Group: Unu Mondo


[UM] Re: Ĉu Pasxo al Euxropa Respubliko?


M. Strid #ЄЭ#
September 10, 2012 - 316 visits

Kara samideano Ron,

Dankon pro via longa respondo. Dyi enhavas multajn punktojn. Mi provos respondi.

(0. Vi nek fundamentan uzas skribsistemon nek iksan. Do mi same. (www.ipernity.com/blog/62038/405207).)

1. Vi asertas kvazaw la alternativo de la vidpunkto de Ulrich estas anarxio kun sekva milito. Mi opinias ke la evidenta alternativo, nome la nuna situacio, kie Svedujo havas memstarajn valuton kaj bankan sistemon, estas ne anarxia sed paca kaj bonorda.

2. Vi diras ke senregistareco, do anarxio, povos konduki al perforto. Mi konsentas.

3. Vi diras ke demokratio baze estas metodo solvi pace konfliktojn. Mi konsentas. Tiu situacio jam regas en mia lando kaj en multaj najbaraj landoj.

4. Vi diras ke militon kawzas manko tqe registaroj je pensado pri bonfarto tutmonda. Mi opinias ke tiu klarigo estas tro simpla. Tamen mi konsentas ke per sadya regado eblus militojn eviti. Milito estas simptomo de maltawga registaro, kiun regas ies persona avido pli ol komuna intereso.

5. Vi volas havi tutmondan registaron. Mi ankaw. Sed mi postulas el dyi du aferojn kaj proponas trian:
5.1 Dyi estu demokratia kaj malkorupta. Alivorte, diktaturoj ne rajtu membri en dyi aw influi dyin iel ajn.
5.2 Dyi okupidyu nur pri nepraj aferoj. Do dyi ne enmiksidyu en la internajn aferojn de unuopaj landoj. Oni devas multe fidi al kapablo de demokratio loka.
5.3 Ne nur tutmondan demokratian federacion, sed ankaw regionajn mi imagas, eble 10-12 en diversaj kontinentoj, kiuj siavice membru en tutmonda demokratio Mundo. Ekzemploj povos esti Afriko (sudaw Saharo), Arabujo (de Maroko dyis Omano), Ewropo, Asio (sudokcidenta kaj centra partoj, kun tqefe kawkazaj, turkaj kaj iranaj popoloj), Hindujo (pli granda kaj malpli centrisma ol nun), Katajo (tqinoj, koreoj, japanoj k.a.), Nezujo (sudorientaj partoj de Azio), Oceanujo (inkluzivub Awstralio), Latinameriko kaj Nordameriko. Eblus ke pro grandecoj, Rusujo kaj Tqinujo estu mem federacioj je tiu nivelo (t.e. tuj "sub" Munda novelo).
(www.ipernity.com/blog/62038/402275).

6. Vi diras ke centrismo kaj malcentrismo estas tute alia demando. Mi malkonsentas. Centrismo kontraw malcentrismo temas pri tio, kiajn aferojn rajtu decidi kiu politika nivelo (tqu viladyo, paroko, komunumo, distrikto, provinco, tribo, gubernio, nacio, regiono-imperio, Mundo). Je munda nivelo decididyu:
6.1 Fundamentaj principoj de demokratio, libero, homaj rajtoj, politikaj elektoj kaj manierojn qandyi kaj efektivigi ledyojn.
6.2 Reguloj por protekti ekologian sistemon gravaj por dawro de ritqa vivo sur nia planedo.
6.3 Ledyoj detalaj pri la politika kaj jura sistemoj de Mundo, kiuj donu grandan liberon al membraj landoj diversnivelaj mem formi siajn politikajn sistemojn law demokratiaj principoj.
6.4 Rilatoj al tiuj (diktaturaj) landoj kiuj ankoraw ne membras en Mundo.

7. Vi diras ke la problemon kiun traktas Ulrich kawzas manko de ewropa respubliko. Mi konsentas ke tia respubliko povus solvi la problemon, se dyia registaro estus respondumkapabla, sed ke ekzistas ankaw aliaj eblaj solvoj. Ekzemple ke la politikaj organoj obeu al jam ekzistantaj interkonsentoj kaj akorditaj reguloj, kion ili ja ne faris. Kun tiaj anarxiaj politikistoj kiaj nun estis - kaj nepunema elektantaro sen intereso sufitqe aktiva pri politiko - ne gravas kian politikan sistemon oni inventas, dyi tamen fiaskos. Do, pli bezonata estas demokratia amasa popolmovado, prefere el tia speco kia konstruis la bone funkciantajn demokratiojn skandinavajn en la pasinta jarcento. Mi parolas pri la laborista (socialdemokratia) kaj kampula (centrapartia) movadoj.
(sv.wikipedia.org/wiki/Folkr%C3%B6relse + translate.google.com/#sv/eo).

