Group: Ĉinesko en Esperanto


Floroj de aroma osmanto (Guizhixiang)


Eto
By Eto
August  8, 2011 - 339 visits

Floroj de aroma osmanto
—laŭ ĉineska skemo Guizhixiang

sub suna glor’
skuata en vent’
jam pretas flor’
prezenti al la mond’
bildon de or’
jen kun pompa prospero
abeloj
jam en labor’
zumas fluge
ĉirkaŭ burĝon’
por ekesplor’

finfine ja kun fervor’
aperas floroj
en flav-kolor’
kun la kapturniga
dolĉa odor’
por allogi spektantojn
la arom’
en ĉiu hor’
delikate
filteriĝas
ĝis homa kor’

Guizhixiang (aroma laŭrbranĉo): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun po 11 versoj de 4, 54, 64,734,444 / 7,54,64,734,444 silaboj, laŭ rimaranĝo a,xa,xa,xxa,xxa / a,xa,xa,xxa,xxa (x=senrima)

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Ĉinesko en Esperanto