Group: Ĉinesko en Esperanto


Ĉineska feino en nordo (Queqiaoxian)


vejdo
By A vejdo
August  5, 2011 - 420 visits

Ĉineska feino en nordo
okaze de la naskiĝtago de Cindy Mckee (2011)
—laŭ ĉineska skemo Queqiaoxian

I.
en la nordo
vi disverŝas
abele kun fervor’
semojn de ĉin-poemoj
la muzon
vekas el kor’

en nubaro
aŭ en montoj
por peniga labor’
vi fosas, akvumas kaj
kultivas
en ĉiu hor’

II.
spite al vent’
al pluvego
kaj eĉ al tempesto
vi zorgeme protektas
plantidojn
de molesto

venas rikolt’
de poezi’
por fina investo
vi ŝvitas sin pretigi
sincere
por la festo

Queqiaoxian (feino sur piga ponto): ĉina fiksforma poemo el du strofoj kun po 6 versoj de 446, 734 silaboj, laŭ rimaranĝo xxa,xxa (x=senrima)

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Ĉinesko en Esperanto