La nova Estraro sin prezentas 1/3

95a Universala Kongreso - Havano 2010

Among Universala Esperanto-Asocio's albums


La nova Estraro sin prezentas 1/3

La nova Estraro sin prezentas 1/3

En Havano UEA ricevis novan Estraron. La 20-an de julio prezentis sin Probal Dasgupta (prez.), Claude Nourmont (vicprez.; edukado, kulturo, UK-oj), Barbara Pietrzak (ĝen. sekr.; informado), Maritza Gutiérrez (landa k regiona agado) kaj Amri Wandel (scienca k faka agado). Ne ĉeestis Loes Demmendaal (financo, adminstrado) kaj Stefano Keller (eksteraj rilatoj).
La nova Estraro sin prezentas 2/3

La nova Estraro sin prezentas 2/3

Barbara Pietrzak kaj Probal Dasgupta priskribas la laborkampojn de la neĉeestantaj estraranoj Loes Demmendaal kaj Stefano Keller, post kio la publiko komencas fari demandojn al la Estraro.
La nova Estraro sin prezentas 3/3

La nova Estraro sin prezentas 3/3

Daŭrigo de la respondado al la demandoj de la publiko. Plej multe da atento ricevas la anonco pri la ĉesigo de la kontrakto kun la redaktoro de la revuo "Esperanto".
La Centra Oficejo respondas 1/2

La Centra Oficejo respondas 1/2

La 22-an de julio oficistoj de la Centra Oficejo de UEA respondis demandojn de kongresanoj pri la funkciado de la CO kaj pri servoj de UEA.
La Centra Oficejo respondas 2/2

La Centra Oficejo respondas 2/2

Daŭrigo de la programero.
Esperantologia Konferenco 1/5 (Benczik)

Esperantologia Konferenco 1/5 (Benczik)

33-a Esperantologia Konferenco de CED. Prelego de Vilmos Benczik: "Esperanto tra la lupeo de kelkaj lingvoteorioj kaj literaturkonceptoj".
Esperantologia Konferenco 2/5 (Tonkin 1)

Esperantologia Konferenco 2/5 (Tonkin 1)

Prelego de prof. Humphrey Tonkin en la Esperantologia Konferenco de la 95-a UK en Havano pri "Organizaj strukturoj kaj la estonteco de Esperanto".
Esperantologia Konferenco 2bis/5 (Tonkin 2)

Esperantologia Konferenco 2bis/5 (Tonkin 2)

Diskuto post la prelego de Humphrey Tonkin pri "Organizaj strukturoj kaj la estonteco de Esperanto". (Post la komenco la ĉambro mallumiĝis por iom da tempo.)
Esperantologia Konferenco 3/5 (Štimec)

Esperantologia Konferenco 3/5 (Štimec)

Prelego de Spomenka Štimec en la Esperantologia Konferenco de la 95-a UK en Havano pri "Esperanto kiel lingvo-ponto - kroata ekzemplo el la dua jarcento".
20 items in total