With...


See also...


Keywords

Esperanto


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

924 visits

Esperantisto Slovaka1/2013

Esperantisto Slovaka1/2013
Enhavo

Karaj legantoj ..........................................3
Via nova redaktoro ..................................4
„TER“ kaj la 6-a SKEF-Kongreso:
La solena malfermo. Raporto pri
la agado ..................................................5
La financa raporto.
La UEA-ĉefdelegito informis.
Michal Matušov pri nia junularo.
Pri E-Societo en Bratislava .....................6
Raportoj pri OSES, ESONO, LEK
kaj la slovaka sekcio de IKUE..................7
Rezulto de la baloto.
Pri perspektivoj de nia movado ..............9
Pri la moderna E-movado ......................10
Konkludoj de la seminario.......................12
Literatura Konkurso:
Karteta dometo .......................................13
Falsaj dukatoj .........................................14
Telefonparolo kun mia prapranepo..........15
Okazaĵo ..................................................17
Pavol Dobšinský: Pri tri groŝoj................18
Vikimedio: Esperanto ne plu nur revo......20
Invito al la 2-a Internacia Esperanto
-lernejo en Bartošovice............................21
Kiel aboni Esperantisto Slovaka kaj
pagi la membrecon en Slovaka
Esperanta Federacio? ............................22
Krucenigmo kun kaŝita proverbo.............23
Fotoj el nia kongreso (LEK).....................24

Esperantisto Slovaka
Organo de Slovakia Esperanta Federacio
Fondita en 1946 de Ernesto Váňa
Aperas 4-foje jare
N-ro 1/2013, ISSN 1335-5031
Adreso de la redakcio:
Pavol Petrík, Na Dujave 3, SK-082 56 Pečovská Nová Ves, esperantistoslovaka@gmail.com
Abonkotizo libervola, minimume 6 EUR (la SKEF-membroj havas rabaton de 2 €)
Abonkotizo al eksterlando: min. 10 €
La membro- kaj abon-kotizo de SKEF, kun nur elektronika versio: minimume 5 €
La abon- kaj membro-kotizon eblas pagi al la UEA-konto skef-i.

Adreso de Slovakia Esperanta Federacio:
Zvolenská 15/21, SK-036 01 Martin, Slovakio
Prezidanto: Stano Marček,
stano.marcek@gmail.com
Vicprezidanto: Michal Matúšov
(KuboF), kubof@i-espero.info
Kasisto: Jarmila Rechtorisová
jarmilarech@azet.sk
Translate into English

rozo has particularly liked this photo


Comments

Sign-in to write a comment.