Group: Esperanto-Forumo Z


EFZ-2011-0004-M03 Rezolucio de la Esperanto-Forumo Z: Pri vortelementoj, kiel ekzemple "bio", en esprimoj de scienco kaj tekniko (malneto M03; stato: 19-a de Augusto 2011)


Esperanto Forumo Z
August 19, 2011 - 227 visits

Estighis la demando: "bio/, chu akceptebla kiel prefikso?" (Kiselman 2011: 36).

Respondo:

La por Esperanto validan normaron ne kontrauas la uzo de vortelemento,
kiel "bio", "tele", "oz" kaj similaj, ofte uzataj en esprimoj de scienco kaj tekniko,
krom se la koncerna vortelemento estas formo nova sinonima al Fundamenta au oficiala formo sen tio, esti internacia (t. e. uzebla lau Regulo 15; Zamenhof 1905, 10a eldono: 56; 61; 67; 73; 78-79) au aprobita de la Akademio de Esperanto (lau la oka alineo de la Antauparolo al la Fundamento, Zamenhof 1905, 10a eldono: 48).

Se oni rigardas la koncernan vortelementon kiel parton de alia radiko (ekzemple "bio" kiel parton de "biogas'"), tiam validas la supra aserto analoge por tiu radiko.

Atentigo:

Klarigo de tio, kio estas "formo nova", estas en EFZ-2010-0005, Atentigo B.

Notoj:

(1) La Esperanto-Forumo Z estas grupo de esperantistoj, kies tasko estas prezenti en la formo de rezolucioj respondojn al tiaj lingvaj kaj prinormaj demandoj koncerne Esperanton, pri kiuj trafas jeno: Por ilin respondi evidentighas, ke ne sufichas simpla resendo al regulo, decido de la Akademio de Esperanto (au Lingva Komitato) au modelo trovebla en la por Esperanto valida normaro. Pli:
http://www.ipernity.com/group/170715/discuss/32420 .
(2) Tiu chi rezolucio estas rigardata kiel automate nuligita tiam, kiam pri la koncerna afero estas oficiala decido au oficiala rekomendo au io simila fare de la Akademio de Esperanto.
(3) La diskutado ene de la Esperanto-Forumo Z antau la pretigo de tiu chi rezolucio estas publikigita en
http://www.ipernity.com/group/170715/discuss/117549 ,
http://www.ipernity.com/group/170715/discuss/119532 ,
http://www.ipernity.com/group/170715/discuss/119555 ,
http://www.ipernity.com/group/170715/discuss/119556 ,
http://www.ipernity.com/group/170715/discuss/119581 kaj
http://www.ipernity.com/group/170715/discuss/119582.

Referencoj:

EFZ-2010-0005 "Rezolucio de la Esperanto-Forumo Z: Konstato pri manieroj interpreti la tekstparton de Regulo 15 pri la plimulto de la lingvoj (stato: 9-a de Januaro 2011)" http://www.ipernity.com/group/170715/discuss/33866 19-a de Augusto 2011.
Kiselman, Christer (2011): "Strechiteco inter planlingvo kaj chiutaga lingvo. Spertoj el la Sekcio pri faka lingvo de la Akademio de Esperanto". Prelego kadre de la Terminologia Forumo de la 96a Universala Kongreso de Esperanto en Kopenhago. http://www2.math.uu.se/~kiselman/strecxiteco.pdf 13-a de Augusto 2011.
Zamenhof, Leyzer Ludwik (1991, 10a eldono): "Fundamento de Esperanto". Pisa, Edistudio.

Membroj de la Esperanto-Forumo Z en la tempo de la aprobo de tiu chi rezolucio (19-a de Augusto 2011):
Andrea Fontana
Andreas Kueck
Cyril Brosch
Elma
Pierre Levy

The topic of this discussion has been edited by Esperanto Forumo Z 6 years ago.

You must be member of this group to reply to this topic.

» Join Esperanto-Forumo Z