2 favorites     1 comment    1 904 visits

See also...

Esperantujo Esperantujo


See more...

Keywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

1 904 visits


Esperantisto Slovaka 4/2014

Esperantisto Slovaka 4/2014
Enhavo / Obsah

101-a Universala Kongreso de
Esperanto 2016 en Nitra, Slovakio!
101. svetový kongres esperanta
2016 v Nitre na Slovensku!...............3

La rekorda KAEST............................8

Stano Marček premiita per
Esperanta Nobel-premio de paco
Stano Marček ocenený esperantskou
Nobelovou cenou mieru ..........10

LKK de la slovaka UK nomumita;
Jubilea 10-a SES 2015 en Martin....12


SAT-kongreso aŭguste en Nitra!......13
La 101-a UK en Nitra kun ŝtatestra
protekto kaj speciala poŝtmarko
101. „UK“ v Nitre pod záštitou
prezidenta a špeciálna známka........14

Nia intervjuo / Naše interview...........15

Ekskurso al Bradlo ...........................16

Renkontiĝo en la pilgrimloko
Svatý Kopeček
Stretnutie na pútnickom mieste
Svatý Kopeček..................................18

La 3-a Internacia Esperanto
-Lernejo en la kastelo
Bartošovice........................................20

SKEJ havas novan estraron..............22

Nova intensa kurso de Esperanto
por progresantoj; Renkontoj en
Vieno; Korespondi kun japanoj..........22

Frontpaĝe / Na titulke:
La urbocentro de Nitra
Mestské centrum v Nitre.
Foto: Martin Havran.

Dorspaĝe / Na zadnej strane obálky:
La kastelo de Nitra el la 11-a jarcento
Nitriansky hrad z 11. storočia
Foto: Martin Havran.

Esperantisto Slovaka
Organo de Slovakia Esperanta Federacio
Fondita en 1946 de Ernesto Váňa
Aperas 4-foje jare
N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031
Redaktas: Pavol Petrík kaj Stano Marček
Adreso de la redakcio:
Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com
Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €)
Abonkotizo al eksterlando: min. 10 €
La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 €
La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i.

Adreso de Slovakia Esperanta Federacio:
Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio
Prezidanto: Stano Marček,
stano.marcek@gmail.com
Vicprezidanto: Michal Matúšov
(KuboF), kubof@i-espero.info
Kasisto: Jarmila Rechtorisová
jarmilarech@azet.sk
Translate into English

MIKELO (Michel Dereyger), Maria W. have particularly liked this photo


Comments
 Maria W.
Maria W. club
Nitra estas situita ĉ. 270 km de mi!!! Salutojn:)))
8 years ago.

Sign-in to write a comment.