Group: Esperanto-Forumo Z


Ĉu la retejo "La Bona Lingvo" kondutas kontraŭFundamente?


Anĉjo PacHorano (Andrea Fontana)
May 16, 2012 - 5 comments - 587 visits

Karaj,
permesu al mi tiklan sed gravan demandon.

Mi nur nun malkovris ke la retejo “La Bona Lingvo” (kies mi estas, cetere, kunlaboranto) enhavas la sekvan paĝon:

www.bonalingvo.org/index.php/Radikoj_maloficialigindaj

El rapida kontrolo, ŝajnas al mi ke ĉiuj listigitaj radikoj estas radikoj de la Oficialaj Aldonoj.

Nu, tia paĝo ŝajnas al mi tute kontraŭFundamenta, ĉar ŝajnas al mi ke ĝi okulfrape disrompas la sekvajn principojn de la Antaŭparolo:


1) Riĉigadi la lingvon per novaj vortoj oni povas jam
nun, per konsiliĝado kun tiuj personoj, kiuj estas
rigardataj kiel la plej aŭtoritataj en nia lingvo, kaj zorgante
pri tio, ke ĉiuj uzu tiujn vortojn en la sama formo; sed tiuj
ĉi vortoj devas esti nur rekomendataj, ne altrudataj; oni devas
ilin uzadi nur en la literaturo; sed en korespondado kun
personoj nekonataj estas bone ĉiam peni uzadi nur
vortojn el la « Fundamento » ĉar nur pri tiaj vortoj ni
povas esti certaj, ke nia adresato ilin nepre trovos en sia
vortaro. Nur iam poste, kiam la plej granda parto de la novaj vortoj
estos jam tute matura, ia aŭtoritata institucio enkondukos ilin
en la vortaron oficialan, kiel « Aldonon al la
Fundamento
»


2) Se ia aŭtoritata centra institucio trovos, ke tiu aŭ
alia vorto aŭ regulo en nia lingvo estas tro neoportuna,
ĝi ne devos forigi aŭ ŝanĝi
la diritan formon
, sed ĝi povos proponi formon novan,
kiun ĝi rekomendos uzadi paralele kun la formo
malnova. Kun la tempo la formo nova iom post iom elpuŝos la
formon malnovan
, kiu fariĝos arĥaismo, kiel ni
tion ĉi vidas en ĉiu natura lingvo. Sed, prezentante
parton de la fundamento, tiuj ĉi arĥaismoj neniam
estos elĵetitaj
, sed ĉiam estos presataj en ĉiuj
lernolibroj kaj vortaroj samtempe kun la formoj novaj, kaj tiamaniere
ni havos la certecon, ke eĉ ĉe la plej granda
perfektiĝado la unueco de Esperanto neniam estos rompata kaj
neniu verko Esperanta eĉ el la plej frua tempo iam perdos sian
valoron kaj kompreneblecon por la estontaj generacioj.

(Cetere, estas evidente ke la menciita centra institucio nur povas esti la Akademio. Ĝi do eĉ ne estus la grupo La Bona Lingvo...)

Kion vi opinas pri tio ĉio?
Comments
Pierre Levy
Pierre Levy
Mi fosas mian propran sulkon. Krom la Fundamento, kiun
mi provas kiel eble plej rigore sekvi, mi akceptas nur
rekomendojn, kiujn mi kritike traktas. Kelkaj proponoj de
LBL ŝajnas al mi interesaj, aliaj troigaj.
5 years ago.
Anĉjo PacHorano (Andrea Fontana)
Anĉjo PacHorano (And…
kara Andreas,
Mi samopias pri ĉiuj viaj rimarkoj.

Rilate al www.ipernity.com/group/170715/discuss/34540 , ĉu vi (demando al vi ĉiuj) opinias ke estus oportune fari etan aldonon al tiu nia rezolucio, kaj mencii ankaŭ la kazon de la pretendo, de la grupo "La Bona Lingvo" (kun siaj 3 - ĉu 3? - akademianoj Corsetti, Lowenstein kaj Cramer), proponi maloficialigon de oficialigitaj vortoj?

Mi kredas ke tia aldono estus oportuna.
5 years ago.
Anĉjo PacHorano (Andrea Fontana)
Anĉjo PacHorano (And…
Andreas:
" Mi opinias, ke prie EFZ faru apartan gheneralan rezolucion (pri-enhave pli-malpli lau la konkludoj de Velger), rezolucion, kiu noto eble atentigu pri la koncerna agado de "La Bona Lingvo". "

Mi tute konsetas, kara Andreas.
Tre bona solvo.
Ĉu mi povas peti al vi, ke vi mem - tre pli sperta ol mi pri rezoluciverkado - bonvolu proponi vortumon de tia rezolucio?

Mi ankaŭ substreku, ke la agado de "La bona Lingvo" estas duoble grava (kaj laŭ mi malprava), pro tio ke ĝi eĉ ne estas la Akademio de Esperanto...
5 years ago.
Bernardo
Bernardo
Ni diskutis tiun temon jam tie ĉi: www.ipernity.com/blog/37943/343090 kaj konkludis:

"... la diskuto pri "fundamenta" kaj "oficiala" tre klare montris, ke ĉio dependas de tio, ĉu oni pensas, ke la Akademio estas la "aŭtoritata centra institucio" [= ACI], menciita en la Antaŭparolo.

Se jes, mi (kaj pli frue Welger) elmontris la konsekvencojn. Se ne, ni restas ĉe la tradicia interpreto. Miaopinie necesas ankoraŭ pli profunda diskuto, ĉu vere "Ak = ACI" (Zamenhof origine pensis pri ekstermovada institucio, kiel asocio de naciaj akademioj, interkonsento inter "regnoj" ktp.)."

Se Ak /= ACI, la OA-oj estas nur "(fortaj) rekomendoj", kiujn oni povas ŝanĝi, se Ak = ACI regas la principo "unu fojon en la F-to, eterne en la F-to".

Sendepende de tiu demando, do eĉ se oni neas, ke Ak = ACI, kiel faras Ak mem, por mi kontinueco pli gravas ol "ĝusteco" (kiu ĉiam estas nur relativa). Tio estas tute konforma al la spirito de Zamenhof, vd. Antaŭparolon:

"La erareco en la nacia traduko de tiu aŭ alia vorto ne prezentas grandan malfeliĉon, ĉar, komparante la kuntekstan tradukon en la aliaj lingvoj, oni facile trovos la veran sencon de ĉiu vorto; sed senkompare pli grandan danĝeron prezentus la ŝanĝado de la traduko de ia vorto, ĉar, perdinte la severan netuŝeblecon, la verko perdus sian eksterordinare necesan karakteron de dogma fundamenteco, kaj, trovante en unu eldono alian tradukon ol en alia, la uzanto ne havus la certecon, ke mi morgaŭ ne faros ian alian ŝanĝon,
kaj li perdus sian konfidon kaj apogon. Al ĉiu, kiu montros al mi ian nebonan esprimon en la Fundamenta libro, mi respondos trankvile: jes, ĝi estas eraro, sed ĝi devas resti
netuŝebla, ĉar ĝi apartenas al la fundamenta dokumento, en kiu neniu havas la rajton fari ian ŝanĝon."

La sama principo miaopinie ankaŭ validas por OA-oj.
5 years ago.
Anĉjo PacHorano (And… has replied to Bernardo
Tre interese, kara Bernardo.
5 years ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Esperanto-Forumo Z