Universala Esperanto-Asocio's photos


 • Vizito al la Centra Oficejo en 1990

  Filmo de Joachim Werdin pri la Centra Oficejo de UEA en 1990. Parolas, en ordo de apero, Simo Milojević (ĝenerala direktoro), Christopher Gledhill (volontulo), Marvin Stanley (kontisto), Mark Fettes (redaktoro), Roy McCoy (prespretigisto), Rob Moerbeek (…

 • Transdono de festlibro al Humphrey Tonkin - 1-a parto

  1-a parto de la transdono de la festlibro "La arto labori kune" al Humphrey Tonkin la 9-an de januaro 2010. Bonvenigo: Osmo Buller; Laŭdacio: Probal Dasgupta; Prelego: Ulrich Lins.

 • Transdono de festlibro al Humphrey Tonkin - 2-a parto

  2-a parto de la transdono de festlibro al Humphrey Tonkin. Prelego: Detlev Blanke; "La vojo": Wera Blanke; Transdono; Dankparolado: Humphrey Tonkin; Tosto kaj autografado.


 • Transdono de festlibro al Humphrey Tonkin (kompleta)

  Filmo pri la transdono de la festlibro "La arto labori kune" al Humphrey Tonkin la 9-an de januaro 2010 kun la kompleta programo de la aranĝo. Pli pri la libro: http://katalogo.uea.org/katalogo.php?inf =8356

 • 55-a UK, Vieno 1970

  Historie grava filmo pri UK 1970 en Vieno, i.a. kun fragmentoj el la paroladoj de la federacia prezidento Franz Jonas kaj prof. d-ro Ivo Lapenna. UEA mendis la filmon de la dana kinisto Erik Elias. Ĝi estis montrita en la Londona UK en 1971 sed poste ne p…

 • Yoandra kaj Norberto invitas vin al Kubo

  En la 31-a Malferma Tago de la Centra Oficejo Yoandra Rodríguez kaj Norberto Díaz rakontis kaj respondis demandojn pri la vivo kaj Esperanto-agado en sia lando sojle al la 95-a UK en Havano.


 • Duncan Charters: Kontaktoj kun Ivo Lapenna

  Prelego de prof. Duncan Charters en la Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA, 28 novembro 2009, pri siaj kontaktoj kaj renkontiĝoj kun Ivo Lapenna.

 • Carlo Minnaja: Renkontiĝoj kun Ivo Lapenna (2-a parto)

  La dua parto de la prelego de prof. Carlo Minnaja en la Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA, 28 novembro 2009, pri siaj renkontiĝoj kun Ivo Lapenna.

 • Carlo Minnaja: Renkontiĝoj kun Ivo Lapenna (1-a parto)

  La unua parto de la prelego de prof. Carlo Minnaja en la Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA, 28 novembro 2009, pri siaj renkontiĝoj kun Ivo Lapenna. Prof. Minnaja estas prezidanto de Internacia Scienca Instituto Ivo Lapenna.


 • Jules Deelder en la Nacia Vespero de la 93-a UK

  La poeto Jules Deelder prezentis en la 93-a UK sian odon al Roterdamo, "Rotown Magic". Francisco Veuthey legis ĝin en traduko de Wim Jansen. Deelder membris en la Honora Komitato de la UK. (Anoncas Loes Demmendaal. Filmis Mario Amadei)

 • 48-a UK, Sofio 1963

  Dokumenta filmo pri la 48-a Universala Kongreso de Esperanto, kiu okazis en la bulgara ĉefurbo Sofio de la 3-a ĝis la 10-a de aŭgusto 1963 kun 3472 aliĝintoj.

 • Esperanto-fonto (1966)

  Filmo pri la Esperanto-fonto en en Piliscsév (35 km de Budapeŝto), inaŭgurita en 1928 kaj reinaŭgurita lige kun la 51-a UK en Budapeŝto en 1966. En la dua duono de la filmo scenoj el la UK, i.a. fragmento el la festparolado de Ivo Lapenna.


 • Kubo bonvenigas vin!

  Konatiĝu jam anticipe kun la allogaĵoj de la gastigantaj lando kaj urbo de la 95-a Universala Kongreso de Esperanto (Havano, 17-24 julio 2010) kaj kun la kongresejo de la UK!

 • Lingvo festis naskiĝtagon (1987)

  Filmo de Michael Cwik pri la 72-a UK en Varsovio en 1987, Jubilea Jaro de Esperanto. Parolisto: Angelos Tsirimokos. (Rim. La aŭtoro preferas teni la geografiajn nomojn en la nacilingvaj formoj anstataŭ esperantigi ilin.)

 • Kreski kun Esperanto (1994)

  Infanoj kaj gepatroj rakontas pri siaj spertoj pri Esperanto kiel denaska lingvo. La filmo estis produktita de la Komsiono pri Rondo Familia de UEA kaj registrita dum la Renkontiĝo de Esperantistaj Familioj (11-17 julio 1994) en Maribor, Slovenio.


 • "Esperanto" de Roman Dobrzyński (1987)

  Filmo de R. Dobrzyński resumas la staton de Esperanto sojle de ĝia dua jarcento kaj "emfazas la naturan funkciadon de E-o: familioj, infanoj, religianoj, movadanoj, profesianoj uzas ĝin senĝene kaj senmanke por ĉiuspecaj celoj" ("Esperanto", 1987:9).

 • Malferma Tago aprilo 2009. Nederlanda E-Junularo sin prezentas

  Douwe Beerda prezentas la aktivadon de Nederlanda Esperanto-Junularo. Aldone aprila elsendo pri Esperanto en la nederlanda TV. Malferma Tago de la Centra Oficejo, 25 aprilo 2009.

 • Malferma Tago aprilo 2009. Anna Löwenstein 2

  Anna Löwenstein parolas pri sia verkista agado, precipe pri sia plej nova romano "Morto de artisto". Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA, 25 aprilo 2009.


60 items in total