All articles concerning NicoRay

Photos | Docs | Articles
    
  • PATRUJAMANTOJ (traduke de ej.ru)

    Antaŭ nelonge mi vidis kroatan idioton. Li portis uniformon de kroata policisto. Li deĵoris en la Zagreba flughaveno kaj alpaŝis nian aŭton. Alpaŝis ne ĉar idioto, sed tute prave: la aŭto haltiis en malpermesita loko. Mi eliris por klarigi al la policisto la simplan situacion: jen post unu minuto venos ĉi tien agento de la veturilludona firmo, kaj la veturilo tuj malaperos. Sed la policisto tuj interrompis mian nefinitan parolon: parolu ja kroate. La kroat…