Group: II. "IRIS" Inter - Regiona Internacia Semajno


3a IRIS-aliĝilo -- urbo Tata (Hungario), 24--28. de junio 2009.


Imre Szabo
April 12, 2009 - 310 visits

Aliĝilo

Al la 3. Interregiona, Internacia Festivalo IRIS

24--28. de junio 2009.


Loko de IRIS: Esély Alapítvány, (Fondaĵo Ŝanco), Tata, Fáklya utca 4.Nomo de la aliĝanto:……………………………………………………………………………………………….

loĝadreso: ……………………………………………………………………………………………

telefonnumero……………………………………………………………………………………….

retadreso: ………………………………………………………………………………………..

antaŭvidita alventempo:……………………………………………………………………………

Ĉu vi estas vegetarano: jes ne

Dum la Festivalo mi petas la sekvajn servojn:

24.06.2009. 25.06.2009. 26.06.2009. 27.06.2009. 28.06.2009.
Tranoktado ---------
Matenmanĝo --------
Tagmanĝo
Vespermanĝo ---------

La tranoktado antaŭvideble kostos 2 200 Ft/nokto, en 4-litaj ĉambroj kun turisma imposto, matenmanĝoi 400 Ft, tagmanĝo 900 Ft kaj vespermanĝo 750 Ft, partoprenkotizo de la aranĝo estas 6000 Ft.


Per la subskribo de la aliĝilo mi akceptas, ke la Unuiĝo povos akcepti mian aliĝon nur, se mia aliĝilo alvenos en la adreso de la Unuiĝo Tata és Környéke Eszperantó Egyesület HU-2890 Tata, Csokonai u. 13. ĝis la 1-a de majo 2009.

Mi akceptas, se la Unuiĝo devas antaŭpagi por la tranoktado, tiam mi pagos la sumon de la antaŭpago laŭ aparta informilo


Dato, tago monato 2009.


(subskribo)

Kun pliaj demandoj por informoj turnu vin al la Unuiĝo Tata és Környéke Eszperantó Egyesület:

S-ino Faragó Éva (prezidanto) S-ino Károlyné Ködmön (sekretario)
Telefono: 06-70/378-75-39 Telefono: 06-70/450-16-81
Rete: feve@freemail.hu Rete: kodmon.k@invitel.hu
Adreso: 2890 Tata, Csokonai u. 13.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join II. "IRIS" Inter - Regiona Internacia Semajno