Group: Esperanto-Forumo Z


EFZ-2011-0001 Rezolucio de la Esperanto-Forumo Z: Konsilo pri prefikseca uzo de "po" (stato: 27-a de Januaro 2011)


Esperanto Forumo Z
January 27, 2011 - 504 visits

Ekzemplon kaj klarigon de prefiksece uzata "po" donas la Zamenhofa Respondo 42 (La Revuo, 1908, Augusto, "Pri la vorto 'po'"), redonita en Waringhien (2002, 6a eldono: 107): "ili vendas pogrande". El ghi sekvas jeno: En kunmeto la esprimo post prefiksece uzata "po" (do "grand'" en la ekzemplo) indikas kvanton au mezuron de la distribuita afero. Tial estas konsilinde vortigi ekzemple ne "*popersona enspezo: 1000 dolaroj", sed vortigi "porpersona enspezo: po 1000 dolaroj", se oni volas tiastile esprimi, ke la enspezo estas po 1000 dolaroj por persono.

Atentigoj:

A. La Akademio oficiale malkonsilis la uzadon de tia "po", kiu celas esprimi "la rilaton indikitan per la frakci-streko en esprimoj kiel 30 km/h kaj similaj, kiel rektan eraron kontrau la ghusta signifo de tiu prepozicio difinita de Zamenhof en unu 'Lingva Respondo'" kaj "manke de specifa prepozicio por tia uzado [...] lasas liberecon al fakuloj elekti inter la prepozicioj 'en', 'je', 'por' au 'sur' lau la cirkonstancoj, au uzi adverban formon, kiel '30 kilometroj(n) hore'" (Albaut 1976).

B. Okaze de rapido Waringhien, Kalocsay (1980, 4a eld.: 492) proponas la uzon de "per" en la responda kunmeto: "persekunda, perhora rapideco".

Notoj:

(1) La Esperanto-Forumo Z estas grupo de esperantistoj, kies tasko estas prezenti en la formo de rezolucioj respondojn al tiaj lingvaj kaj prinormaj demandoj koncerne Esperanton, pri kiuj trafas jeno: Por ilin respondi evidentighas, ke ne sufichas simpla resendo al regulo, decido de la Akademio de Esperanto (au Lingva Komitato) au modelo trovebla en la por Esperanto valida normaro. Pli:
http://www.ipernity.com/group/170715/discuss/32420 .
(2) Tiu chi rezolucio estas rigardata kiel automate nuligita tiam, kiam pri la koncerna afero estas oficiala decido au oficiala rekomendo au io simila fare de la Akademio de Esperanto.
(3) La diskutado ene de la Esperanto-Forumo Z antau la pretigo de tiu chi rezolucio estas publikigita en
http://www.ipernity.com/group/170715/discuss/33968 kaj
http://www.ipernity.com/group/170715/discuss/34041 .

Referencoj:

Albaut, André (1976): Oka Oficiala Aldono al la Universala Vortaro. En: "Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto N-ro 10 – Aktoj de la Akademio II 1968-1974". Northgate, Blackburn, Lancashire, The Blackburn Press.
Waringhien, Gaston; Kalocsay, Kálmán (1980, 4a eldono): "Plena analiza gramatiko de Esperanto". Rotterdam, Universala Esperanto-Asocio.
Waringhien, Gaston (2002, 6a eldono): "Lingvaj respondoj. Konsiloj kaj opinioj pri Esperanto". Marmande, Francaj Esperantaj Eldonoj.

Membroj de la Esperanto-Forumo Z en la tempo de la aprobo de tiu chi rezolucio (27-a de Januaro 2011):
Andrea Fontana
Andreas Kueck
Bernardo
Cyril Brosch
Elma
Pierre Levy

This discussion has been closed by Esperanto Forumo Z.