All docs concerning Katalin Kovats

VAN DER MEERSCH, Maxence - LA DOMO INTER LA DUNOJ (polurita kaj kompleta versio)

Jen mia traduko de la franca romano de Maxence Van der Meersch "LA MAISON DANS LA DUNE" (1932) Agrablan legadon!
KALOCSAY, Kalomano k WARINGHIEN Gaston -Plena Analiza Gramatiko de Esperanto (1980)

Jen elstara gramatiko por ĉiu esperantisto!!! ATENTU : Tre peza dokumento! Bonvolu pacienci pro la longdaŭra elŝuto! ... sed indas la peno por tiu ne plu aĉetebla trezoro!!! (kiun mi fresdate eltrovis rete)
MONATO - Februaro 2013

MONATO estas legebla kaj senpage elŝutebla dum 10 tagoj! MONATO estas unu el la plej prestiĝaj Esperanto-magazinoj, aperanta ankaŭ en papera versio. Pro teknikaj problemoj en la presejo la februara numero de la magazino atingos la legantojn iom mal…
TOTSCHE-TARKONY, Ludoviko - De paĝo al paĝo

Literaturaj profiloj. Elektronika libro en Esperanto.
Mirmekobo 19 (Junio 2012)

Belega sendependa revuo de Donald Broadribb (redaktoro) Senpage abonebla kaj elŝutebla ! Por scii pli pri Donald BROADRIBB : eo.wikipedia.org/wiki/Donald_Broadribb
Mirmekobo 18 (Aprilo 2012)

Jen la tutnova numero de la belega revuo "Mirmekobo". Redaktoro : Donald BROADRIBB (Aŭstralio)
Literatura Mondo 001 (1922/10)

LA UNUA NUMERO DE LA FAMKONATA REVUO !!! Responda redaktoro: D-ro Teodoro Schwartz Redakta komitato: Julio Baghy, Kolomano de Kalocsay, Paŭlo Lengyel, Paŭlo Balkányi, Adalberto Bayer Presis: Globo Presartinstituto A. S. Ĉiujn aliajn numerojn vi m…
ZAMENHOF, L.L. - DUA LIBRO (1888)

Mi ĵus ellaboris tiun-ĉi PDF-formatan version de la famkonata libro de Zamenhof : la dua libro, kiun L. Zamenhof eldonis en sia lingvo, kun praktikaj ekzercoj kaj mirrakonto de Andersen. Jen alia altvalora dokumento por ĉiu esperantisto. Bonan legad…
ZAMENHOF, L.L. - UNUA LIBRO (1887)

La unua instrulibro kaj la unuaj tekstoj en Esperanto de Zamenhof (por la rusoj). Ekde tiam komencis disvastigi nia bela lingvo!!! En la rusa kun pluraj paĝoj en Esperanto. Historia dokumento por ĉiu esperantisto !!!... Ne hezitu do elŝuti... NB : P…
PENSEO 227- Septembro 2010

Elektronika libro en esperanto. Monata Beletra Revuo. Gratulon kaj dankegon al ĉiuj aŭtoroj!
POE, Edgar Allan - La murdoj de Kadavrejo-Strato

Elektronika libro en esperanto. Tradukis Edwin GROBE. Jen mia persona prezento en facile legebla tiparo. Projekto Gutenbergo.


Se vi ne ekzistus plu

Por miaj geamikoj esperantistoj
µµ - Nova Katalogo 2009 de Flandra Esperanto-Ligo

Jen la plej nova katalogo de FEL. Ne hezitu aĉeti librojn! NB : Novaĵo : estas nun eble aĉeti e-librojn, kiuj estas malpli kostaj! FEL estas vere moderna butiko!!! Gratulon!!!
Ave Maria - Mariusz Domaszewicz

AVE MARIA de FRANZ SCHUBERT, tre bele kantita en esperanto de nia amiko MARIUSZ DOMANSZEWICZ. Li tre amike permesas, ke siaj simpatiantoj elŝutu tiun kanton antaŭ ol la apero de sia unua disko fine 2009 aŭ komence 2010. http://europonto.org/mariusz…
LA KARAVELO N° 16

Karaj legantoj de La Karavelo: Jen La Karavelo n-ro 16. Ĝi estas disponebla ankaŭ en la retejo: http://www.esperantopt.com Bonvole disvastigu ĝin dise en la esperanto-movado. En ĝi... la kovrilo arabumas; la redaktisto ĉefartikolas pri la uzado de…
PACO! PAIX! PEACE! PAZ! FRIEDEN! PACE!MIR!

BILDOPREZENTO kun KANZONO EN LA HISPANA kaj gxia TRADUKO en ESPERANTO. DIAPORAMA avec CHANSON EN ESPAGNOL et sa TRADUCTION en ESPERANTO. Elkoran dankon al Aida Maria.
RADIO VERDA  (en ESPERANTO)

RADIO VERDA (en ESPERANTO)

Ni aŭskultu "Radio Verda"... Entruda kanguruo terorigas dormantan familion Ĉu vi spektus animaciajn filmojn en Esperanto? Simmon Keith Barney: 407-1111 Pacific St Vancouver BC Canada V6E 3X7 Nova redaktisto por TEJO Tutmonde serĉata Policanoj are…
En la mallumo (el Monda Mozaiko)

legas gxin Katalin Kováts kaj Sylvain Lelarge
SAINT- EXUPERY, Antoine de - La Eta Princo

INKO E-Libro de la famkonata franca verkisto Antoine de Saint-Exupéry, tradukita esperante. Ĝi estas vere mirlaboro, kie vi povas ankaŭ admiri la tre belajn desegnaĵojn de la aŭtoro. Bonan legadon!