Group: Eŭropunio


EDE


M. Strid #ЄЭ#
December 31, 2008 - 316 visits

Eŭropo Demokratio Esperanto
8 rue de Cotte
FR-75012 Paris

Karaj gesamideanoj,

Mi volas ani al EDE kaj deziras kontakton kun EDE-anoj en Svedujo.

Mi estas denaska svedo, politike verdulo ekde dekkelkjara aĝo, aniĝis al sveda Centra Partio (c, kampula - kooperativema), aktivis en nia referendumo pri atomernergio en jaro 1980, sed poste dediĉis min al ekologiigo de socio per mia profesio de media kaj substruktura inĝeniero anstataŭ libertempe politikumi.

Mi estis kaj estas akra kritikanto de Eŭropa Unio pro multaj kaŭzoj kaj neniam voĉdonis por partio kiu subtenis ke mia lando membru en EU. Mi povas vicigi kelkajn plej gravajn kaŭzojn por tiu mia starpunkto:

(1) EU malfortigas nian demokration.
(1a) EU superregas decidojn de nia nacia parlamento kiun ni mem elektis. Tiu forpreno de nia memstareco estas farata krome en tro ruza kaj perfida maniero kiu trompis la civitanojn.
(1b) EU centrigas decidojn, kio forprenas potencon de lokaj kaj proksimecaj organoj kies homojn la popolo konas. Svedujo havas longan tradicion de komunuma memregado.
(1c) EU ne respektas niajn plurcentjarajn regulojn pri publikeco de oficialaj dokumentoj kaj libera aliro al informoj.
(1d) EU eĉ ne kapablas decidi pri komuna internacia lingvo kiun civitanoj el diversaj landoj povu uzi inter si en demokratia politika diskutado. Estas nekredebla kaj hontinda afero tio, kiel EU traktas esperanton.

(2) EU minacas ekologian sistemon kaj pluvivadon sur nia planedo.
(2a) Baza ideo de EU estas apogi "liberan", tio signifas maksimuman, interŝanĝon de varoj kaj servoj. Tio postulas grandegan transportadan aparaton, aŭtovojegoj, enorman konsumadon de naturriĉaĵoj, minacon al klimato kaj pavimadon de fekundaj teroj.
(2b) Pro membriĝo en EU, ni svedoj estas devigitaj akcepti venenojn kiuj antaŭe estis malpermesataj ĉe ni. Terkultivado, konsumaj varoj kaj aliaj produktoj enhavas danĝerajn ĥemiaĵojn kiujn ni delonge malakceptis sed EU nun trudas al ni. Eĉ formika veneno nun estas vendata en trinkaĵo por infanoj! (Aspartamo).
(2c) Pro membriĝo en EU, la informpostuloj pri manĝaĵaj varoj klare malboniĝis. Oni ne plu devas informi pri amaso da substancoj, pri kiuj ni antaŭe povis senti nin sekuraj ke la aferoj kiujn ni aĉetas en vendejoj ne enhavis. Nun ili kaŝe enhavas tion kaj pli.
(2d) La marfiŝkapta regularo de EU estas absoluta katastrofo kaj kontraŭdiras ĉian saĝecon de scienco. Ĝi ne estas simpla krimo. Ĝi estas ĝisfunda perfido al ĉiuj estontaj generacioj.
(2e) La EU-aj reguloj pri komercado pri plantosemoj estas rekta provo ekstermi niajn proprajn tradiciajn specojn de ĝardenaj kaj kultivaj kreskaĵoj.
(2...) La liston eblas daŭrigi pli longe ol havas lokon ĉi tie.

(3) EU ŝlosas nian pordon al la mondo.
(3a) Nia eksterlanda politiko kutimis esti apogo kaj subteno al malriĉaj landoj kaj libersopiraj popoloj kontraŭ koloniismo kaj imperiaj perfortagoj. Tio nuntempe fariĝis historio.
(3b) EU devigas nin fermi niajn landlimojn al fuĝintoj kiuj ne povas resti en siaj hejmlandoj. Ofte la kaŭzo de ilia fuĝbezono devenas el Eŭropo aŭ Usono.
(3c) Samtempe ni devas malfermi nian landon al nekontrolata trafiko plena je narkotaĵoj, mafiuloj, motociklaj krimbandoj kaj simile. Niaj doganistoj rigardante staras kun ligitaj manoj pro la sankta "libereco de movado".