Amike vin salutas

Martin Strid
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

[UM] Re: C`u Pasxo al Euxropa Respubliko?


Samideano Martin Strid,

Dankon pro via vidpunkto.

Tamen mi tute malkonsentas kun vi.

En c`iu komunumo, c`u malgranda komunumo au` granda komunumo, kutime estos konfliktoj inter diversaj grupoj. Se ne estus registaro, tio estas, se estus anarh`io, la kutima rezulto estos la uzo de perforto kaj finfine militoj por determini tion, kiu grupo gajnos kaj regos. Tio estus la situacio interne de urboj, interne de provincoj, interne de landoj. La rezulto de anarh`io en iu ajn komunumo, malgranda au` granda, finfine estas perforta konflikto kaj milito en tiu komunumo.

Alternativa maniero por solvi kaj decidi konfliktoj en komunumo senperforte (pace) estas demokrata registaro. La membroj de la komunumo povas voc`doni, eble por reprezentatoj kiuj diskutos la aferon kaj mem voc`donos pri proponitaj manieroj por decidi la disputon. Kun demokrata registaro tiun decidon ili povos poste s`ang'i per aliaj voc`donoj kaj balatadoj. Iom post iom la tuta komunumo povos trovi manieron vivi kune kaj pace.

C`i tiun alternativan pacan manieron por solvi/decidi konfliktojn oni nun uzas tra la mondo en multaj urbaj, provincaj, kaj landaj komunumoj. Bedau`rinde, g`is nun ni ne havas demokratian registaron por la tutmonda komunumo. La Unuig`intaj Nacioj estas pas`o al registaro por la tutmonda komumumo, sed g`i g`is nun ne estas registaro sed nur grupo de reprezentantoj de landaj registaroj kiuj interparolas pri eblaj solvoj, sed bedau`rinde ili c`iam pensas pri tio, kio estas bona por mia lando anstatau` kio estas bona por la tutmonda komunumo. Tial ankorau` ekzistas militoj kaj preparado por militoj. En c`i tiu situacio ec` kiam ne estas milito, la landaj registaroj devas plani por ebla milito, do ili emas konstrui grandajn armeojn kaj produkti nukleajn kaj aliajn armilojn. Ec` kiam s`ajnas ekzistai paco, ekzistas preteco por batali perforte kontrau` aliaj landoj. Alivorte, en unu senso ni nun ne havas UNU MONDON!

Ni nun g`enerale komprenas ke por akiri pacon interne de lando, ni bezonas bonan demokratan landan registaron. Bedau`urinde kelkaj landoj ne havas tian registaron, sed ni esperas ke ili baldau` havos demokratan registaron.

Por akiri pacon en la tutmonda komunumo, por havi UNU MONDON, ni bezonas tutmondan demokratan registaron. La samaj principoj validas por c`iuj komunumoj, c`u ili estas malgrandaj au` grandaj.

La demando pri centrismo kaj malcentrismo estas tute alia demando. Kelkaj komunumoj estas pli malgrandaj komunumoj interne de aliaj pli grandaj komunumoj. Ekzemple, urboj estas interne de provincoj kaj provincoj estas interne de landoj kaj landoj estas interne de la tutmonda komunumo. Ideale, problemoj devus esti solvitaj en la plej malgrandaj komunumoj kie tio eblas. Tio estas baza principo en federala sistemo.

Sed kelkfoje la problemoj estas pli granda ol la malgranda komunumo. Kelkfoje tio kion unu urbo decidas fari havas influon sur aliaj urboj kaj sur la provincaj kaj landaj komunumoj. En nia tutmonda komunumo ofte tio kion unu lando decidas fari havas influon sur aliaj landoj kaj la tutmonda komunumo. En tia situacio, c`u estas maldemokrata por demokrata registaro de la tutmonda komunumo decidi kiel solvi la problemon au` decidi la konflikton? Mi opinias tute ne. Miaopinie estas ke havi militon por solvi tian problemon estas tute maldemokrato! C`u vi opinias ke militoj estas demokrata maniero solvi problemojn kaj decidi konfliktojn.

