With...

JunaAmiko

See also...

Esperanto 125 jaroj Esperanto 125 jaroj


Varbado Varbado


Esperantistoj-Ĵurnalistoj Esperantistoj-Ĵurnalistoj


Mi parolos Esperanton Mi parolos Esperanton


Melodia mondo Melodia mondo


Tuta Mondo Tuta Mondo


Saluton el Esperantujo! Saluton el Esperantujo!


Esperantlernolibroj Esperantlernolibroj


L'école de demain L'école de demain


Bibliografio de Esperanto Bibliografio de Esperanto


instruistoj kaj lernantoj instruistoj kaj lernantoj


Esperantujo Esperantujo


See more...

Keywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

1 801 visits

Gazetaraj komunikaĵoj en Esperanto

Juna Amiko 1_2016

Juna Amiko 1_2016 

ENHAVO

02 Bildstrio Jario (Roberto Alfonso, CU)
03 Enhavo, kolofono
04 Enkonduke: Karaj amikoj! (Stano Marček, SK); Renkontiĝoj (Mireille Grosjean, CH)
05 Konversaciaj temoj: Ni trafiku ĝentile (Judit Felszeghy, HU)
09 LUME: El mia kolora vivo: (Pavel Rak, CZ)
11 EKSTERE: Erinacoj: la pikaj timuloj (Samuel, CH)
13 LUDE, la unika dua etaĝo: Sonĝo teruras, sonĝo forkuras (Mónika Molnár, CH)
16 Kantu kun Juna Amiko (Małgosia Komarnicka, PL)
17 Supo de legomoj, kanto (Luiza Carol, IS)
18 Legu kaj ĝuu (Małgosia Komar-nicka, PL)
19 Ekkonu mian landon pere de ĝiaj legendoj: Usono (Les Korylewski, USA)
21 Interkultura Mondo: La interreta paĝaro IDEO (Elena Nadikova, RU)
26 Trafiko: Taksio, rikiŝo, zemo (Mirejo, CH)
27 Porteblaj domoj: Geroj, tipioj, tendoj (Mirejo, CH)
28 Talentaj homoj: Brila kaj talenta, agema kaj kuraĝa junulo (Mireille Grosjean, CH)
29 Mondfamaj verkistoj: Grundtvig (Mireille Grosjean, CH)
30 Pentroarto en E-kulturo: Sukcesoj de serbiaj gejunuloj en Triesto (Aranka Laszlo, HU)
31 Poemo: En libroj estas rakontoj (Tali Ofer, IS)
32 Recenzoj: Pri knabino, kiu ŝatis ludi futbalon (Luiza Carol, IS)
33 Pri knabo, kiu volis vidi la mondon (Luiza Carol, IS)
34 Lerneja humuro: Arbaro, Kamparo (Dieter Berndt, DE)
36 Rakonto: Julieto malpravis aŭ Antaŭjuĝoj (Raita Pihälä /Saliko)
37 LASTE: Krucenigma konkurso kun premio (Stano Marček, SK)
38 Landaj Perantoj de Juna Amiko
Dorspaĝe: Bildstrioj: Klaŭdia (S. Álvarez, CU)

Eldonanto de Juna amiko: Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj (ILEI). Jura sidejo: Centra Oficejo de UEA, Roterdamo, Nederlando. Retejo: sub rekonstruo ĉe ilei.mondo.info. Ĉefaj informoj pri Juna Amiko: ilei.info/revuoj/?lingvo=eo. Historio de la revuo: eo.wikipedia.org/wiki/Juna_Amiko. La numeroj de 0 ĝis 138 (1972 ĝis 2013) estas publike legeblaj ĉe: www.eventoj.hu/juna-amiko. Vidu ankaŭ lernu.net kaj edukado.net. Redaktoro: Stano Marček (Zvolenská 15/21, SK 036 01 Martin, Slovakio), stano.marcek@gmail.com aŭ redakcio@gmail.com. Lingvaj reviziantoj: Karine Arakeljan (Armenio), Trezoro Huang Yinbao (Ĉinio), Doi Ĉieko (Japanio). Rubrikestroj: Judit Felszeghy, Stefan MacGill (ĉiuj el Hungario), Małgosia Komarnicka (Pollando), Mónika Molnár (Svislando), Elena Nadikova (Rusio), Samuel Bélisle (Svislando), Luiza Carol (Israelo), Baldur Ragnarsson (Islando). Kunlaboranto: Raita Pihälä / Saliko (FI). Presita en Slovakio. Administranto: Sebastian Cyprich, ILEI.Oficejo@gmail.com. Landaj Perantoj sur la p. 38. La sekva numero aperos en novembro. Limdatoj por sendi kontribuaĵojn: ĝis la fino de januaro, aprilo, aŭgusto kaj oktobro. Jarabono €18 en tiel nomataj A-landoj kaj €13 en B-landoj, laŭ la kategorioj de UEA (po €15 kaj €12 por mendo de 3 aŭ pli da ekzempleroj al la sama adreso). ISSN 0230 1318
Translate into English

Comments

Sign-in to write a comment.