• Antaú la komenco de la kongreso

  Manolo Parra, Jore Camacho, Miguel Fernández y Ana Manero

 • Mi, kaj miaj gelernantoj dum la kongreso


 • Beate prelegas kaj reklamas krudaĵojn, pretigitajn de si mem • La interna korto de la universitata restadejo


 • Juan stultumas

  Danica, Adelajda, Juan kaj Ĝorĝe

 • Jorge Camacho prezentas "Beletran Almanakon" • Niaj literaturaj gravuloj

  Miguel Fernández, Antonio Valen kaj Abel Montagut

 • Miguel Aduriz prelegas pri novaj eldonoj


 • Alejandro Pareja komencas la malfermon de la kongreso • Aŭgusto Casquero malfermas la kongreson


 • Aútoritatuloj de la urbo Kvenko partoprenas la malfermon


 • La kongresanoj dum la malfermo • Danica salutas nome de la slovenaj esperantistoj


 • Nome de la germanaj esperantistoj, salutas Antje


 • Gilbert Stammbach, nome de la francaj esperantistoj • Lorenzo, Antonio Valén kaj Miguel Adúriz


 • Antje kaj mi


 • Kani babilas kun Antje kaj Gilbert68 items in total