Verda Stelo super Varsovio (1959)

Verda Stelo super Varsovio (1959)

Dokumenta filmo de Jean Forge pri la 44-a Universala Kongreso de Esperanto en Varsovio en 1959, per kiu kulminis la festado de la 100-a datreveno de la naskiĝo de L.L. Zamenhof.
55-a UK, Vieno 1970

55-a UK, Vieno 1970

Historie grava filmo pri UK 1970 en Vieno, i.a. kun fragmentoj el la paroladoj de la federacia prezidento Franz Jonas kaj prof. d-ro Ivo Lapenna. UEA mendis la filmon de la dana kinisto Erik Elias. Ĝi estis montrita en la Londona UK en 1971 sed poste ne plu. Parolisto: Victor Sadler. © UEA 1970, 2009.
48-a UK, Sofio 1963

48-a UK, Sofio 1963

Dokumenta filmo pri la 48-a Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazis en la bulgara ĉefurbo Sofio de la 3-a ĝis la 10-a de aŭgusto 1963 kun 3472 aliĝintoj.
Esperanto-fonto (1966)

Esperanto-fonto (1966)

Filmo pri la Esperanto-fonto en en Piliscsév (35 km de Budapeŝto), inaŭgurita en 1928 kaj reinaŭgurita lige kun la 51-a UK en Budapeŝto en 1966. En la dua duono de la filmo scenoj el la UK, i.a. fragmento el la festparolado de Ivo Lapenna.
Lingvo festis naskiĝtagon (1987)

Lingvo festis naskiĝtagon (1987)

Filmo de Michael Cwik pri la 72-a UK en Varsovio en 1987, Jubilea Jaro de Esperanto. Parolisto: Angelos Tsirimokos. (Rim. La aŭtoro preferas teni la geografiajn nomojn en la nacilingvaj formoj anstataŭ esperantigi ilin.)
Pollando 1959: IJK en Gdansko kaj UK en Varsovio

Pollando 1959: IJK en Gdansko kaj UK en Varsovio

En 1959 la 22-jara brito John Gobourne filmis scenojn el IJK en Gdansko kaj UK en Varsovio. En lia sensona filmo aperas famuloj kiel ekz. G. Becker, J. Baghy, M. Boulton kaj G. Canuto. La ciferecigon subvenciis Esperantic Studies Foundation.
Internacia Junularkunveno 1938

Internacia Junularkunveno 1938

Filmo pri la unua IJK, tiam Internacia Junularkunveno (10-17 aŭgusto 1938, Groet, Nederlando), dum kiu fondiĝis Tutmonda Junular-Organizo (TJO), la nuna TEJO. La sensona filmo de H.J. Schut finiĝas abrupte, ĉar mankas la dua duono. La ciferecigon subtenis Esperantic Studies Foundation.
Vojaĝo al Marseille

Vojaĝo al Marseille

Filmo pri la partopreno de Injo el Germanio en la 42-a UK en Marsejlo (1957), ankaŭ kun parto pri la 41-a UK en Kopenhago (1956). Farita de “Esperanto-Filmo Germanujo” (Joachim Giessner).
"Esperanto" de Roman Dobrzyński (1987)

"Esperanto" de Roman Dobrzyński (1987)

Filmo de R. Dobrzyński resumas la staton de Esperanto sojle de ĝia dua jarcento kaj "emfazas la naturan funkciadon de E-o: familioj, infanoj, religianoj, movadanoj, profesianoj uzas ĝin senĝene kaj senmanke por ĉiuspecaj celoj" ("Esperanto", 1987:9).
10 items in total