Group: Antwerp


Kion nepre vidi en Antverpeno?


Paŭl
By Paŭl
July  9, 2008 - 1 349 visits

Pluraj intencas viziti Antverpenon, ĉu antaŭ, ĉu post, ĉu dum la UK en Roterdamo. Kion nepre rigardi tie, se vi restos nur unu tagon aŭ eĉ malpli? Jen sugesto por duhora promena ekkono de la plej belaj parton de la urbo, kun danko pro la fotoj al Dany, David Chaulet, Tina S., Erzsébet Tuboly kaj Willy Verschaeren.


Plej probable vi alvenos en la centra stacidomo de Antverpeno (Antwerpen Centraal). Se vi alvenas en alia stacidomo, nepre pluveturu per iu ajn trajno al la centra stacidomo. Tio estas senpaga, se vi havas bileton al Antverpeno. La orienta parto estas sufiĉe moderna kaj vidinda, i.a. pro tio, ke la trajnoj alvenas en kvar diversaj etaĝoj.


Forlasu la stacidomon ne tra unu el la flankaj elirejoj, sed iru al la supra etaĝo kaj iru tra la ĉefa halo. Tie vi vidos, kial oni ofte nomas tiun ĉi konstruaĵon "la stacidoma katedralo".


Promenu nun orienten tra De Keyserlei, unu el la ĉefaj restoraciaj stratoj, ĝis Leysstraat, kiu estas flankita de du pompaj sed vidindaj domoj.


Feesthal - Antwerp - Meir Centon da metroj poste, je la maldekstra flanko, vi vidos la butikcentron Stadsfeestzaal. Iuj nomas ĝin kiĉa, aliaj nomas ĝin grandioza. Nu, eniru la centron almenaŭ mallonge por krei propran opinion pri tiu ejo plena je oro!


Pluiru en la sama direkto, do for de la stacidomo, tra tiu ĉi ĉefa luksa butikumstrato. Post kelkcent metroj vi vidos antaŭ vi la Boerentoren, turegon, kiu iam estis la plej alta de Eŭropo. Bela ĝi ne estas, sed Antverpenanoj tamen ŝatas ĝin. Atinginte la turon, plej bone vi sekvu la maldekstran straton Schoenmarkt. En ĝi vi trovos maldekstraflanke unu en la plej malnovaj kapeloj de la urbo. Nepre eniru ĝin!


Ducent metrojn poste, je la dekstra flanko, aperos Groenplaats, unu el la centraj placoj de la urbo.


Antwerpen Meze de la placo videblas, plej ofte kun kolombo sur la kapo, unu el la plej famaj Antverpenanoj, Petro Paŭlo Rubens. Lia domo kaj laborejo (en alia parto de la urbo - vidu ĉi-sube) estas vizitinda, se vi havas pli ol nur kelkajn horojn liberajn en la urbo.


Das Kapital Je la dekstra flanko vidindas la fasado de la Hilton-hotelo ...


Detalo de la katedralo Iom atente rigardu de tie ĉi la turon de la katedralo de nia Sankta Sinjorino, kiu kvazaŭ estas farita de punto.


Het waaigat Ni nun forlasu la placon tra la mallarĝa strateto, kiun vi vidas en la foto. Ĝi populare nomiĝas Het waaigat, la trablovo-truo. Gesinjoroj kun ĉapelo do atentu!


Statue Post cento da metroj je la dekstra flanko vi vidos monumenton omaĝe al Appelmans, la konstruinto de la majesta preĝejo ĉe kies piedo ni nun estas. Cetere, ne maltrafu dekstraflanke la detalojn super la enirpordego de la preĝejo: 107 0707 kaj nepre rigardu tute supren! 106 0690


La esperantlingva versio Maldekstre de ni, apenaŭ videbla, estas malgranda monumento dediĉita al la Hundo de Flandrio. Ĉu vi ne konas la Hundon de Flandrio? Tiam vi ne estas japano! Ĉiuj japanoj konas ĝin kaj ne miru, se japanoj fotas unu la alian ĝuste tie. Se vi deziras scii pli, eblas legi la jenan blogaĵon.


Pizzeria Se intertempe vi iom malsatas, mi povas rekomendi al vi la picejon Del Sud. Ne, pico ne estas tipe flandra manĝaĵo, sed la loko estas belega. Provu trovi tablon ekstere, aŭ interne tuj ĉe la fenestro.


Rathaus Nun ni iru tra unu el la du stratetoj antaŭ ni al la Grote Markt (Granda bazarplaco), kie bonvenigos nin la momumenta fasado de la urbodomo, en la somero ornamita per la flagoj de ĉiuj ŝtatoj, kiuj havas konsulejon en Antverpeno. La nova urbodomo, ekkonstruita la 27an de februaro 1561 kaj inaŭgurita la 27an de februaro 1565, realigita de pluraj arkitektoj, inter kiuj Cornelis Floris II de Vriendt, estas la plej reprezenta renesanca konstruaĵo de Flandrio. Du fojojn incendio grandparte ruinigis la domon, nome en 1576 dum la Hispana furio kaj en 1794 dum atako de Francio.


Antwerp goes classic Meze de la placo estas la statuo de Brabo, pli malpli la simbolo de la urbo. La bronza statuo de Brabo, laŭ la legendo juna heroo, kiu forhakis la manon de la giganto Druon Antigoon, kaj ĵetis ĝin en la riveron Skeldo. Laŭ tiu sama legendo la vorto Antverpeno devenus de hand werpen (= ĵeti manon). La realo tamen estas malpli romantika. La urbonomo devenas de aanwerpAnoverpis, kabo en Skeldo sur kiu oni ekkonstruis la urbon, precize tie kie nun estas la kastelo Steen, kiun ni vizitos poste. Cetere, ni konsilas al vi sur tiu ĉi placo tre atente rigardi la fasadojn kaj la tegmentojn de la gildaj domoj, kiujn vi vidas dekstre de la urbodomo.


Het Steen Ni nun forlasos la placon tra la strato dekstre de la urbodomo, Suikerrui, la sukera kanalo. Klare ke iam en la pasinteco flanke de tiu ĉi kanalo (jes, la strato estis akvo tiam) laboris sukervendistoj. Tute fine de la strato mi rekomendas al vi turniĝi, kaj rigardi la turon de la katedralo de tie. Nenie aliloke la vidaĵo estas tiel bela. Nun pluen al la kastelo Het steen (La fortikaĵo), kiun vi vidas en la foto ĉi-supre. Ĝi estas parto de la iama fortikaĵo (aŭ burgo) sur la dekstra riverbordo de la rivero Skeldo en Antverpeno. Ĝi estas la plej malnova konstruaĵo de la urbo, konstruita inter 1200 kaj 1225 kaj tiutempe nomata Antwerpse burcht (Antverpena burgo).

The topic of this discussion has been edited by Paŭl 4 years ago.

You must be a member of this group to reply to this topic. (Join?)