Kelkfoje malgranda komunumo povas solvi la konfliktojn interne de tiu komunumo, sed ne c`iam. Kelkfoje ekzistas konfliktoj inter unu grupo kaj alia grupo kiuj efektive estas partoj de pli granda komunumo, kaj tiu pli granda komunumo devus helpi pace solvi/decidi la konfliktojn.

La fakto nun estas ke c`iuj homoj estas membroj de la tutmonda komunumo. Se konfliktoj ekzistus inter malgrandaj komunumoj, eble demokrata tutmonda komunumo povos helpi decidi ilin. Tio certe ne estus maldemokrata. Estas militoj kaj la uzo de perforto kiuj estas maldemokrataj.

Plue mi opinias ke tio estas la vidpunto de UNU MONDO.

Rilate al la mesagxo de Ulrich, miaopinie la problemo estas la manko de demokrata Eu`ropa Respubliko. La problemo tute ne rilatas al centrismo. La tutmonda komunumo tre bezonas kaj demokrata registaro por la Eu`ropa Komunumo kaj demokrata registaro por la tutmonda komunumo. Tio alportus la finon de militoj kaj armeoj kaj nukleaj kaj aliaj armiloj. Tiam ni havus UNU MONDON.

Mi g`ojas ekscii pri via vidpunkto. Mi esperas ke vi g`ojas ekscii pri mia vidpunkto.

Dankon.

Sincere,

Ronald Glossop, Usono, au`toro de anglalingva libro CONFRONTING WAR (2001)


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Centrismo estas per sia naturo maldemokratia, cxar gxi regigas malmultajn homojn super milionojn. Tial oni devas singarde atenti, kiajn funkciojn oni centrigu. Centrigo ne estu celu en si mem, Gxi estu ilo malhelpi problemojn kauxzatajna de troa divido interlandetoj.

Iu diris ke sudeuxropan ekonomian krizon kauxzas altigxo de nafta prezo. Mi suspektas ke tiu pravas. Grekoj havas nek akvan elektron nek atomenergian. Cxu ili instalis ecx suncxelojn?


Martin Strid ��
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


Den l�rdagen den 8:e september 2012 kl. 13:51:47 UTC+2 skrev Ulrich Matthias:

Antau�hierau� Eu�ropa Centra Banko (ECB), kun g�ia estro Mario Draghi,
decidis ke ECB ac�etu senlime - kvankam sub severaj kondic�oj -
obligaciojn de EU-s�tatoj.


Mi trovis pri tio nur etan (ne tre bonkvalitan) mencion en Esperanto,
sed interesan artikolon en la angla kaj bonegan komentarion en la
germana.

eo: esperanto.cri.cn/581/2012/09/07/1s140480.htm

en:
www.economist.com/blogs/charlemagne/2012/09/ecb-and-euro?fb_action_ids=3782404198353&fb_action_types=og.likes&fb_ref=scn%2Ffb_ec%2Ftoo_central_a_banker_&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582


de: www.fr-online.de/schuldenkrise/leitartikel-zur-euro-krise-nur-die-ezb-kann-den-euro-retten,1471908,17189176.html

Miaopinie tiu decido estas lau�dinda, c�ar plej vers�ajne g�i ebligas

eskapi el la eu�ro-krizo sen tro pliigi ekzistantajn problemojn kiel la altega senlaboreco en kelkaj sudeu�ropaj landoj. Tamen lau� enketo en Germanio nur 13 % de la log�antoj konsentas pri tiu pas�o, dum 50 %
kontrau�as g�in.

Gravas, ke EU eskapu el siaj problemoj, nelaste por ke g�i povu pli

bone subteni tiajn landojn, kiuj plej suferas pro malric�eco. Miaopinie tia eskapo eblas plej bone per Eu�ropa Respubliko, kaj - kiel unua pas�o - plifortigo de la rolo de ECB.

Bedau�rindas tamen, ke tia solvo s�ajne postulas iom maldemokratian
vojon (oni ne demandis la germanan log�antaron...). Sed miaopinie UNU
MONDO almenau� kontribuu al tio, ke solvoj, kiuj vers�ajne estas bonaj

por Eu�ropo kaj la mondo (kvankam unuavide eble malpli por unuopa lando kiel Germanio) trovu pli da akcepto en la log�antaro.

Amike

Ulrich

The topic of this discussion has been edited by M. Strid #ЄЭ# 6 years ago.

You must be a member of this group to reply to this topic.

» Join Unu Mondo