Interpetistoj

Tria tutmonda kolokvo (TTK)

Among Riŝo's albumsInterpetistoj

Tri profesiaj interpretistoj tradukis el Esperanto al la franca kaj inverse.

István Ertl

István Ertl, interpretisto ĉe Eŭropa Revizora Kortumo, pri diversaj aspektoj de la lingva politiko en Eŭropa Unio: malfacilaĵoj pro la kresko de la Unio kaj la aldono de novaj oficialaj lingvoj, la superrego de la angla kaj pensoj pri la roloj, kiujn Esperanto povus ludi en la komunumo.

Monika Molnár

Monika Molnár kun prelego pri Esperanto kaj Freinet-Pedagogio kaj ŝia laboro en la privata lernejo Granda Ursino en La Chaux-de-Fonds. (Sesiestro Stano Marĉek.)

Aŭskultantoj frumatene

Ne ĉiuj alvenis... sed fine estis kvindeko da partoprenantoj, inter ili reprezentanto de la slovaka instruministerio bone parolanta Esperanton.

Márta Kovács

Márta Kovács prezentis la atingojn, perdojn kaj perspektivojn de Esperanto en Hungario. (Sesiestro Luc Allemand.)

Zsófia Kóródy

Zsófia Kóródy el la Esperanto-urbo Herzberg am Harz pri la klasokontaktoj kadre de ĝemelaj urboj Herzberg am Harz en Germanio kaj Góra en Pollando.