio estas strikte devige en nia lingvo (pri tio, bv legi atente la Antaŭparolon de la Fundamento - la malplej legatan kaj malplej komprenatan tekston de nia literaturo).

Tion dirinte:

nek "-olog-" nek, eventuale, "-log-" estas oficialaj.
Ĉiu e-isto, surbaze de la Antaŭparolo, rajtas rifuzi ilin kiel MEMSTARAJN vortojn aŭ verajn afiksojn. Laŭ la antaŭparolo, ili (kiel memstaraj vortoj / veraj afiksoj) povas esti uzataj nur en literaturo, sed neniu povas altrudi ilin (ĝis eventuala Akademia oficialigo): ili nur povas esti konsilataj de spertuloj.

Male, "otorinolaringologio" estas tute oficiala kaj plene laŭFundamenta, ĉar ĝi havas plenan rajton eniri la lingvon per la 15a Fundamenta regulo.
Se oni preferas (kaj, persone, mi ja preferas) vortumadon kiel "birdoscienco", tio estas nur afero pri stilelekto. Sed neniu rajtas forpuŝi "ornitologio" el nia lingvo.

Ĉia alia konsidero estas kaprico persona.
6 years ago.
Riŝo
Riŝo
Cetere ornitologio estas pli ofte uzata ol birdostudado:
eo.wikipedia.org/wiki/Ornitologio

Same en faklingvo otorinolaringologo estas pli ofta ol "specialisto pri la malsanoj de orelo, nazo kaj laringo":
eo.wikipedia.org/wiki/Otorinolaringologo

Ambaŭ estas PIV-aj kaj ĉiu rajtas uzi tiujn vortojn laŭ sia prefero.

Malovec nomas tiajn afiskojn kiel -ologio fremdaj afiksoj: "Kun la grek-latinaj vortoj penetris en Esperanton ankaŭ grekaj kaj latinaj afiksoj, kiuj en Esperanto ne estas uzataj memstare, sed nur kiel partoj de tiuj vortoj... Ili estas latentaj (= kaŝitaj) fremdaj afiksoj." (Malovec, Gramatiko 4.19)
6 years ago.
Tjeri
Tjeri
Ekzisto de artikolo en vikipedio neniel pruvas, ke vorto estas uzata de pli ol la dekoj de maniuloj, kiu skribis la artikolon.

Mi mem tre interesas pri birdoj, kaj neniam uzas tiun vorton en konversacia etoso. Mi diras: birdobservado, birdostudado, birdoscienco kaj neniam, nenie, iu rimarkigis al mi, ke ornitologio estus pli taŭga... feliĉe.
6 years ago.
KaGu:-} has replied to Tjeri
Ĉiu birdo pepu laŭ sia beko ;-)
6 years ago.
rughulo
rughulo
Nia lingvo kondutas same kiel ĉiaj aliaj naciaj lingvo- simple ekzistas diversaj lingvaj niveloj . Kun la konstato de KaGu mi plene konsentas. Sed evidente ekzistas tro multe da birdospecioj - jam en la FdE troveblas tro multe da. Tio estas la fonto de konstantaj miskomprenoj.

respondo al Anĉjo : la radiko " log" ekzistas en UV, eĉ ekzistas de /log - sen kun tute alia senco .
Kun Malovec mi ne plene konsentas , ĉar E-istoj emas uzi " vortfinojn ( sufiksojn) memstare kaj senĝene - mi povus ekzempligi mian aserton per miloj da citaĵoj.
6 years ago.
Anĉjo PacHorano (Andrea Fontana)
Anĉjo PacHorano (And…
Ruĝulo:
"la radiko " log" ekzistas en UV, eĉ ekzistas de /log - sen kun tute alia senco."

Mi respondas:
Ho jessss! Mi tute preteratentis tiun gravan problemon!
Do, mi konsentas ke la trafa analizo, laŭ NEOFICIALAJ sufiksoj, estu "bi-ologio", "ornit-ologio", ktp...

Bv pardoni mian fuŝigan preteratento!
;-)
6 years ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Lingva helpejo