Group: Dudekujo


Dekses-Silabo (ekzemplo)


vejdo
By vejdo
September 23, 2011 - 1 comment - 433 visits

Petolema vento
—laŭ ĉineska skemo Dekses-Silabo

blov’
venta ludas laŭ bontrov’
en arbar’
per skuiga pov’

sur
stratoj ĝi hurlas en kur’
pelante
polvon kun plezur’

per
fort’ ĝi ondojn de river’
ekscitas
alte super ter’

al
mont’ ĝi per nuba vual’
alportas
svagon de hel-pal’

jen
ĝi saltas sen ajna ĝen’
petole
en mia ĝarden’

Dekses-Silabo (chine: Shiliuziling): ĉina fiksforma poemo el kvar versoj de 1, 7, 35 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xa (x=senrima)
Comments
B. C. Kraŭs
B. C. Kraŭs
vejdo,

Dankon. Estas bela poemo. Sed ĉi tio ne ĝustas por Dudekujo--tial ke ĝi havas pli ol dudek vortoj. Ekzistas "Ĉinesko" por ĉi tiu formo. Se vi kreus formon konsistantan nur da unu dekses-silaba verso, tio ĝustus.
5 years ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Dudekujo