With...


See also...


Keywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

1 162 visits

Esperantisto Slovaka 3/2013

Esperantisto Slovaka 3/2013
Enhavo
La 98-a Universala Kongreso de Esperanto .............................................3
Esperanto denove en Krynica....................................................................7
Aperis libro pri la muzika grupo TEAM‘......................................................8
Reĝo de la ŝuistoj ....................................................................................14
Hieraŭ, hodiaŭ kaj morgaŭ.......................................................................16
La 2-a Internacia Esperanto-Lernejo en Bartošovice ..............................18
Lingva kafejo ...........................................................................................22
Krucenigmo kun kaŝita proverbo .............................................................23

Frontpaĝe: Jozef Reinvart, Ján Fígeľ kaj Peter Baláž dum la ĉi-jara Ekonomia Forumo en Krynica.
Dorspaĝe: Partoprenantoj de la 2-a Internacia Esperanto-Lernejo en Bartošovice. Foto: Andrzej Sochacki. Ĉe la stando de EEU en Krynica deĵoris aktivuloj de Pola Esperanto-Junularo.

Esperantisto Slovaka
Organo de Slovakia Esperanta Federacio
Fondita en 1946 de Ernesto Váňa
Aperas 4-foje jare
N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031
Adreso de la redakcio:
Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com
Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €)
Abonkotizo al eksterlando: min. 10 €
La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 €
La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i.

Adreso de Slovakia Esperanta Federacio:
Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio
Prezidanto: Stano Marček,
stano.marcek@gmail.com
Vicprezidanto: Michal Matúšov
(KuboF), kubof@i-espero.info
Kasisto: Jarmila Rechtorisová
jarmilarech@azet.sk
Translate into English

Comments

Sign-in to write a comment.