Librodorsoj

Konsultlibroj

Baur, Retoromanĉa

Arthur Baur, La Retoromancxa, "Hans Dubois", Bellinzona 1995, 3a eld.

Baur, Fenomeno Svislando

Arthur Baur, La fenomeno Svislando, Svisa Esperanto-Societo, Bern 1979.

Balbin, Damnejoj

Julius Balbin, Damnejoj, Edistudio, Pisa 1992, dulingva esperanto/pola. Vidu : esperanto.net/literaturo/autor/balbin.html

J. Ribillard, M'Saud

Jean Ribillard, Vivo kaj opinioj de majstro M'Saud, Iltis-Eldonejo, Saarbrücken 1994; represo de Stafeto, La Laguna 1963. Vidu : esperanto.net/literaturo/roman/libr/msaud.html

E. Privat, Pioniro

Edmond Privat, Aventuroj de pioniro, Stafeto, La Laguna 1962.

Curs da rumantsch

Lernolibro por la romanĉa (eldono 1958). La stenciloj estis realigitaj per la tajpilo Underwood. La multobligado ebligis malmultekostan fabrikadon de libroj por kelkaj centoj da ekzempleroj. Ekzemplo de proverbo en la romanĉa : Ign dess betga vender la peal avant ca ver igl urs. Proks. prononco : In des beĉa vender la peal avant ka ver il urs. En Esperanto : Antaŭ mortigo de urso ne vendu ĝian felon (Zamenhof).

John Islay Francis, La Granda Kaldrono

tk-Stafeto, Bel-Literatura Eldon-Serio 37, Antverpeno-La Laguna 1978, 592 p. Vidu : esperanto.net/literaturo/roman/libr/grandkaldron.html

Heckers Wortschatz 2

Duobla paĝo kun La piedirado
37 items in total