Mi suspektas ke se mi zorge rememorus ĉiujn argumentojn, ili estus eĉ cent. Ĉiu el ili povas en si mem esti sufiĉa kaŭzo por ke EU devu forlasi nian landon.
. . . Eŭropa unueco estas baze bona ideo, mi tute konsentas pri tio. Sed kiom fuŝata en EU! Por ke tiuj centralburokratoj kaj politrukoj iom komprenu ke la kritiko estas serioza, mi pretas voĉdoni ke EU foriru el Svedujo eĉ morgaŭ. Kvankam en mia koro mi preferus ke tia divido ne estu bezonata. La alternativo estus ke EU fariĝu demokratia, respektu lokajn kondiĉojn de ĉiu lando, agu por - ne kontraŭ - ekologia riĉeco kaj akceptu esperanton als sia ĉefa laborlingvo.
. . . Sed neniom el tio mi vidas.
. . . Post la decido de sveda Centra Partio jesi al membreco en EU, mi fariĝis politika senhejmulo. Nur dek jarojn poste mi aniĝis al nia Media Partio. Membri en partio ja estas iom kiel havi familion - oni ne facile eksfamilianiĝas. Kaj nun, antaŭ nur kelkaj monatoj, ankaŭ Media Partio post perletera membra referendumo inter partianoj, decidis ne plu nei membrecon de Svedujo en EU.
. . . Mi konas tiujn politikajn babilojn. Oni diras "sed en la diskutoj ni povos proponi ke..." sed oni reale nenion faras por fortigi la bezonatan politikon, pli komforte estas resti amikoj kun la pligranduloj, negrave kian realpolitikon ili faras.
. . . Do, por mi en nacia parlamenta elekto restas nun bedaŭrinde nur du alternativoj. Unu estas Maldekstra Partio, renomitaj komunistoj. Jes bonaj en multaj aferoj, niaj kunlaborintoj en tiu epoko kiam ni provis haltigi atomenergiejojn. Sed tamen komunistoj. Alia alternativo estas la Svedujaj Demokratoj, nova ankoraŭ ne parlamenta partio. Oni diras ke ili estas rasistoj. Mi ne scias ĉu tio estas vero, mi scias ke gazetoj multe mensogis kaj silentis pri tiuj du verdaj partioj en kiuj mi membris, do mi ne tre fidas al gazetaj opinioj. Sed mi tamen bedaŭris ke malaperis al mi la ebleco voĉdoni por verda partio nacinivele. Min jukas la ideo ke mi aniĝu al SD kaj vastigu ilian politikon pri lingvo, demokratio kaj ekologio.
. . . Verŝajne tio ne estas elstare bona ideo. Nek mia edzino apogas ĝin. Ni ĉiuj du estas espoj de ĉirkaŭ dudek kvin jaroj.

Kiam mi unuafoje aŭdis pri EDE, antaŭ eble du jaroj, mi tre ŝatis la ideon, sed ĵus membriĝinte en Median Partion mi sentis ioman malhelpon aktiviĝi. Nun, post la ĉiaŭtuna membrovoĉdono, mi kvazaŭ liberiĝis de tiu lojaleco. Se ili same opinias kiel Centra Partio, mi perdis mian kaŭzon ŝanĝi partion. En tiu kazo mi ege preferas ani al EDE. Tie mi povos entuziasme labori. EDE ja jam alvenis al grava konkludo pri manko en la fundamento de EU. Pri tio niaj verdaj partioj havas nur nebulajn pensojn.
. . . Mi brulas por demokratio, lingva kaj kultura demokratio, loka demokratio kaj aŭtonomio, internacia demokratio, rajto al afrikaj popoloj, lingvoj kaj kulturoj super la koloniaj lingvoj kaj limoj en Afriko, same politika, lingva kaj kultura aŭtonomio de ĉiuj indiĝenaj popoloj kaj paca humila kunlaboro inter Eŭropo kaj ĝiaj viktimoj. Mi same forte brulas por savi ekologian riĉecon de nia planedo kaj ekvilibrigi la rilatojn inter homaro kaj aliaj planedanoj tiel ke niaj genoj havu estontecon.

Ĉu vi ne bezonas svedan sekcion de EDE? Jen mi kunlaboranto.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Eŭropunio