Group: Esperanto-Forumo Z


EFZ-2013-0001 Rezolucio de la Esperanto-Forumo Z: Konstato pri la respondo publikigita la 8an de Majo 2013 de la Konsultejo de la Akademio de Esperanto rilate demandon pri "meteologi'" (stato: 11-a de Junio 2013)


Esperanto Forumo Z
June 11, 2013 - 977 visits

Enkonduko

Resume la Konsultejo de la Akademio de Esperanto (nomata en la sekvo: Konsultejo) respondis per "NE" la demandon, chu la uzo de la ne oficiala "meteologi'" sinonime al la oficiala "meteorologi'" estas kontrau-Fundamenta. La kompletaj kaj precizaj vortigoj de la demando kaj respondo estas publikigitaj en Konsultejo (2013). En ties teksto la Esperanto-Forumo Z (nomata en la sekvo ankau: EFZ) konstatas la malsupre priskribitan kontraudiron.

Priskribo de la kontraudiro

Lau sia respondo la Konsultejo vidas en "meteologi'" ne kunmetajhon, sed unuradikajhon. EFZ opinias, ke en tia okazo "meteologi'" estas formo nova (ankau nomebla: formo paralela) al "meteorologi'"; chi lasta estas deklarita internacia kaj oficiala en la Dua Oficiala Aldono al Universala Vortaro (Cart 1919). EFZ opinias plue jenon: Char la formo nova "meteologi'" estas nek oficiala nek internacia (la plimulto de la lingvoj uzas formojn similajn al la oficialigita formo Esperanta), "meteologi'" povas esti uzata sinonime al "meteorologi'" konforme al por Esperanto valida normaro nur, post kiam la uzo estas iel oficiale aprobita de la Akademio de Esperanto. Tio chi sekvas lau EFZ el
a) la Antauparolo al la Fundamento de Esperanto: "Se ia autoritata centra institucio trovos, ke tiu au alia vorto au regulo en nia lingvo estas tro neoportuna, ghi ne devos forigi au shanghi la diritan formon, sed ghi povos proponi formon novan, kiun ghi rekomendos uzadi paralele kun la formo malnova" (Zamenhof 1991, 10a eldono: 48), kaj
b) la tion chi per konkreta ekzemplo ilustranta Zamenhofa lingva respondo: "... se ekzemple anstatau 'shipo' iu uzas la vorton 'navo', char la vorto 'shipo' al li 'ne plachas' - tio estus rekta peko kontrau la unueco de la lingvo kaj chiuj esperantistoj tiam protestus" (Zamenhof 2002, 6a eldono: 38).

De tio, ke la Akademio de Esperanto per tolerdeklaro aprobis la uzon de formo nova, efektive estas kelkaj ekzemploj, el kiuj unu estas pri "prolet'" el la jaro 1967: "Estas tolerata la nun tre uzata formo proleto, kiel paralela formo al la internacia kaj oficiala proletario" (Akademio de Esperanto 2007, 2a eldono: 62). Tiaj ekzemploj subtenas la opinion de EFZ, ke oficiala tolerdeklaro de la Akademio de Esperanto estas necesa, por uzi ne internacian formon novan konforme al la por Esperanto valida normaro: Se ekzemple okaze de "prolet'" oficiala tolerdeklaro ne estus necesa, por lauleghigi ghian uzon, la tolerdeklaro ne estus farita. Pri "meteologi'" tamen ne estas tolerdeklaro.

Lau EFZ sekve estas en la Konsulteja respondo (Konsultejo 2013) kontraudiro konsistanta el tio, ke la Konsultejo
unuflanke vidas en "meteologi'" unuradikajhon kaj
aliflanke opinias ghin tamen ne kontrau-Fundamenta, kvankam ghi, se rigardata kiel unuradikajho, estas al la oficiala kaj internacia "meteorologi'" formo nova sen oficiala tolerdeklaro.

Peto

La Esperanto-Forumo Z petas de la Konsultejo de la Akademio de Esperanto revizii sian respondon (Konsultejo 2013) kaj shanghi ghin tiuefike, ke ghi estu sen kontraudiro.

Atentigo

En tiu chi rezolucio la Esperanto-Forumo Z ne alprenas starpunkton pri la demando, chu konforme al la por Esperanto valida normaro "meteologi'" estas au ne rigardebla kiel kunmetajho.

Notoj

(1) La Esperanto-Forumo Z estas grupo de esperantistoj, kies tasko estas prezenti en la formo de rezolucioj respondojn al tiaj lingvaj kaj prinormaj demandoj koncerne Esperanton, pri kiuj trafas jeno: Por ilin respondi evidentighas, ke ne sufichas simpla resendo al regulo, decido de la Akademio de Esperanto (au Lingva Komitato) au modelo trovebla en la por Esperanto valida normaro. Pli:
www.ipernity.com/group/170715/discuss/32420 .
(2) Tiu chi rezolucio estas rigardata kiel automate nuligita tiam, kiam pri la koncerna afero estas oficiala decido au oficiala rekomendo au io simila fare de la Akademio de Esperanto.
(3) La diskutado ene de la Esperanto-Forumo Z antau la pretigo de tiu chi rezolucio estas publikigita en
http://www.ipernity.com/group/170715/discuss/144691 .

Referencoj

Akademio de Esperanto (2007, 2a eldono): Aktoj de la Akademio 1963-1967. En: "Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto - No 9". Roterdamo, Akademio de Esperanto. Reta redono: akademio-de-esperanto.org/aktoj/aktoj1/Aktoj_de_la_Akademio_1963-1967.pdf 2-a de Junio 2013.
Cart, Théophile (1919): Dua Oficiala Aldono al Universala Vortaro. En: "Esperantista Dokumentaro. Kajero trideka". Paris, Esperantista Centra Oficejo.
Konsultejo (2013): "Chu 'meteologio' estas kontraufundamenta?". akademio-de-esperanto.org/konsultejo/blogo/2013/05/chu-meteologio-estas-kontraufundamenta 2-a de Junio 2013.
Zamenhof, L. L. (1991, 10a eldono): "Fundamento de Esperanto". Pisa, Edistudio.
Zamenhof, L. L. (2002, 6a eldono): "Lingvaj respondoj. Konsiloj kaj opinioj pri Esperanto". Editoris: Gaston Waringhien. Marmande, Francaj Esperantaj Eldonoj.

Membroj de la Esperanto-Forumo Z en la tempo de la aprobo de tiu chi rezolucio (11-a de Junio 2013):
Andrea Fontana
Andreas Kueck
Bernardo
Cyril Brosch
Elma
Pierre Levy

This discussion has been closed by Esperanto Forumo Z.