Group: Esperanto-Forumo Z


EFZ-2012-0001 Rezolucio de la Esperanto-Forumo Z: Pri la maloficialigo de oficialaj kaj Fundamentaj vortoj au reguloj (stato: 24-a de Majo 2012)


Esperanto Forumo Z
May 24, 2012 - 416 visits

La Antauparolo al la "Fundamento de Esperanto" instruas jenon: "Se ia autoritata centra institucio trovos, ke tiu au alia vorto au regulo en nia lingvo estas tro neoportuna, ghi ne devos forigi au shanghi la diritan formon, sed ghi povos proponi formon novan, kiun ghi rekomendos uzadi paralele kun la formo malnova" (Zamenhof 1991, 10a eldono: 48), kaj: "... ghis la tempo kiam autoritata centra institucio decidos pligrandigi (neniam shanghi!) la ghisnunan fundamenton per oficialigo de novaj vortoj au reguloj, chio bona, kio ne trovighas en la 'Fundamento de Esperanto', devas esti rigardata ne kiel deviga, sed nur kiel rekomendata" (Zamenhof 1991, 10a eldono: 49).

El tio chi konkludas Velger (1994: 32), ke "... la Akademio povas nur pligrandigi, sed neniam shanghi la Fundamenton. Tio signifas, ke ghi povas enkonduki novajn vortojn kaj regulojn, sed ne rajtas forigi iujn jam oficialajn vortojn au regulojn – ech ne tiujn, kiujn ghi mem enkondukis".

Efektive ghis nun estis jenaj maloficialigoj fare de respektive la Lingva Komitato kaj Akademio de Esperanto:

a) "Lau la vochdono de la Lingva Komitato, publikigita en cirkulero de la 12-a de Majo 1923, la radikon analogi'(o) de la 1-a Oficiala Aldono oni shanghis al analog'(a) kaj analogi' ne plu estas oficiala" (Akademio de Esperanto 1958).

b) "La vorto koncentra perdas sian oficialecon: ghian signifon oni jam de longe esprimas per: samcentra. Aliparte estas oficialigita la verbo koncentri kun la signifoj: 'kunvenigi en centron; maldilui'" (Albault 1976).

Krome estas la retejo Lowenstein, Corsetti (2012); titolo "Radikoj maloficialigindaj". Pri tiu retejo respondecas ne la Akademio de Esperanto, sed du el ghiaj membroj.

La Esperanto-Forumo Z petas de la Akademio de Esperanto

I. nuligi la menciitajn maloficialigojn, char ili kontrauas la supre cititajn instruojn de la Antauparolo al la "Fundamento de Esperanto", kaj
II. pro la sama kialo ne plu maloficialigi oficialajn kaj Fundamentajn vortojn au regulojn.

Atentigo:

A. Pri la stato de la Antauparolo al la "Fundamento de Esperanto" estas resendate al la rezolucio EFZ-2010-0003.

Notoj:

(1) La Esperanto-Forumo Z estas grupo de esperantistoj, kies tasko estas prezenti en la formo de rezolucioj respondojn al tiaj lingvaj kaj prinormaj demandoj koncerne Esperanton, pri kiuj trafas jeno: Por ilin respondi evidentighas, ke ne sufichas simpla resendo al regulo, decido de la Akademio de Esperanto (au Lingva Komitato) au modelo trovebla en la por Esperanto valida normaro. Pli:
www.ipernity.com/group/170715/discuss/32420 .
(2) Tiu chi rezolucio estas rigardata kiel automate nuligita tiam, kiam pri la koncerna afero estas oficiala decido au oficiala rekomendo au io simila fare de la Akademio de Esperanto.
(3) La diskutado ene de la Esperanto-Forumo Z antau la pretigo de tiu chi rezolucio estas publikigita en
www.ipernity.com/group/170715/discuss/130083 kaj
www.ipernity.com/group/170715/discuss/130198 .

Referencoj:

Akademio de Esperanto (1958): Sepa Oficiala Aldono al la Universala Vortaro. En "Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto N-ro 1 Decembro 1958".
Albault, André (1976): Oka Oficiala Aldono al la Universala Vortaro. En: "Oficiala Bulteno de la Akademio de Esperanto N-ro 10 – Aktoj de la Akademio II 1968-1974". Northgate, Blackburn, Lancashire, The Blackburn Press.
EFZ-2010-0003 "Rezolucio de la Esperanto-Forumo Z: Konstatoj pri la statuso kaj celo de la Antauparolo al la "Fundamento de Esperanto" kaj krome pri la autoritateco de la Akademio de Esperanto (stato: 11-a de Novembro 2010)" www.ipernity.com/group/170715/discuss/32890 19-a de Majo 2012.
Lowenstein, Anna; Corsetti, Renato (2012): "Radikoj maloficialigindaj". www.bonalingvo.org/index.php/Radikoj_maloficialigindaj 19-a de Majo 2012.
Velger, Helmuto (1994): "Kontribuoj al la norma esperantologio. Enkondukoj - Ekspertizetoj - Kritikoj". Marburg, info-servo r. a.
Zamenhof, Leyzer Ludwik (1991, 10a eldono): "Fundamento de Esperanto". Pisa, Edistudio.

Membroj de la Esperanto-Forumo Z en la tempo de la aprobo de tiu chi rezolucio (24-a de Majo 2012):
Andrea Fontana
Andreas Kueck
Bernardo
Cyril Brosch
Elma
Pierre Levy

This discussion has been closed by Esperanto Forumo Z.