Group: Ĉinesko en Esperanto


Impresoj pri Huangshui (ciklo)


vejdo
By A vejdo
September 23, 2011 - 453 visits

Impresoj pri Huangshui
Kune kun retamikoj mi vojaĝis al la nacia arbara parko Huangshui, kie troviĝas unika natura pejzaĝo.
1. Survoje
—laŭ ĉineska skemo Haoshijin1
buse vojaĝis
ni ja kun ĝoja kor’
gaje babilante
al vidinda for’

la voj’ zigzagis supren
en spirala sor’
ni preskaŭ senspiris
en stulta stupor’
2. Vasta herbejo
—laŭ ĉineska skemo Shanhuazi2
vastas ĝi senmezure
verdaj herboj plezure
loĝas senpolucie
kaj pure

sterniĝas larĝa tapiŝ’
loge al dormo nure
kun zefiro blovanta
murmure

3. Verda pulmo
—laŭ ĉineska skemo Yijianmei3
pinoj altas ĝis ĉiel’
kvazaŭ muro
en verda bel’
la riĉan oksigenon
jen elspiras
por sana cel’

pro freneza urba ŝvel’
furiozas
noca kruel’
gravas ja l’ verda pulmo
por la urba
eko-fidel’

4. Ŝtona miraklo
—laŭ ĉineska skemo Jiangnanchun4
ŝoviĝas
el la ter’
kretaj rokegoj
duraj kiel fer’
pikaj kiel ponardoj
jen la natura fier’

mirakla
bela ver’
sin montras ĉie
en pompa prosper’
karsta pejzaĝo ĉarma
restas kiel en ĥimer’

5. Venta fortreso
—laŭ ĉineska skemo Fengrusong5
la kastelo por la vent’
sonas sen silent’
hurle, muĝe kaj jelpe
en fora
la orient’
misvagas zefiro
sen onia atent’

ni por amuza prezent’
kantadas kun sent’
nur restas venta murmur’
super la roka tegment’
vanuas kantvoĉ’ jam
en disblova torent’

1. Haoshijin (proksimiĝas bona afero): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun po 4 versoj de 56,65 / 75,65 silaboj, laŭ rimaranĝo xa,xa / xa,xa (x = senrima)
2. Shanhuazi (monta floro): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun po kvar versoj de 7,7,73 / 77,73 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xa / xa,xa (x= senrima)
3. Yijianmei (branĉo de umefloro): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun ses versoj de 7,44,744 silaboj, laŭ rimaranĝo a,xa,xxa (x = senrima)
4. Jiangnanchun (printempo sude de rivero): ĉina fiksforma poemo el 6 versoj de 33,55,77 silaboj, laŭ rimaranĝo xa,xa,xa (x=senrima)
5. Fengrusong (vento inter pinoj): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun 7 kaj 6 versoj respektive de 7,5,734,66 / 7,5,77,66 silaboj, laŭ rimaranĝo a,a,xxa,xa /a,a,xa,xa (x=senrima)

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Ĉinesko en Esperanto