Antaŭ la kongresejo

Antaŭ afiŝe Ranieri Clerici (vicprezidanto de UEA, Renato Corsetti (prezidanto de IEF) kaj Sean O Riain (prezidanto de EEU)

Prezidantaro

Dum la malfermo parolas prezidanto de IEF Renato corsetti

Malfermo

Okaze de la malfermo prelegas WSean O Riain (kunprezidas: renato Corsetti, prezidantino de LKK, Ranieri Clerici kaj tradukisto - blinda esperantisto)

Interkona mateno

manĝoj kaj trinkoj allogaj en la korto de la monahejo San Francisko

Kongresanoj

Kongresanoj dum la malfermo de la kongreso

Etruskaj tomboj

En Sovona multaj tombrestaĵoj el etruska epoko

Prelegantino

Maja Tišljar prezentas la prelegon de Sean O Riain

Urbodomo

Grosetta urbodomo en kiu okazis la EEU-konferenco

Grosetto

Urbo de la kongreso kun Esperanto-placo jam de 1971
17 items in total