Universala Esperanto-Asocio's photos


 • Humphrey Tonkin: Shakespeare en multlingva mondo 2/2

  2-a parto de la prelego de Humphrey Tonkin en la Internacia Kongresa Universitato de la 95-a UK en Havano

 • Humphrey Tonkin: Shakespeare en multlingva mondo 1/2

  1-a parto de la prelego de Humphrey Tonkin en la Internacia Kongresa Universitato de la 95-a UK en Havano

 • Esperantologia Konferenco 5bis/5 (Wandel 2)

  Diskuto post la prelego de prof. Amri Wandel pri "Esperanto - internacia lingvo en la ombro de la angla".


 • Esperantologia Konferenco 5/5 (Wandel 1)

  Prelego de prof. Amri Wandel en la Esperantologia Konferenco de la 95-a UK en Havano pri "Esperanto - internacia lingvo en la ombro de la angla".

 • Esperantologia Konferenco 4bis/5 (Kiselman 2)

  Diskuto post la prelego de prof. Christer Kisleman pri "Variaĵoj de Esperanto, iniciatitaj de Zamenhof".

 • Esperantologia Konferenco 4/5 (Kiselman 1)

  Prelego de prof. Christer Kiselman en la Esperantologia Konferenco de la 95-a UK en Havano pri "Variaĵoj de Esperanto iniciatitaj de Zamenhof" .


 • Esperantologia Konferenco 3/5 (Štimec)

  Prelego de Spomenka Štimec en la Esperantologia Konferenco de la 95-a UK en Havano pri "Esperanto kiel lingvo-ponto - kroata ekzemplo el la dua jarcento".

 • Esperantologia Konferenco 2bis/5 (Tonkin 2)

  Diskuto post la prelego de Humphrey Tonkin pri "Organizaj strukturoj kaj la estonteco de Esperanto". (Post la komenco la ĉambro mallumiĝis por iom da tempo.)

 • Esperantologia Konferenco 2/5 (Tonkin 1)

  Prelego de prof. Humphrey Tonkin en la Esperantologia Konferenco de la 95-a UK en Havano pri "Organizaj strukturoj kaj la estonteco de Esperanto".


 • Esperantologia Konferenco 1/5 (Benczik)

  33-a Esperantologia Konferenco de CED. Prelego de Vilmos Benczik: "Esperanto tra la lupeo de kelkaj lingvoteorioj kaj literaturkonceptoj".

 • La Centra Oficejo respondas 2/2

  Daŭrigo de la programero.

 • La Centra Oficejo respondas 1/2

  La 22-an de julio oficistoj de la Centra Oficejo de UEA respondis demandojn de kongresanoj pri la funkciado de la CO kaj pri servoj de UEA.


 • La nova Estraro sin prezentas 3/3

  Daŭrigo de la respondado al la demandoj de la publiko. Plej multe da atento ricevas la anonco pri la ĉesigo de la kontrakto kun la redaktoro de la revuo "Esperanto".

 • La nova Estraro sin prezentas 2/3

  Barbara Pietrzak kaj Probal Dasgupta priskribas la laborkampojn de la neĉeestantaj estraranoj Loes Demmendaal kaj Stefano Keller, post kio la publiko komencas fari demandojn al la Estraro.

 • La nova Estraro sin prezentas 1/3

  En Havano UEA ricevis novan Estraron. La 20-an de julio prezentis sin Probal Dasgupta (prez.), Claude Nourmont (vicprez.; edukado, kulturo, UK-oj), Barbara Pietrzak (ĝen. sekr.; informado), Maritza Gutiérrez (landa k regiona agado) kaj Amri Wandel (scienc…


 • Mark Fettes: Esperanto kiel eduka movado

  Prelego de Mark Fettes en la Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA, 17 aprilo 2010. Fettes estas asista profesoro pri edukado en la Universitato Simon Fraser en Vankuvero. Koncizigita versio de la prelego aperas en "Esperanto", junio 2010.

 • Libroservaj novaĵoj (aprilo 2010)

  Ionel Oneţ prezentas novaĵojn de la libroservo en la Malferma Tago de la Centra Oficejo de UEA, 17 aprilo 2010.

 • Mark Fettes pri informado

  La 18-an de aprilo 2010 okazis en la Centra Oficejo de UEA seminarieto pri informado. En la unua parto de tiu ĉi filmo (30 min.) Mark Fettes prezentas konkludojn el la pli frua diskuto kaj parolas pri la evoluigo de informado pri Esperanto. Poste sekvas d…


60 items in total