Group: Ĉinesko en Esperanto


Larmo de lavendo (Wanghaichao)


Eto
By Eto
August 13, 2011 - 1 comment - 752 visits

Larmo de lavendo
—laŭ ĉineska skemo Wanghaichao

frumatene
la lavendo
bela kaj mistera
sub la pezo
de roseroj
kiel larmo vera
vento libera
faligas larmon
de mizera
ŝia sperto
de am’ senkonsidera

ŝi ne plu fiera
kun trista purpur’
ŝajn-tenera
sian homon
karmemoran
ĉu afer’ espera?
la patro tera
ĝin klare konas
ha, sincera
vi lavendo
stultu kun kor’ sukera

Wanghaichao (rigardo al martajdo): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun po 11 versoj de 446, 446,5,54,47 / 6,54,446,5,54,47 silaboj, laŭ rimaranĝo xxa, xxa,a,xa,xa / a,xa,xxa,a,xa,xa (x = senrima)
Comments
vejdo
vejdo
bone, mi komprenas!
6 years ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Ĉinesko en Esperanto