Search through Lluís' photos

Shooting date  /  2008  /  August  /  24   -   5 photos

« Aug 2008    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31        »

  • Mi trenas gazetan kajton
  • Mi preparas la gazetan kajton
  • Mi flugigas la gazetan kajton
  • Flugigo de la A4 kajto
  • Flugigo de la gazeta kajto