Paulo Sergio Viana's videos


 • AUSTRALIAFELIXkomento

  3-minuta komento pri la novelaro "Australia felix", de Trevor Steele.

 • FilmetoBelartajKonkursojAug2012

  La Belartaj Konkursoj de UEA estas grava iniciato por stimuli literaturon en Esperanto. Tamen, malfacile estas legi la premiitajn verkojn. Mi proponas, ke oni aperigu ilin en la retejo de UEA. Ne eblus pli bona premio al la venkintoj, ol tio, ke vasta pub…

 • TRADUKODELIDJAjulio2012

  9-minuta prelegeto pri la "Noveloj" de H. Sienkiewicz, tradukitaj de Lidja Zamenhof, omaghe al la 125-jarigho de Esperanto.


 • DU ROZOJfilmo


 • Milton Serra rakontas historieton FILMETO


 • MOV00715 • MOV00681


 • PriAnekdotojJun2011

  Filmeto pri anekdotoj kun unu ekzemplo pri anekdoto pri kuracisto.

 • LEKmajo2011

  Dum sabata posttagmezo, la 28-an de majo 2011, anoj de Lorena Esperanto-Klubo kunvenis ĉe la bieneto de João Nascimento, veterana samideano, por unu plia "Subĉiela Leciono". Ĉi tiu filmeto montras ilin dum lunĉo.


 • MOV00593

  La 26-an de aprilo naskiĝis mia unua nepeto Emílio, kiu espereble estos la dua Esperantisto en la familio...

 • FilmetoLaMaljunaKontrabandistino

  Kvinminuta filmeto, dum kiu estas legata rakonto de la brazila humuristo Stanislaw Ponte Preta: "La maljuna kontrabandistino".

 • Poemo 'Karnavalo' de R. Schwartz

  Legado de poemeto 'Karnavalo', de Raymond Schwartz, post komento pri la aŭtoro. Kvarminuta filmeto.


 • Filmkomento pri 'Vastaj emocioj...'

  5-minuta komento pri la brazila romano de Rubem Fonseca, Esperantigita de Rogério Ferreira

 • Pri Sylla Chaves

  Kvarminuta filmeto kun komento pri la granda brazila Esperantisto Sylla Chaves kaj lego de unu lia poemeto.

 • PriFeminaNov2010

  Kelkminuta filmeto, per kiu mi komentas pri la revuo 'Femina' kaj instigas la geesperantistojn apogi kaj aboni ghin. #ESPERANTO


 • KomentoPriChefparoladoBianchini

  Triminuta komento pri la bela chefparolado de Prof-ro David Bianchini, en la ceremonia kunsido de la 5-a Kongreso de Esperanto, en oktobro 2010, en la urbo Piracicaba.

 • Pri5aKongresoSPpiracicaba

  Triminuta komento pri la jhus okazinta 5-a Kongreso de Esperanto en shtato San-Paulo (Brazilo), kiun bele organizis la Esperantistoj en la urbo Piracicaba. Partoprenis 150 homoj kaj oni prezentis altnivelan programon.

 • Pri la libro Pastecho22 videos in total