See also...


Authorizations, license

Visible by: Everyone
All rights reserved

113 visits

La Eta Princo. Koaliba

La Eta Princo. Koaliba
ɐ́ɐtínyí yìtlɐ̂iù nyèrlèl, nèny-ɛ̀ɛcɛ́, ţàamên ţɛ̀ţţɛ̀, cúrɐ̀ kwé-cào kéttám-ná kètè ké yáaɽé-ná yé tìiŋɐ̀-nɐ́ ttík-ttík, kɐ̂ɐnì Rèŋéeròŋw rêr rɛ̀rrɛ̀m. Cúrɐ̀ ŋkwà kwêecànyè, noŋw-ɔ́ɔrɔ̀ kwètè kímɐ̀u kêr kwâm ké-tèmnà kèerâoà. Né-ttè cúrɐ̀ ɔ́ɔrɔ̀ ŋkwó kwîijìnɐ̀ ke-nţà-là.

en.wikipedia.org/wiki/Koalib_language

Comments