Group: Eŭropunio


Gravaj Sociologiaj Enketoj en Eŭropo


HORVÁTH János András
January  9, 2016 - 1 comment - 195 visits

La suban skizon mi tradukis el hungara teksto, ĝi enhavas detalojn el sociologiaj enketoj kaj montras la eventualajn demografiajn problemcentrajn datenojn ĉefe en Eŭropo, sed parte mondskale. La redaktinto, Paul Cristofer, kiu estas franca sociologo kompilis ĝin helpe kaj uzante la plej bonajn retopaĝojn. „Ĉiu dateno kaj indiko originas el la jaro 2007, estas ĉiam kontrolebla. La skribisto proponas al legantoj ne serĉu en la teksto rasistan konotacion, ĉar ne tiu estas la intenco, nek la celo. Mi strebis nur prezenti la krudajn datenojn. Mi dankas al vi, ke vi trovis tempon kaj finlegis ĝin.”

La Eŭropa kulturo kiun heredos niaj genepoj verŝajne ege ŝanĝiĝos. La antaŭsignoj de ŝanĝiĝo nuntempe jam estas percepteblaj sur la tuta terglobo. Ĉi tie ni prizorgu nur al demografiaj aliformiĝoj rilate de sociologiaj esploroj.
Tial ke homa kulturo povu funkcii bone, necesas ke la fekundeca indiko en la familioj estu 2,11 minimume. Se tiu indiko estas malpli, tiam la koncerna kulturo regresas. En historia perspektivo estas videbla, ke ankoraŭ ununura kulturo ne povis pluvivi, se sia fekundeca indiko estis malpli ol 1,9 eĉ se la nombro reduktiĝas sub 1,3 tiam la daŭreco fariĝas malebla.
Ni vidu la fekundecan indikon, laŭ familioj en kelkaj eŭropaj landoj ! Averaĝaj datenoj.

Francio 1,8 Germanio 1,3
Anglio 1,6 Italio 1,2
Grekio 1,3 Hispanio 1,1

Mezvaloro de fekundeca indiko al ĉiu membroŝtatoj en Eŭropa Unio estas 1,38 averaĝe.
Laŭ la nuntempa scio de fakuloj, se la procezo restas ĉi tiela, tiam ne eblas returni ĝin, sekve post kelkaj jaroj la nuna Eŭropo ĉesos ekzisti. Malgraŭ la tristaj indikoj, ĝis nun la loĝantaro en Eŭropo ne malpliiĝis. Klarigas la fakton tiu evento ke ekde la jaro 1990 multiĝis la enmigrado, precipe fare de muzulmanoj.
En francaj familioj naskiĝas averaĝe 1,8 geinfanoj, tie la sama indiko en la muzulmanaj familioj atingas la 8,1 indikon. La suda parto de Francio kie estas la plej nombra la kristana preĝejo, hodiaŭ jam pli da moskeoj funkcias ol preĝejoj. Ankaŭ tie inter 0 kaj 20 jaraj la geinfanoj, junuloj jam 30 % estas muzulmanoj. En la grandurboj kiel, Nico, Marsejlo, kaj Parizo tiu ĉi rilatumo atingas la 45 %-n. Laŭ la enketo en la jaro 2027 jam ĉiu kvina franco estos muzulmanoj. Post kvardek jaroj Francio iĝos islama respubliko. (Se absolute restas respubliko.)
En lastaj 30 jaroj en Anglio la muzulmana loĝantaro de 82 miloj kreskis al 2,1 milionoj, eĉ tie funkcias pli ol 1000 moskeoj, inter ili multaj estas renovigitaj preĝejoj.
En Nederlando jam 50 % el la novnaskitaj beboj estas muzulmanoj, laŭ la kalkulo de fakuloj post 15 jaroj duono de loĝantaro estos muzulmanoj.
En Rusio la nombro de muzulmanoj estas 23 milionoj, post kelkaj jaroj rusa armeo havos 40 % muzulmanajn soldatojn.
En Belgio la muzulmana loĝantaro estas 25 % kaj el novnaskitaj beboj 5% estas muzulmanoj.
Germana registaro publike debatis prioritate la problemon, poste deklaris: ke la germanetna loĝantaro malpliiĝas kaj tiun procezon ne eblas haltigi. Supozebla fakto ke Germanio ĝis la jaro 2050 fariĝos Islama ŝtato.

