Mori's favorite photos

Display photos of:

 • ĈEA-prezidantino Libuše Hýblová dankas al Blanka Čuhelová
 • Koncerto de la ensemblo SENPROBLEME Kostelec na Hané
 • Ekskursantoj antaŭ la Urba Muzeo en Moravská Třebová
 • Parto de la partoprenantoj de la solenaĵo kun la naskiĝtaga torto kaj kun la busto d-ro Zamenhof
 • Partoprenantoj de la solenaĵo kun la naskiĝtaga torto
 • Flamanta naskiĝtaga torto omaĝe al 10jariĝo de Esperanto-Muzeo en Svitavy
 • Lumigado de la jubilea naskiĝtaga torto
 • Danko al kelkaj el la muzeaj kunlaborantoj
 • Refreŝiĝo por la solena tosto
 • Libuše Dvořáková dum la prezento pri estiĝo de la muzeo
 • Lenka Angelová, la prezidantino de AEH, prezentas solenan alparolon omaĝe al la 10-jariĝo de la muzeo
 • László Szilvási, la reprezentato de KEA, gratulas al la muzeo
 • Peter Baláž donace transdonas al la urbestro de Svitavy David Šimek botelan onidire la plej efikan instruilon de Esperanto☺
 • Blanka Ĉŭelová, direktorino de la Urba Muzeo kaj Galerio en Svitavy rakontas pri siaj rememorj pri la estiĝo de la Esperanto-Muzeo
 • ĈEA-prezidantino Libuše Hýblová dankas al la urbestro de Svitavy David Šimek
 • ĈEA-eksprezidanto Vlastimil Kočvara partumas siajn rememorojn pri Esperanto en la 1950aj jaroj
 • La ĈEA-prezidantino Libuše Hýblová bonvenigas gastojn de la 10jariĝo de la Esperanto-Muzeo en Svitavy (12.9.2018)
 • Hukvaldy - naskiĝdomo de la komponisto Leoš Janáček
 • Claude Piron - Gerda malaperis!
 • Petr Chrdle - En Semaforo sonis Esperanto
 • La 102a UK Seulo - Faka kunsido - Pri Yumeiho-terapio
 • La 102a UK en Seulo 2017 - Faka kunsido - Pri ŭonbulismo
 • La 102a UK en Seulo 2017 - Partoprenantoj de la Infana Kongreseto dum la Solena Fermo
 • La 102a UK en Seulo 2017 - la UEA-estraro dum la Solena Fermo
 • LA 102a UK en Seulo 2017 - membroj de la Akademio de Esperanto
 • Partoprenantoj de la Konferenco de Ĉeĥa Esperanto-Asocio en Kroměříž
 • Kroměříž - Ĉefepiskopa gimnazio - okazloko de la ĈEA-Konferenco 2017
 • Kroměříž - rigardo el la ĉefa placo al parto de la ĉefepiskola palaco (kastelo)
 • Esperanto-Tago 2017 - ĉeĥlingva afiŝo - Den esperanta 2017 - český plakát
 • Afiŝo por Esperanto-Tago 2017
 • Rozo Zamenhof
 • D-ro Zamenhof kun sia edzino Klara en nia Esperanto-Muzeo
 • Nova portreto de d-ro Zamenhof ☺
 • "Radio-parolado de Esperanto tra la Interreto" - prelego de Anton Oberndorfer
 • La 101 UKo en Nitra - grupa foto de partoprenantoj el Ĉeĥio
 • Partoprenantoj de la Antaŭkongresa Ekskurso en Svitavy 2016 - grupa foto
 • Pelhřimov - ĉefa placo
 • ĈEA-kongresanoj ekskursantaj - antaŭ la kastelo en Pacov
 • Ilona Koutny
 • Plumdesegnaĵo de juna Ludoviko
 • Afiŝo pri la vespero okazanta 15.12.2015 en la Zamenhof-Centro en Bjalistoko
 • Nova komikso pri Zamenhof
 • Afiŝo por Tago de Esperanto-Libro - 15.12.2015
 • Esperantistoj dum Muzea nokto en Svitavy 2015
 • Adolphe Adam - Kristnaska kanto (Cantique de Noël)
 • Filatela ekspozicio pri Esperanto (de Aloios Jakubec ) - la 2-a parto
 • La plej juna premiita filatelisto
 • Mirakla infano Amira Willighagen
 • Zamenhof/Esperanto-objektoj en Ĉeĥio
 • Somera Esperanto-Studado en Martin 2013