Group: Ĉinesko en Esperanto


Helena, pli juna (Jianagnanchun)


vejdo
By A vejdo
August 16, 2011 - 790 visits

Helena, pli juna
okaze de ŝia naskiĝtago 2011
—laŭ ĉineska skemo Jiangnanchun

Ho, kara
Helena,
mi gratulas vin
per versoj benaj
ĉineskaj plenaj je am’
ĉe ĉi moment’ solena.

Ankoraŭ
kun fervor’
vi tradukas kaj
versas per la kor’
por nia kara lingvo
kaj diligenta labor’.

Pli sana
kaj juna
mi deziru vin
kun ardo suna.
Ni penu persisteme
por l’ afero komuna.

Jiangnanchun (printempo sude de rivero): ĉina fiksforma poemo el 6 versoj de 33,55,77 silaboj, laŭ rimaranĝo xa,xa,xa (x=senrima)

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Ĉinesko en Esperanto