Group: Unu Mondo


Pac-koncepto de UNU MONDO: "Nur Monda Unio rajtu permesi perforton"


Ulrich Matthias
March 19, 2011 - 2 comments - 545 visits

Sube vi trovas proponon de pac-koncepto de UNU MONDO. La deklaro estu proponata en germana versio al la membrokunveno de UM-Germanio (Eine-Welt-Partei e.V.) la 26-an de marto 2011 en Wiesbaden kun - espereble - 10 ĉeestantoj. Se la deklaro akceptiĝos, ni vaste diskonigu ĝin pere de reto kaj gazetaro. Ni pripensas ankaŭ proponi ĝin kiel rezolucion por la Kristana Foiro 2011 en Dresdeno.


*** Nur Monda Unio rajtu permesi perforton ***

Pac-koncepto de UNU MONDO – Deklaro de Wiesbaden (26-a de marto 2011)
Propono de la 19-a de marto 2011 (U. Matthias)

Vide al aktualaj kaj same al preskaŭ forgesitaj militaj konfliktoj en landoj kiel Libio, Barejno, Ebura Bordo, Sudano, Kongo, Somalio aŭ Okcidenta Saharo, ni emfazas:

Pacemo sen agado ne ĉiam sufiĉas por forigi maljustecon kaj perforton. Por estigi daŭran pacon, ni bezonas agipovan Mondan Komunumon aŭ Mondan Union. Ni bezonas aktivan pacismon, kiu postulas kaj subtenas senperforton, kaj kiu konvinkas ĉiujn civitanojn de la mondo, ke homoj rajtas uzi perforton nur en tiaj kazoj, en kiuj Monda Unio permesas tion.

Tiucele necesas enkonduki aŭ fortigi demokratiajn strukturojn sur monda – kaj fine sur tutmonda – nivelo. Surbaze de Monda Konstitucio, kiu garantias demokration kaj homajn rajtojn, estu kreataj Monda Parlamento, Monda Kortumo kaj Monda Plenuma Povo. Laŭ la principo de subsidueco, naciaj ŝtatoj, landoj kaj regionoj havu limigitajn rajtojn por mem reguligi la uzon de perforto; tamen la lasta decidorajto ĉiam restu sur monda nivelo.

Ekzistas multaj eblaj paŝoj direkte al Monda Unio: la establo de Parlamenta Asembleo ĉe la Unuiĝintaj Nacioj, la pluevoluigo de la Interparlamenta Unio al Monda Parlamento, eventuale ankaŭ la vastigo de Eŭropa Unio al Monda Komunumo. La Monda Unio estu tiel agipova, ke unuopaj ŝtatoj, etnaj aŭ religiaj grupoj per si mem klopodu eviti konfliktojn kun ĝi.

Gravas malpliigi la timon pri Monda Unio, ĉar tiu ofertas pli da ŝancoj ol riskoj. La historio nin instruas, ke unuopajn ŝtatojn facile influas demagogoj aŭ fundamentalistoj. Kontraŭe, Monda Unio estus sub stabila kontrolo de la tuta homaro.

Ni samtempe subtenu klerigadon, evoluan kunlaboron, rajtojn de minoritatoj kaj de virinoj, mediprotektadon kaj edukadon al mondcivitaneco. Tiam la principo, ke nur Monda Unio rajtu permesi perforton, ofertas seriozan ŝancon por daŭra paco inter la popoloj.

+++

Cetere, niaj ĝisnunaj germanlingvaj gazetaraj komunikoj legeblas i.a. ĉi tie:
http://www.parteien-news.de/modules.php?name=PresseMitteilungen&new_topic=39
Comments
Siv Burell
Siv Burell
Jes, oni devas celi alten, kaj kiam la tempo estos veninta, la celo realiĝos. Kiam la plejparto de homoj pli zorgas pri la bono de la tuta homaro, kaj ne nur pri la propra bono kaj la bono de la “klano” aŭ nacio – tiam estos vere homeca mondo. La komunismo malsukcesis, ĉar la homoj ne estis sufiĉe evoluintaj.
Ne atentu rapidajn rezultojn, sed paŝon post paŝo la mondo pliboniĝos. Sukceson!
6 years ago.
M. Strid #ЄЭ#
M. Strid #ЄЭ#
Jes, oni limigu rajtojn de iu lando ataki alian. Tiu "rajto" estis TRO ofte misuzata, kaj krome je fiaj celoj.
Bonvolu ankaŭ substreki ke decidon de Monda Unio pri tia atako rajtu partopreni nur reprezentantoj de demokratioj. Ĉar diktaturo jam estas en si mem perfortaĵo.

Sed ne tro idealigu pri garantia influo popola de grandskale internacia organizo.

Mi unuopulo kaj ordinara civitano de mia lando kaj vilaĝo sentas ke mi povas havi influon sur miaj lokaj politikuloj simple per levi parolilon de mia telefono kaj voki ilin en iliaj hejmoj, aŭ viziti la urbestran domon, eble transdonante paperon pri mia deziro, aŭ skribi mian opinion al nia loka gazeto, aŭ viziti kunvenon rutinan de iu partio kiu reprezentas min.

Eĉ la nacian politikon mi povetus influi, kun iom pli da klopodo, ĉar mi konas kelkajn politikistojn kaj eĉ unu partiestron kiu nuntempe estas ministro priindustriaj aferoj. Eble ŝi memoras min, kvankam de longe ni ne interparolis.

Sed al EU-instancoj en Bruselo, aŭ al Unuiĝintaj Nacioj, mi sentas min pli malpli senpova. Kial miaj diroj interesus ilin? Mi estas nur unu inter centoj da milionoj da subuloj.

Rigardu Usonon, kiu regas ĝin? Ĝiaj politikistoj bezonas multege da mono por elektiĝi. Kiu donas tion al ili? Kaj kian rekompenson ricevas? Mi ne emas eldiri la respondojn; vi verŝajne scias mem. Se ne, studu la aferon! Kian ŝancon havas ordinara honestulo kiu volas plibonigi vivkondiĉojn por ĝeneralaj homoj neriĉaj? Sufiĉas rigardi kiom malfacile estis decidi pri usona malsanasekuro, kaj kiom sekura tiu reformo nun estas. Alie sufiĉas studi kiel ili rekrutas siajn soldatojn por fremdlandaj militoj.

Kaj Ulrich, via rezolucio parolas pri "preskaŭ forgesitaj militaj konfliktoj". El tiuj kiujn vi mencias mi povas kalkuli nur eble Okcidentan Saharon, tamen la ĵusa nova fiŝkapta akordo inter EU kaj Maroko reaktualigis ankaŭ tiun lando(- kaj akvo)ŝtelon.
6 years ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Unu Mondo