Onidire la iama Libya ŝtatgvidanto Khadafy diris:
„La signoj montras, ke Alaho akiras grandegan venkon al la Islamo en Eŭropo..Venkon, sen glavoj, pafiloj, sen bataloj. Al ni ne necesas teroristoj, nek kamikazoj.”

Pri kio pensadis la ŝtatĉefo ĉu kion celis ? Ĉu estos ebla ? Dum kelkaj jardekoj, en Eŭropo vivantaj 50 milionoj muzulmanoj ŝanĝiĝos la kontinenton al Islama areo. La loĝantaro de Eŭropo nuntempe estas ĉirkaŭ 450 milionoj el ili 52 milionoj estas muzulmanoj. Sed tiu nombro estas la dateno antaŭ la akceligita popolmigrado. Laŭ la Germana registara opinio tiu nombro, en la sekvaj dudek jaroj duobliĝos, tiam nombro eblas 104 milionoj.
Sur la Amerika kontinento la nombroj montras la saman procezon
En Kanado la fekundeca indiko estas 1,6 Tio estas malpli, kiom nepre necesas ke nuna kulturo.povu resti. Inter la jaroj 2001-2006 plimultiĝis la loĝantaro per 1,6 milionoj, el ĝi 1,2 milionoj la nombro de enmigrantoj.

En Usono (USA) la fekundeca indiko de la familioj estas 1,6. Helpe de la alvenintaj enmigrantoj el Latin-Amerikaj landoj tiu indiko atingis la 2,11-nombron, kaj kune la minimumon, kio necesas por rezervi la ekzistantan kulturon. En la jaro 1970 vivis en la USA 100 miloj muzulmanoj, sed hodiaŭ jam pli ol 9 milionoj.
La mondo estas dum daŭra ŝanĝado ! Alvenis la tempo vekiĝi !
Muzulmanaj organizoj traktadis, eĉ el la dokumentoj estas legeblaj siaj opinioj: „Devas prepariĝi al la fakto, ke post tridek jaroj ankaŭ en Usono estos la nombro de loĝantoj 50 milionoj da muzulmanoj. La Mondo en kiu viaj geinfanoj kaj genepoj vivos, tute alia estos en kiu hodiaŭ vi vivas.

La kompetentuloj de Katolika Eklezio nelonge tiel deklaris ke la signoj tien aludas, ke la nombro de Islama sekvantaroj baldaŭ superos la nombron de katolikaj sekvantaroj. Eblas pruvi fare de statistikaj datenoj, se restas plu la nuntempa plimultiĝo de Islamo, tiam post 5-7 jaroj tiu povos esti la dominota mondreligio.
Eblas, ke alvenis la tempo aŭskulti opiniojn de la pronatalistoj (1), kiuj pensas tiel, ke tiu civilizo kie oni ne generas sufiĉan infanon, do tiu civilizo sin mem juĝas unue en subordigita stato, sed poste ja…. al morto.

1/ pronatalisto (latina) Natalitas estas rilatuma nombro de naskiĝo, rilatante por mil loĝantoj

The topic of this discussion has been edited by HORVÁTH János András 2 years ago.

Comments
Dr. Molnár Lajos
Dr. Molnár Lajos
Dankon pro la esperantigo de tiu ĉi interesa artikolo. Estus tre bone, se ĉiu homa estaĵo povus vivi kaj prosperi en sia gepatra lando. La lastaj okazintaĵoj en Germanio, Svedio, Finnlando, Francio, ktp., ktp. bone montris, ke la kristana kaj islama kulturoj kaj religioj havas grandajn, apenaŭ akordigeblajn diferencojn...
3 years ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Eŭropunio