Group: 3. IRIS en Hungario, Tata


IRIS Interregiona, Internacia Esperanto-Festivalo


Ferenc Harnyos
April 13, 2009 - 510 visits

3. Festivalo
IRIS Interregiona, Internacia Esperanto-Festivalo
24—28. de junio 2009.


Loko de la Festivalo IRIS:
Esély Alapítvány (Fondaĵo Ŝanco), Tata, Fáklya utca 4. (Tel: 487-093, 586-270)

Elstara programo de nia Festivalo estas la Renkontiĝo de la ĝemelurboj de Tata kaj la fama aranĝaĵo de la urbo: la 16-a Festivalo Akvo, Muziko, Floro.

Anticipa programo

2009. 24-a de junio (merkrede)
12. 00-18. 00 Akcepto kaj loĝigo de la gastoj, libera programo
· perpieda urborigardado sur la Lagobordo
· ŝipveturado sur la Lago (kontraŭ aparta pago)
· fotoekspozicio pri floroj, konkurso: kiu konas pli multe da flornomoj en Esperanto?
· filmprojekciado
· libera programo kun ebloj sporti
18. 00-19. 00 vespermanĝo (laŭ anticipa mendo)
19. 30- Interkona vespero kun muziko, kantos Anjo Amika, Klara Mikola Komuna kantado, muzika vespero

2009. 25-a de junio. (ĵaŭde) Tago de la Floroj
8. 00- 9. 00 matenmanĝo
9. 30-13. 00 Urborigardado per trajneto kaj perpiede:
· dume vizito en la Fortikaĵo Tata
· sur la Lagobordo florkronado de la memorŝtono de JER organizita en 1980.
13. 00-14. 00 tagmanĝo
15. 00-18. 00 Fulmkurso pri florligado,
desegno-instruado,
pentrado de portretoj
Vizito en la Arboreto de Agostyán
Kantolernado (pri floroj)
Filmprojekciado
Libera programo kun ebloj sporti
18. 00-19. 00 Vespermanĝo
19. 30- Vesperaj programoj:
· Rememoro pri Julio Baghy kaj István Szerdahelyi
· Programo de Blovorkestro Honvéd
· Komuna kantado, muzika vespero

2009. 26-a de junio 26. (vendrede) Ta go de la Akvo
8. 00-9. 00 matenmanĝo
9. 30- Prelego pri la akvo -- de D-ro Endre Dudich
Prelego pri la birdoj en Tata -- de D-ro Csaba Hartmann
Libera programo, partopreno en la urbaj programoj
13. 00-14. 00 tagmanĝo
14. 30- Vizito de la Banejo Fényes (Brila), fontoj en Tata (aŭtobuse) Kantolernado (akvo kaj vino) Filmprojekciado Libera programo, partopreno en la urbaj programoj.
18. 00-19. 00 Vespermanĝo
19. 30- Vesperaj programoj: · Sinprezento de la Dancgrupo Bábolna
· Programo de la Koruso Egressy de Tata
· Programo de la Nederlanda Esperanto-Koruso Malvo
Libera programo, partopreno en la urbaj programoj.

2009. 27-a de junio 27. (sabate) Tago de la Muziko
8. 00-9. 00 matenmanĝo
9. 30- Rememoro pri la Junulara Esperanto-Renkontiĝo en 1980.
Pentrado de portretoj
Libera programo, partopreno en la urbaj programoj Konatiĝo kun Esperanto
13. 00-14. 00 tagmanĝo
Kung-fu-prezentado Kantolernado (kanto, muziko)
Filmprojekciado
Libera programo, partopreno en la urbaj programoj
18. 00-19. 00 Vespermanĝo
19. 15- Vesperaj programoj:
· Programo de dancgrupo kun viva muziko
· Programo de maĵoretoj
22. 00 Fajroludo

2009. 28-a de junio (dimanĉe)
8. 00-9. 00 matenmanĝo 9. 30- Projekciado de la Esperantlingva filmo En Europo ie
13. 00-14. 00 tagmanĝo Komunaj kantado kaj fotado, fermo de la Festivalo.

La definitiva programo povas ŝanĝiĝi.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join 3. IRIS en Hungario, Tata