With...

Andi

See also...


Keywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

1 102 visits

Esperantisto Slovaka 2/2013

Esperantisto Slovaka 2/2013
Enhavo

Karaj legantoj / Milí čitatelia ..........................................3
SES 2013 plena je surprizoj .........................................4
SES 2013 bolo plné prekvapení....................................5
Nia intervjuo: Rememoroj pri SES.................................8
Pri Slovakio (por eksterlandanoj) ................................10
Rozhovor s účastníkom SES 2013..............................11
Pri SES en Eŭropa Bulteno.........................................13
Salutvortoj de la ministro.............................................16
Článok z denníka SME (8.7.2013)..............................17
SES 2013 el la staĝanta vidpunkto.............................18
Pliaj informoj pri SES troveblaj interrete......................21
Kiel aboni Esperantisto Slovaka kaj pagi
la membrecon en Slovaka Esperanta Federacio?
Atenton! ......................................................................22
Krucenigmo kun kaŝita proverbo.................................23
Fotoj el SES 2013.......................................................24

Frontpaĝe:
Partoprenantoj de la 7-a Somera
Esperanto-Studado 2013 en Martin.
Foto: Andrzej Sochacki
Dorspaĝe:
Supre: Klasĉambro de Christophe
Chazarein kun la atestiloj, fine de SES.
Sube: Parto de la organizantoj de SES
2013: Víť Mišurec, Dorota Rodzianko,
Romualda Jeziorowska, Zsófia Pataki,
Peter Baláž kaj Katarína Nosková

Esperantisto Slovaka
Organo de Slovakia Esperanta Federacio
Fondita en 1946 de Ernesto Váňa
Aperas 4-foje jare
N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031
Adreso de la redakcio:
Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com
Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €)
Abonkotizo al eksterlando: min. 10 €
La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 €
La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i.

Adreso de Slovakia Esperanta Federacio:
Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio
Prezidanto: Stano Marček,
stano.marcek@gmail.com
Vicprezidanto: Michal Matúšov
(KuboF), kubof@i-espero.info
Kasisto: Jarmila Rechtorisová
jarmilarech@azet.sk
Translate into English

Edith Jaffré has particularly liked this photo


Comments

Sign-in to write a comment.