Group: Iper rondo de Sennacieca Asocio Tutmonda


Kial fiaskas iuj proponoj de statutŝanĝo?


Pierre Levy
November  3, 2014 - 2 comments - 302 visits

Kial fiaskas iuj proponoj de statutŝanĝo?

La statuto de SAT ekzistas ekde 1921 kaj de tiam ricevis multajn ŝanĝojn. Tamen iuj plendas, ke iliaj proponoj fiaskas. Oni eĉ plendas, ke malfacile estas forigi vorton, kiu mankas en la teksto sed subkompreneblas inter la linioj. Oni parolas pri "konservativismo" de iuj SAT-anoj, kiuj rifuzas la neŭtralismiĝon de SAT kaj "minacas" eksiĝi en okazo de sukceso de la proponitaj ŝanĝoj.

(http://www.ipernity.com/group/asocio.sennacieca/discuss/15341)

SAT-anoj rajtas inter si sen ies kontrolo debati pri ĉio ajn, kaj do ankaŭ sentabue pri sia propra statuto. La statuto konsistas el la propradira statuto kaj el diversaj regularoj. Neniu estas devigata aliĝi al SAT, sed aliĝi al SAT povas ĉiu esperantisto sub du kondiĉoj:

1. Subskribi deklaron, ke koncerna aliĝanto legis kaj akceptas la statuton.
2. Pagi la jaran kotizon.

La statuto difinas mem la devige uzotan proceduron por ŝanĝi la statuton. La principaj paragrafoj de la statuto estas la paragrafoj 1 kaj 26, sed ĉiu ŝanĝo pri alia paragrafo povas ankaŭ esti pli malpli rekte principa. La Plenumkomitato nepre devas ekzameni ĉiun proponon kaj eventuale bari al ĝia publikigo. Publikigo de propono en la SAT-organo signifas do almenaŭ, ke la PK toleras ĝian akcepton. Tio estas garantio, ke la membraro ne estos ĝenata per maloportuna aŭ vana debato. Diskuto pri
statutŝanĝo ekster tiu kadro estas konkrete nula kaj senefika.

La povo de la PK pri proponoj ne estas absoluta: debato povas okazi pri propono rifuzita de la PK, se sufiĉa nombro da membroj subtenas ĝin. Ĉiun trian jaron, ankaŭ
povas esti referendume elektita nova PK, kiu povas favori aŭ ne rifuzi koncernan ŝanĝon. Tiam tamen validas la paragrafo 13 de la statuto:

"13. Rajtas esti membro de la Plenum-Komitato nur membro havanta 3 sinsekvajn jarojn da aktiva membreco kaj skribe promesinta firme kaj aktive defendi en ĉiuj cirkonstancoj la celojn, principojn kaj interesojn de la Asocio."

Resume, la statuto de SAT estas ŝanĝebla sed fortike protektas sin kontraŭ maloportunaj aŭ fantaziaj proponoj pri ŝanĝo. Tiaj evidente estas proponoj, kiuj sub iu ajn preteksto celas ŝanĝi la principojn kaj celojn de la Asocio, alivorte, kiuj celas fundamente transformi la Asocion. Estas nemirinde, ke tia transformo povas havi kiel konsekvencon, ke rilato, al la nova ŝanĝita Asocio, de membroj fidelaj al la forigitaj principoj kaj celoj estos ankaŭ ŝanĝita, kaj tio neniel havas la karakteron de minaco.

Legante inter la linioj, oni povas tie ĉion ajn trovi, kion oni volas. La procedo estas nek tre racia, nek intelekte tre honesta, sed povas esti sufiĉe malutile efika. Tiel la jezuitoj en la 17-a jarcento sukcesis kondamnigi la jansenismon. Ili prezentis al la papo
tekstojn de Jansen. La papo atente legis ilin kaj trovis en ili nenion riproĉindan. La jezuitoj diris al la papo, kion malaprobindan ili legis kaj subkomprenis inter la linioj, kaj la papo tion kondamnis, kion ili tie tiel trovis. Same en 1938 fervoraj NKVD-anoj kondamnis kaj ekzekutis gvidantojn de SEU, interpretinte laŭ la dezirata senco ĉi ties korespondadon skribitan en la sekreta kodo nomita "Esperanto" kaj iaman rilaton kun fama "spionoficejo" SAT.

Sufiĉe iluzia estas la espero "logi" al SAT pli malpli junajn legantojn de interliniaĵoj per uzo de sinonimoj kaj samsencaj parafrazoj anstataŭ la nuna teksto: restus netuŝita la interlinia enhavo, neeltenebla por iuj esperantistoj. Al ili nepre ne sufiĉas supraĵa kaj hipokrita formala ŝanĝo. Vere loga nur povus esti la simpla likvido de nia asocio.

The topic of this discussion has been edited by Pierre Levy 4 years ago.

Comments
Riŝo
Riŝo
Pierre: "Oni parolas pri "konservativismo" de iuj SAT-anoj, kiuj rifuzas la neŭtralismiĝon de SAT kaj "minacas" eksiĝi en okazo de sukceso de la proponitaj ŝanĝoj."

Estus bone se la de vi cititaj SAT-anoj esprimiĝus ĉi tie. Vi certe ne estas la sola, kiu minacus per eksiĝo, se oni ŝanĝus ion en la statuto, ĉu ne?
4 years ago.
Pierre Levy
Pierre Levy
Mi neniam minacis per eksiĝo kaj estas porviva membro.
Mi deziras, ke SAT ankaŭ estu mia porviva Asocio. Nu,
fakte mi neniam minacis nian Asocion pri io ajn. Cetere,
kvankam mi jam de pli ol dudek jaroj ne plu estas membro
de la Plenumkomitato, mi plu konsideras min ligita de la
promeso farita pro apliko de la artikolo 13, "firme kaj aktive
defendi en ĉiuj cirkonstancoj la celojn, principojn kaj
interesojn de la Asocio." Tiom pli, ke tiu promeso esprimas
mian naturan inklinon.

Jes, estus bone, se pli multaj SAT-anoj kaj aliaj esperantistoj
esprimiĝus ĉi tie. Ne eblas nek decus devigi iun.
4 years ago. Edited 4 years ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Iper rondo de Sennacieca Asocio Tutmonda