Mondmapo

Zamenhoftago en Zagrebo dediĉita al Tibor

Among Zlatko Tišljar - Pajo's albumsMondmapo

De kie la muzeo havas eksponaĵojn

Kolektiĝas la publiko

Atendante la komencon la publiko babilas

Antaŭ la publiko

Neven Mrzlečki kantis komence kaj fine. Sidas Spomenka Štimec, direktoro de la muzeo Damodar Frlan kaj prezidantino de KEL Judita Rey

Aŭskultantoj, parto de la ekspoziciejo

Dudeko da vitraj ŝrankoj kun ekspoziciaĵon inter kiuj unu kun libroj de Tibor Sekelj

Parto de la objektoj el Novgvineo

La muzeo havas la plej grandan kolekton de objektoj el neeŭropaj kulturoj en Kroatio, kies parto estas donacoj de Tibor Sekelj

Spomenka prelegas

Spomenka Štimec prelegis pri la vivo kaj verko de Tibor Sekelj helpe de power-point fotaro

Post la solenaĵo

Parto de ĉeestantoj babilas en la ekspozicia salono.

Eksponaĵoj el Oceanio

Parto de objektoj donacitaj de Tibor Sekelj al la muzeo. Entute li donacis 69 objektojn.

Nova E-societo "Tibor Sekelj" en Zagrebo

En Zagrebo fondiĝis en septembro nova Esperanto-Societo "Tibor Sekelj". Surfote la prezidantino doktorino Mea Bombardelli (tenanta paperojn) kun kelkaj membroj