Group: Festo 2013 - Moresnet cxe la "Amikejo"


FESTO 2011 !!!


Platano [La Pafklik]
May  2, 2011 - 514 visits

FESTO 2011 !!!

[esperanto]
Ĉiujare FESTO kunigas pli ol cento da esperantistoj el la tuta mondo.
Ĝi okazos ĉijare post SES en Slovakio, post IJK en Ukrainio, UK kaj
KEF en Danio, post MIRo en Kroatio, kaj antaŭ MeLa kaj IJS en
Hungario.

De la 8a ĝis la 15a de aŭgusto 2011 en Kastelo Greziljono (proksime de
Angers, plimalpli mezvoje inter Parizo kaj Bretonio).
Ĉi tiu renkontiĝo estas proponita kaj kunorganizita de JEFO,
Vinilkosmo kaj Kastelo Greziljono.

Mojosa loko, modesta prezo, mirinda programo, muzika etoso!
Facile atingebla per trajno kaj aviadilo,
Loĝado en unuopa aŭ pluropa ĉambro, en amasloĝejo aŭ sub via tendo,
Ekskursoj al kulturaĵoj, sed ankaŭ al naĝejo kaj distrejoj,
Ĉiunokta vasta programo ĝis la mateno, kun dancigaj koncertoj, sed
ankaŭ pli kvietaj sidfajrejo en la naturo!
FESTO, neforgesebla semajno.

Esperanto-kursoj okazos dum FESTO por komencintoj, sed ankaŭ por
progresantoj por plibonigi konon de Esperanto.
Kotizprezaj rabatoj haveblos por tiuj kiuj ŝatas helpi por organizi dum FESTO.

Ĝuu la plej favoran aliĝperiodon antaŭ la 15a de Majo!
Aliĝu ĉe nia retpaĝo: http://festo.jefo.fr

Se vi havas demandojn, se vi petas informojn kaj klarigojn, sendu
retpoŝton al alekĉjo@gmail.com (kun C kaj X)
mi plezure respondos!

plej amike,
FESTO-organizteamo

[français]
Chaque année, FESTO rassemble une centaine d'espérantistes de tout
niveau et de tous pays. Il aura lieu cette année après SES en
Slovaquie et MIRO en Croatie, après IJK en Ukraine après IJS , UK et
KEF au Danemark et avant MeLa et IJS en Hongrie.

Du 8 au 15 août 2011 au château de Grésillon! (près d'Angers,
grossomodo entre Nantes et Paris).
Cette rencontre est proposé et co-organisée par Espéranto-Jeunes,
Vinilkosmo et le Château de Grésillon.

Dans un lieu sympa, à un prix modeste, un merveilleŭ programme et une
ambiance musicale!
Facilement accessible en train et en avion,
Logement en chambre individuelle, collective, en dortoir ou en tente,
Excursions dans des lieŭ culturels, mais aussi à la piscine et vers
d'autres divertissement,
Programme chargé toutes les nuits jusqu'au petit matin, avec des
concerts endiablés, mais aussi des feŭ de camps dans la nature!
FESTO, une semaine inoubliable.

Des cours d'espéranto seront dispensés pendant FESTO pour les
débutants, mais aussi pour les progressants afin d'améliorer leurs
connaissance en espéranto.
Des réductions du prix de la cotisation seront accordées aŭ personnes
désirant aider à l'organisation lors de FESTO.

Cette rencontre est le moment propice pour tous ceŭ qui veulent se
lancer dans les congrès espérantiste.

Bénéficie de la période d'inscription la plus avantageuse avant le 15 mai!
Inscriptions sur notre site: http://festo.jefo.fr

Offre spéciale pour les participants à SES: une caravane en train de
SES à FESTO!
Plus d'informations bientôt en ligne sur http://veturu.free.fr

Si tu as des questions, si tu veŭ plus d'informations et
d'explications, envoie un email à alekĉjo@gmail.com (avec C et X)

Toute l'équipe de FESTO vous attends du 8 au 15 août 2011 à Grésillon.

amicalement,
l'équipe de FESTO

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Festo 2013 - Moresnet cxe la "Amikejo"