Group: Ĉinesko en Esperanto


Lily: Kruela amato (Dekses-Silabo)


vejdo
By A vejdo
February 22, 2018 - 34 visits

Lily:

Kruela amato
—laŭ ĉinesko Dekses-Silabo*
Jam
estingiĝis l’ arda flam’
enkore
de l’ unua am’.

Li
vanuis sen mia sci’
senkaŭze
sen adiaŭ, fi!

Sur
lit’ ankoraŭ lia spur’
videblas
dum volupt-plezur’.

Kis’
lia sentiĝas jen ĝis
nuntempe
ankoraŭ sen mis’.

Ĝu’
brakuma ĉe rendevu’
ja restas
en memoro plu.

Kor’
mia batas kun fervor’
senĉese
pro lasta amor’.

Lud’
lasciva sub lia trud’
malvestis
min en plena nud’.

Kat-
simile mi jen kun flat’
obeis
tre laŭ lia ŝat’.

En
lit’ orgiis ĝis maten’
laŭplaĉe
li kun la siren’.

Dum
geiĝ’ en mia brakum’
li tordis
sin kun laŭta zum’.

Post
lud’ li laciĝis ĝis ost’
kaj dormis
kvazaŭ ligna fost’.

Sed
ĉion mi mole per ced’
akceptis
ĝis mia graved’.

Mal-
fidelas kiel ŝakal’
kruele
li kun hont-vual’.

Ve,
skandale ĝis apoge’
li premas
min ja al pere’.
*Deskses-Silabo: ĉina fiksforma poemo el kvar versoj de 1, 7, 35 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xa (x=senrima)
www.elerno.cn/bbs/dispbbs.asp?boardid=24&id=48258

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Ĉinesko en Esperanto