1 favorite     2 comments    2 338 visits

See also...

Esperanto 125 jaroj Esperanto 125 jaroj


Esperantujo Esperantujo


See more...

Keywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

2 338 visits


Esperantisto Slovaka 1/2014

Esperantisto Slovaka 1/2014
Enhavo

03 ... Defendo
04 ... Prezidentaj kandidatoj kaj Esperanto
08 ... Poludnica 2014
10 ... Tutslovakia Esperanta Renkontiĝo 2014 en Martin
11 ... SES 2014 en Slovakio – kaj en Rusio
12 ... Ĉu festeme kaj novjare? JES!
13 ... Nova servo de Verda Stacio
14 ... Ján Vajs: Ultima Thule aŭ kongresumi kaj vojaĝien Islando
15 ... Ekspozicio „ Post duono“ en Svitavy
16 ... ESO-kunveno
17 ... Esperanto-Klubo Orientslovakia
20 ... Bibliaj Tagoj. La 20-a Ekumena Kongreso
21 ... Foriris Dušan Kostolný
22 ... Longjara amikeco
23 ... Krucenigmo kun kaŝita proverbo
24 ... Janka Štecová, Peter Baláž, Dorota Rodzianko kaj (sube) la partoprenantoj
de JES 2013. Fotoj: Tomasz Szymula

Frontpaĝe: Slovaka esperantistino Janka Štecová
dum JES 2013 en Pollando. Foto: Ivo Miesen.

Esperantisto Slovaka
Organo de Slovakia Esperanta Federacio
Fondita en 1946 de Ernesto Váňa
Aperas 4-foje jare
N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031
Redaktas: Pavol Petrík kaj Stano Marček
Adreso de la redakcio:
Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com
Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €)
Abonkotizo al eksterlando: min. 10 €
La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 €
La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i.

Adreso de Slovakia Esperanta Federacio:
Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio
Prezidanto: Stano Marček,
stano.marcek@gmail.com
Vicprezidanto: Michal Matúšov
(KuboF), kubof@i-espero.info
Kasisto: Jarmila Rechtorisová
jarmilarech@azet.sk
Translate into English

Lydia Lindla (Ly) has particularly liked this photo


Comments
 Stano Marček
Stano Marček
Por ricevi ĝian retan version en pdf-formato ni bezonus vian retadreson.
Se vi deziras ricevi la paperan, bonvolu sendi la poŝtan adreson.

Amike,

Stano Marček
9 years ago.
 Stano Marček
Stano Marček
Kara Norberto,
la abonkotizo por eksterlandanoj estas 10 eŭroj.
Eblas pagi al la UEA-konto skef-i, kaj informi min pri la aktuala adreso kien sendadi ĝin.
Mi sendos al via retadreso la du lastajn numerojn en pdf - ES 4/2013 kaj ES 1/2014.
En ES 4/2013 estas granda artikolo pri fungoj!
Amike,
Stano
9 years ago.

Sign-in to write a comment.