Paulo Sergio Viana's photos


 • AUSTRALIAFELIXkomento

  3-minuta komento pri la novelaro "Australia felix", de Trevor Steele.

 • FilmetoBelartajKonkursojAug2012

  La Belartaj Konkursoj de UEA estas grava iniciato por stimuli literaturon en Esperanto. Tamen, malfacile estas legi la premiitajn verkojn. Mi proponas, ke oni aperigu ilin en la retejo de UEA. Ne eblus pli bona premio al la venkintoj, ol tio, ke vasta pub…

 • TRI ANĜELETOJ DE NIA KARA LINGVO

  Jen la tri simpatiaj anĝeletoj de nia kara lingvo: akuzativo, participoj kaj la vorteto “sia”…


 • Kruela dubo

  "Kion mi faru por ne mistrafi la akuzativon?"

 • DSC00875FLORES DO MEU QUINTAL

  INVERNO COR DE ROSA... ROZKOLORA VINTRO...

 • DSC00867 FLORES DO MEU QUINTAL

  iNVERNO NO BRASIL É ASSIM! TIA ESTAS BRAZILA VINTRO!


 • TRADUKODELIDJAjulio2012

  9-minuta prelegeto pri la "Noveloj" de H. Sienkiewicz, tradukitaj de Lidja Zamenhof, omaghe al la 125-jarigho de Esperanto.

 • DU ROZOJfilmo


 • Milton Serra rakontas historieton FILMETO • MOV00715


 • MOV00681


 • PriAnekdotojJun2011

  Filmeto pri anekdotoj kun unu ekzemplo pri anekdoto pri kuracisto.


 • Lunĉo

  Subĉiela Leciono la 28-an de majo 2011 ĉe la bieneto de veterana samideano João Paulo Nascimento. Lorenanoj lunĉas.

 • Ripozo

  Gilci, Edna, Pedro, Johano kaj Genésio tuj post la legado de nia teksto por "Subĉiela Leciono". Lorena, la 28-an de majo 2011

 • Studado

  Lorenanoj sin preparas por legi kaj konversacii pri la teksto "Vivo en kamparo", okaze de unu plia Subĉiela Leciono, la 28-an de majo 2011


 • Ĉe verando

  Marly, Sônia, Milton kaj Edna dum paŭzo en studado, okaze de Subĉiela Leciono, la 28-an de majo 2011.

 • Polipodioj

  Belaj polipodioj ĉe la bieneto de J~hano Paŭlo Nascimento. Tie okazis unu plia Subĉiela Leciono de Lorena Esperanto-Klubo, la 28-an de majo 2011.

 • Bieneto

  Jen parto de la bela bieneto de samideano Johano Paŭlo Nascimento, kie okazis Subĉiela Leciono de Lorena Esperanto-Klubo, la 28-an de majo 2011


49 items in total