Group: UK 2009 en Bjalistoko


fotoj de aranĝoj de TEVA kaj de TEVA-anoj


Tutmonda E-ista Vegetarana Asocio
August 20, 2009 - 500 visits- Permalink

En la Ipernity-blogo de TEVA troveblas pluraj albumoj kun fotoj de TEVA-aranĝoj dum la UK: de la seminario en la unua kongrestago, de la TEVA-budo dum la Movada Foiro, de la jarkunsido, de la komuna vegetara manĝo...

Se iu havas fotojn kiuj apartenus tie, bv. sendi mesaĝon al mi.

Heidi
Sekretario de TEVA

You must be a member of this group to reply to this topic. (Join?)